xchanging ideas new hero

Уебинари

Приложенията за отопление и охлаждане са обект на скоростна трансформация. Изискванията за по-висока енергийна ефективност, преходът към хладилни агенти с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP), както и други фактори за устойчивост, създават изцяло нови предизвикателства. Но Alfa Laval може да помогне. От индустриално отопление и охлаждане до замразяване в търговски обекти и приложения в жилищни сгради – ние разполагаме с опита да отговорим на промените, засягащи вашата работа. Присъединете се към нашите експерти в съответните области за първата поредица от уебинари, посветена на най-новите тенденции – и решения, които формират нашия бранш. Ще преминем тема по тема посредством шест кратки лекции, което ще ви предостави уникални познания относно най-належащите актуални проблеми. Вземете участие на живо или гледайте по заявка след това в удобен за вас момент!

 

xchanging_ideas_intro_img.jpg

Предстоящи уебинари

data_center_cooling640x360.jpg

Устойчиви центрове за данни с ефективно топлопредаване

27 април, 09:00 часа и 15:00 часа CET
Продължителност: 30 минути + време за въпроси и отговори

Ефективното охлаждане допринася много за един устойчив център за данни, като то става възможно чрез ефективно топлопредаване. Alfa Laval е пазарният и технологичният лидер при плоските топлообменници. В този уебинар нашите браншови експерти Анна Бломборг и Ролф Йонсон ще разяснят как продуктите ни помагат на центровете за данни да постигнат целите си за устойчивост относно ефективност на използване на електроенергията (PUE), ефективност на използване на водата (WUE), ефективност на използване на въглерод (CUE) и ефективност на повторно използване на електроенергията (ERE).

Регистриране

AL NRTSV_Hero web_640x360 v2_210309.jpg

Насърчаване на иновации за естествени хладилни агенти

Записан на 30 март 2021 г.

Възползвайте се от рядката възможност да получите практически знания от двама от най-опитните професионалисти в индустрията. Томи Ангбек (Директор продажби „Замразяване“, Плоски топлообменници на Alfa Laval) и Алесио Фадини (Специалист по продуктово приложение, Запоени пластинчати топлообменници на Alfa Laval) заедно въплъщават десетилетия съвместен опит в сферата на естествените хладилни агенти. В този уеб семинар, заснет като част от виртуалното търговско изложение ATMO 2021, те разглеждат някои от последните иновации, позволяващи по-устойчиво отопление и охлаждане.

Отидете в Аудитория 1 и щракнете върху логото на Alfa Laval, за да започнете.

Гледайте по заявка – връзка към ATMO

Изграждане на устойчиво бъдеще

В тази панелна дискусия специалистите на Alfa Laval Томи Ангбек и Матео Мунари ще дискутират с Майкъл Гари – главен редактор, работещ за Shecco. Заедно те ще разгледат по-всеобхватно цялостните тенденции при естествените хладилни агенти. Ще направят обзор на някои от технологиите, разгледани в предишни семинари, за да обрисуват по-всеобхватна картина на това накъде сме се запътили и какво ще е необходимо за изграждане на дългосрочна устойчива рамка за бъдещето.

Преглед по заявка

xchanging_ideas_webinar5.jpg

Възстановяване на топлина от отработени газове

Увеличаващите се цени на електроенергията са голямо предизвикателство за много браншове, като енергийната ефективност се превръща във фактор за успех от критично значение. Добрата новина е, че много заводи разполагат със значителен неизползван потенциал за икономия на енергия чрез възстановяване на отработени газове или преработка на димни газове, допълнителната полза от което е намаляване на CO2 емисиите. Присъединете се към нашия уебинар, за да научите за възстановяването на топлина от отработени газове посредством съвременни компактни топлообменници.

Преглед по заявка

xchanging_ideas_webinar4.jpg

По-безопасна чешмяна вода

Ограничаването на замърсяването с тежки метали в питейната вода е критично важно за здравето и все повече се изисква от законодателството в много юрисдикции. За съжаление, определено оборудване, използвано в момента в приложенията за чешмяна вода и за затопляне, с времето отделя следи от никел и мед във водата. Чуйте от специалиста по топлообменници Роман Ратсак от Alfa Laval за новите технологии от неръждаема стомана, които помагат за разрешаване на тези предизвикателства.

Преглед по заявка

xchanging_ideas_webinar3.jpg

Индустриални амонячни термопомпи

В ролята си на хладилен агент, амонякът предлага нов, икономичен начин за увеличаване на устойчивостта при отопление и охлаждане. Но изискванията за високо налягане на каскадните системи за амоняк/CO2 също създават нови технически предизвикателства. Томи Ангбек от Alfa Laval е един от най-вещите експерти по темата за полузаварени топлообменници. В този уебинар той ще разгледа новите технологии, които са на разположение за проекти с амонячни термопомпи.

Преглед по заявка

xchanging_ideas_webinar2.jpg

Термопомпи за жилищна и търговска употреба

Търсите най-ефективната технология за топлообменници за вашия проект с термопомпа? Alfa Laval работи от десетилетия с доставчици за оригинално оборудване (OEM), за да открива идеалното решение за термопомпи, използвани в жилищни и търговски приложения. Присъединете се към нашия екип за този уебинар, за да научите повече за различните видове технологии, които могат да осигурят ефективна производителност с днешните хладилни агенти с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP).

Преглед по заявка

xchanging_ideas_webinar1.jpg

Промишлено замразяване

Присъединете се към Матео Мунари, опитен лидер в Alfa Laval в областта на естествените хладилни агенти, докато той разглежда някои от тенденциите и предизвикателствата в сферата на промишленото замразяване днес. Матео ще обсъди повишената употреба на хладилни агенти с нисък GWP, техническите предизвикателства, които са съпътствали тези промени, и много повече. Този уеб семинар ще се проведе в комбинация с международното виртуално търговско изложение ATMO 2020.

Преглед по заявка

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.