консултантски инструменти

.
consultant-tools-1920x480

консултантски инструменти

Въз основа на уникални знания придобити от десетилетията опит в доставката на технически решения за топлообменен, Алфа Лавал успя да създаде редица ресурси, които можете да използвате, за да улесните ежедневната си работа.

.

Нашата цел е да се уверим, че винаги разполагате с цялата необходима документация. Отбележете, че представените тук материали представляват само една извадка от ресурсите, които можем да ви осигурим. Свържете се с местния представител по продажбите на Alfa Laval още днес и ще се радваме да предоставим допълнителни инструменти, които да ви помогнат да отговорите на своите специфични нужди. 

Нуждаете ли се от BIM файлове?  

Можете да заредите всички BIM файлове тук  

Трябват ли ви 3D чертежи?

За да ги получите по електронна поща, се свържете с нас и ние ще ви помогнем да започнете.

Alfa Laval gasketed plate heat exchanger

Листовки с тръжни спецификации

Дадените по-долу документи предлагат гъвкавост, за да ви помогнат при създаването на спецификациите за вашия проект. Това улеснява включването на топлообменниците на Alfa Laval в спецификациите за проекта ви. Просто копирайте и поставете информацията, която има отношение към вашия конкретен проект, като едновременно с това премахнете всички области, които не са от значение.

Тръжна спецификация за запоени пластинчати топлообменници (Английски)

Тръжна спецификация за пластинчати топлообменници с гарнитура (Английски)

Най-добри практики за проектиране

Съществуват множество най-добри практики за проектиране за различни приложения, които предлагат предимства по отношение на икономия на парични средства или на време. Събрахме селекция, която хвърля светлина върху такива параметри като рифелуване на пластината, турбулентност, замърсяване и дебелина на пластината, за да се вземат предвид при специфицирането.

Заредете Най-добри практики за проектиране с отличителни характеристики (Английски)

 

Теория на топлопредаването

За да се идентифицира правилното решение за термичния режим при конкретно приложение, важно е да се вземат под внимание редица термодинамични параметри. Ние сме съставили подробна брошура „Теория на топлопредаването“, за да помогнем в този процес както на вас, така и на вашите клиенти.

Заредете „Теория на топлопредаването“ 


Документи

Продуктови листовки- Споени апарати

AC16 Product leaflet 2018-01-18 474 kB
AC18 Product leaflet 2018-01-18 528 kB
AC40 Product leaflet 2018-01-18 590 kB
AC70 Product leaflet 2018-01-18 525 kB
AC72 Product leaflet 2018-01-18 527 kB
AC112 Product leaflet 2018-01-18 587 kB
AC220EQ Product leaflet 2018-01-18 598 kB
AC230 Product leaflet 2018-01-18 283 kB
AC232 Product leaflet 2018-01-18 299 kB
AC240DQ Product leaflet 2018-01-18 642 kB
AC500DQ Product leaflet 2018-01-18 625 kB
AC502 Product leaflet 2018-01-18 626 kB
AC1000DQ Product leaflet 2018-01-18 639 kB
ACH73 Product leaflet 2018-01-18 523 kB
ACP500EQ Product leaflet 2018-01-18 633 kB
AlfaQ AHRI Product leaflet 2018-08-30 2047 kB
AXP10 Product leaflet 2018-01-18 634 kB
AXP14 Product leaflet 2018-01-18 635 kB
AXP27an Product leaflet 2018-01-18 559 kB
AXP52 Product leaflet 2018-01-18 543 kB
AXP112 Product leaflet 2023-06-14 646 kB
CB10 Product leaflet 2018-01-18 502 kB
CB16 Product leaflet 2018-01-18 586 kB
CB18 Product leaflet 2018-01-18 580 kB
CB30 Product leaflet 2018-01-18 583 kB
CB410 Product leaflet 2018-10-03 761 kB
CB60 Product leaflet 2018-01-18 512 kB
CB62 Product leaflet 2018-01-18 504 kB
GL50 - GLN50 Product leaflet 2019-05-06 413 kB
GL80 Product leaflet 2019-05-06 783 kB
GL100 Product leaflet 2019-05-06 433 kB
GL150 Product leaflet 2019-05-06 456 kB
GLH50 and GLNH50 Product leaflet 2019-05-06 413 kB
GLH80 Product leaflet 2019-05-06 783 kB
GLH100 Product leaflet 2019-05-06 433 kB
GLH150 Product leaflet 2019-05-06 457 kB
GLX30 - GLXN30 Product leaflet 2024-02-23 275 kB

Ръководство за бърз избор

Ръководството за продукти на Alfa Laval е лесен за използване инструмент, който ви помага да изберете най-доброто решение за вашето приложение. В него също така са изброени и местните партньори на Alfa Laval, от които можете да поискате оферта за избрания от вас продукт.

product-guide-640x360-B

Вашият информационен център за най-новото в отоплението и охлаждането

Със своя десетилетен експертен опит в областта на топлообмена, Alfa Laval предлага знания за днешните предизвикателства при отоплението и охлаждането. Открийте отговори на сложни въпроси за всичко – от енергийната ефективност до естествените хладилни агенти, заедно с полезни помощни материали, които улесняват намирането на подходящата технология за вашето приложение.

heating cooling-hub-vignette-2021