Хидравлична мощност

Alfa Laval помага на клиенти от цял свят да охлаждат и/или да филтрират хидравлични масла и смазочни масла за постигане на максимална производителност. Хидравличната мощност използва флуиди или въздух под налягане, за генериране, регулиране и предаване на мощност. Примери за това къде доставяме: производство на пластмаси, трансмисии за ветрогенератори, силови агрегати, хидравлични преси, машини за хартиената промишленост и производители на металорежещи машини.

Fluid pwer 640x360

Основните компоненти на типичната базисна хидравлична система са: помпа, клапан и хидравличен цилиндър. Помпата преобразува малко количество механична мощност в хидравлична мощност, клапанът регулира потока на хидравличното масло, а хидравличният цилиндър преобразува хидравличната мощност в голямо количество механична мощност.

Защо хидравличните системи прегряват?
Загряването на хидравличния флуид при работа се дължи на неефективност. Неефективността води до загуби на входяща мощност, които се преобразуват в топлина. Топлинното натоварване на хидравличната система е равно на общата загуба на мощност (PL) поради неефективност. Ако топлинните загуби от общата входяща мощност са по-големи от разсеяната топлина, хидравличната система в крайна сметка ще прегрее. Инсталираната охлаждаща мощност обикновено варира между 25 и 40 процента от входящата мощност, в зависимост от типа на хидравличната система. Температурата на хидравличния флуид не трябва да надвишава 180°F (82°C). При по-високи температури флуидът може да започне да губи своите качества и вискозитетът му да падне значително, т.е да не е в състояние да осигури надеждно смазване на компонентите на помпата и двигателя. За да се осигури дълъг живот на маслото, от решаващо значение е флуидът да остане чист, да се задържи под 180°F (82°C) и да не съдържа вода (под 150 ppm).

Партньорска мрежа

Партньорската мрежа на Alfa Laval предоставя експертиза по отношение на продукта и отлично обслужване, с цел да окаже съдействие при закупуване на правилния продукт за вашето приложение.

Научете повече

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.

Вашият информационен център за най-новото в отоплението и охлаждането

Със своя десетилетен експертен опит в областта на топлообмена, Alfa Laval предлага знания за днешните предизвикателства при отоплението и охлаждането. Открийте отговори на сложни въпроси за всичко – от енергийната ефективност до естествените хладилни агенти, заедно с полезни помощни материали, които улесняват намирането на подходящата технология за вашето приложение.

heating cooling-hub-vignette-2021