Обработка на метали

Alfa Laval доставя широка гама от решения за отопление, охлаждане и пречистване на флуиди за металообработващата индустрия. Независимо от процеса на обработка на метала, независимо от използвания работен флуид, прецизното управление на температурата и ефективното пречистване са от съществено значение, за да се гарантира качеството на крайния продукт.

metal working 640x360

Охлаждащи/подгряващи и почистващи разтвори

Използвайки широкообхватното ноу-хау в областта на металообработването и базисни технологии, като високоскоростно центробежно разделяне и топлообмен, ние разработихме авангардни решения, които ви позволяват да пречиствате, подгрявате или охлаждате ефективно вашите работни флуиди, намалявайки оперативните си разходи и увеличавайки маржа на печалбата си.

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.

Вашият информационен център за най-новото в отоплението и охлаждането

Със своя десетилетен експертен опит в областта на топлообмена, Alfa Laval предлага знания за днешните предизвикателства при отоплението и охлаждането. Открийте отговори на сложни въпроси за всичко – от енергийната ефективност до естествените хладилни агенти, заедно с полезни помощни материали, които улесняват намирането на подходящата технология за вашето приложение.

heating cooling-hub-vignette-2021