Industrial fluids

По-качественият индустриален флуид удължава живота на оборудването и повишава производителността, като освен това намалява разходите. Чистият флуид означава и по-малко смени на смазочен материал и по-слабо въздействие върху околната среда. Alfa Laval разполага с гама от доказани високоскоростни центрофуги (стационарни и мобилни) за удължаване на експлоатационния живот на всички видове работни флуиди, а в допълнение – на вашите системи, независимо дали сте малък цех или голям завод.

industrial fluids cleaning

Ефективно отстраняване на маслото и твърдата фаза от различни видове флуиди

 • Удължава живота на инструменталната екипировка и на флуида
 • Ниски общи експлоатационни разходи (TCO) и по-малко време на престой за обслужване
 • По-чистата смазочно-охлаждаща течност повишава прецизността
 • Намалява износването на системните компоненти, спестявайки разходи и повишавайки производителността
 • Отстранява свободното/изплувало масло, както и твърдата фаза с една операция – дори при частици с малък размер

Благодарение на тяхната висока скорост, технологията с дисковият тип сепариране и автоматично изпразване, центробежните сепаратори на Alfa Laval са изключително ефективни при отстраняване на фини твърди частици или течни замърсители от различни видове работни течности. Те премахват повече от 99% от всички твърди частици между 2 и 5 μm от смазочната течност и почти цялото масло, но нито една от добавките. Това намалява също така вредният за течността бактериален растеж и допринася за по-здравословни условия за труд.

Сепариране на смазочно-охлаждаща течност

Поддържането на вашите смазочно-охлаждащи течности свободни от твърди и течни замърсители удължава живота на инструменталната екипировка и на течността, което означава по-ниска общи експлоатационни разходи и по-малко време на прекъсване на експлоатацията.

industrial fluids separation

Пречистване на промивната течност

Когато става въпрос за пречистване на промивни течности, процесът на подмяна може да бъде скъп поради нуждата от обезвреждане и свързания с това престой. С ефективно сепариране можете да увеличите максимално производителността и ефективността за по-дълго време.

cogwheels

Центробежни високоскоростни сепаратори за пречистване на индустриални течности

Центрофугирането е доказана, устойчива технология за премахване на изплувалото/свободно масло и/или на фините частици в охлаждащите и промивни течности. Редовното пречистване удължава значително експлоатационния живот на флуидите, които използвате, а също и експлоатационния живот на вашата система. Тогава се реализират икономии от подмяна на течности, филтри, клапани и помпи, както и намаляване на разходите за обезвреждане.

Принцип на работа

По време на процеса на сепариране центробежната сила притиска навън тежките частици в работния флуид към стените на сепаратора. Те се изхвърлят автоматично от цилиндъра към утаителния резервоар. Ако присъстват две течни фази (като охладителна течност и изплувало масло, или чисто масло и вода), центробежната сила ще доведе до разделяне на двете фази. Леката фаза и тежката фаза излизат поотделно през различни изходи на сепаратора.

separator bowl

Alfie_640x360.png

Alfie

 • Може да се асоциира с байпасен поток, осигуряващ по-малко престой за обслужване
 • Дисковите сепаратори осигуряват едновременно, трифазно разделяне на масло и утайка
 • Ергономични проектни характеристики
 • Не се изисква препроектиране на машинната част

Посетете страницата

 

emmie_2_640x360.png

Emmie 2

 • Инсталиран в байпасен поток, така че не са необходими промени в машинната част
 • Технология „Plug and Play“
 • Не изисква надзор след стартиране
 • Дисковият сепаратор осигурява бързо, едновременно и непрекъснато трифазно разделяне на вода и твърди частици

Посетете страницата

 

AlfaPure S2 640x360.jpg

AlfaPure

 • Отстранява вода, абразивни метални фини частици и други частици с размер до 2 μm
 • Plug-and-play модул за лесен монтаж
 • Не се изисква препроектиране на инсталацията
 • Дисковата технология ускорява процеса на сепариране

Посетете страницата

 

.

Ръководство за бърз избор

Ръководството за продукти на Alfa Laval е лесен за използване инструмент, който ви помага да отсеете, изберете и цитирате най-доброто решение за ефективно пречистване на охлаждащи течности, промивни течности и машинни смазочни масла. Влезте в онлайн каталога и намерете избраните от вас продукти и части сега. Ако за вашата страна продуктите не се виждат, моля, попълнете формата за контакт.

guy with a phone

.

Пречистващи технологии за индустриални флуиди

Ако извършвате пречистване на индустриалните си течности, можете да спестите значителни разходи. Но как да определите коя технология е най-ефективна и представлява най-ниската обща цена за вашето конкретно приложение? Тук разглеждаме четирите най-често срещани опции – центрофугиране, филтриране, обезмасляване и коалесценция – за да ви помогнем да вземете решение.

Industrial fluids

Четирите технологии накратко

 • При центрофугиране се отделят материали с различна плътност – масла и частици
 • Филтрите използват сита с различни размери, за да задържат само твърди частици
 • Скимерите използват маслосъбиращо устройство като ремък или диск за събиране на масло
 • Коалесцентните филтри отстраняват маслото от индустриалните флуиди

 

Най-добрата технология е тази, която отговаря на вашето приложение

 • Центрофугите насочват пречистеният индустриален флуид обратно към вашия процес, като при това отделеният замърсител се изхвърля непрекъснато. Частиците се събират в цилиндъра на сепаратора за последващо обезвреждане или се изхвърлят автоматично.
 • Филтрите обикновено улавят твърдите частици в контейнер за еднократна употреба, който трябва да се сменя редовно.
 • При обезмасляване маслото се прилепва към външната страна на плаваща тръба в затворен контур, изтегляйки се от повърхността на водата, с автоматично настройване за променящите се водни нива.
 • Коалесцентните филтри работят, само ако в индустриалния флуид почти няма твърди примеси. Най-често коалесцентният филтър се използва заедно с филтри, за да се осигури отстраняването на твърдите частици и вода в една система.

Сравнение на технологиите за пречистване

  Дискова центрофуга Филтър Коалесцентен филтър Скимер
Сепариране на твърди частици и масла Да Не Не

Не

Отстраняване на частици Да Да, частично Не Не
Отстраняване на свободното масло Да Не Да Ограничена
Капиталови разходи Висока Ниска Ниска Ниска
Оперативни разходи Ниска Висока Висока Ниска
Ефективност на сепариране на маслото Висока Не Висока Ниска
Ефективност на сепариране на твърдите частици Висока дори за фини частици Висока (в зависимост от размера на ситото) Не Не
.
separator tiles

Центробежно сепариране

.

Индустриални флуиди – центрофугиране

Центрофугирането на индустриални флуиди ви позволява да отстраните отпадъците, без да има нужда да купувате филтърни касети за еднократна употреба. По този начин пречистването на индустриалните флуиди става по-удобно, по-рентабилно и екологично.

 

Мощност, производителност и ефективност

 • Отстранява едновременно маслото и твърдите частици
 • Справя се дори с фините частици
 • Без голяма поддръжка се осигурява по-дълъг период на безотказна работа
 • Удължен живот на оборудването
 • Ниски общи разходи за притежание (ТСО)
 • Отстранява само слабо емулгирани масла, но оставя емулсията на индустриалната течност непокътната

Центрофугирането за разделяне на частици с различна плътност става чрез сила, която е 5000 пъти по-голяма от гравитацията, а флуида се връща обратно в непрекъснат режим към производствените ви процеси. Процесът освобождава маслото, а замърсяващите твърди частици се съхраняват отделно. Центрофугирането ви позволява да се справите с големи обеми за третиране и може да издържи на временно висок приток на масло.

.
filter with golden background

Филтри

.

Индустриални флуиди – филтри

Има редица въпроси, които трябва да си зададете, когато обмисляте от кой тип индустриален филтър за флуиди имате нужда. Използвате ли в производствения процес повече от 50 литра флуид на час? Какви са нивата на замърсяване? Замърсен ли е флуидът с твърди частици и масло? Можете ли да обезвреждане на филтрите по правилния начин? Разполагате ли с надеждна верига на доставките, когато трябва да смените филтър?

Лесна експлоатация и монтаж, по-скъпа поддръжка

 • Сравнително лесна експлоатация – малко движещи се части
 • Ниски капиталови инвестиции

Филтрите за индустриални флуиди използват касети с отвори на мрежата с различни размери, за да задържат твърдите частици. Частиците, които са по-едри от размера на отворите, се улавят и отстраняват от флуида, докато по-малките остават в него. Когато касетата се напълни, тя трябва да бъде извадена и заменена. Старата трябва да бъде безопасно извадена от употреба/изхвърлена.

Какво да вземете предвид

Въпреки че филтрите за индустриални течности изискват по-малки капиталови инвестиции, има редица фактори, които влияят на тяхната ефективност и могат да доведат до по-високи общи разходи за притежание (ТСО).

 • Те не отстраняват маслото, затова трябва да се съчетават с коалесцентни филтри или сепаратори
 • Нуждата от консумативи за еднократна употреба води до по-високи оперативни разходи и спазване на все по-строгите екологични разпоредби
 • Ограничена производителност – улавят само твърди частици, по-големи от размера на отворите на ситото (обикновено 10–30 µm)
 • Уловените частици се освобождават, когато филтърът бъде подложен на ударно повишаване на налягането в началото/края на процеса
 • Филтърът се нуждае от редовно следене/смяна, за да се избегне задръстването (преминаване на твърдите частици през байпасен клапан)
 • Колебания/намаляване на налягането, когато филтрите са замърсени
.
Bubbels of oil in water

Коалесцентни филтри

.

Индустриални флуиди – коалесцентни филтри

Филтрите не са в състояние да улавят големи количества масло или други течни замърсители, затова ако решите да използвате филтърна система за пречистване на индустриални флуиди, трябва да можете да добавите коалесцентен модул, ако се наложи да отстранявате вода.

Допълнителна защита срещу корозия

 • Сравнително лесна експлоатация – малко движещи се части
 • Ниска капиталова инвестиция (под определен капацитет)

Коалесцентните филтри добавят още един процес към системите за филтриране. Те работят чрез съчетаване на маслени капчици, така че да изплуват на повърхността по-лесно.

Какво да вземете предвид

Въпреки че коалесцентните филтри за индустриални флуиди са лесни за монтаж и поддръжка, тяхната ефективност се ограничава, което може да доведе до неефективност на процеса и до по-високи разходи в рамките на жизнения цикъл.

 • Не могат да отстраняват твърди замърсители
 • Индустриалните флуиди трябва да са много добре пречистени от частици, за да могат да смесването им
 • Не могат да се използват, ако има специални добавки или повърхностноактивни вещества
 • Не могат да се справят с голямо количество свободно масло във флуида
.
Water with oil bubbles

Скимери

.

Скимери за индустриални флуиди – съображенията

Скимери за индустриални флуиди са просто и евтино решение за отстраняване на малки количества масло при стабилни условия. Те са най-подходящи за процеси, при които индустриалните филтри са чисти. Те не се справят добре при промени в свойствата на типовете масло или на дебита.

 • Не се отстраняват твърдите замърсители
 • Не могат да се справят със средно до голямо количество свободно масло във флуида
 • Отстранява смес от масло и вода, а не само маслото
 • Производителността варира значително в зависимост от маслото
 • Не могат да се използват, ако има специални добавки или повърхностноактивни вещества

.

Удължаване на живота на вашите охлаждащи течности

За металообработващата индустрия охлаждащите течности са основен разход. По-малко време на престой, по-висока ефективност, по-ниски оперативни разходи и подобрен профил на устойчивост са само някои от неоспоримите причини да преминете към един от нашите специализирани модули за течно почистване.

metal
.

Нагледни примери

Airbus a stringer is inspected 640x360.jpg

Повишаване на производителността в авиационно-космически завод благодарение на AlfaPure Z3.

В Обединеното кралство системите за третиране на охлаждащата течност AlfaPure Z3 помогнаха на завода на Airbus в Броутън, Флинчър да елиминира замърсяването на охлаждащата течност и да подобри производителността. Прочетете цялата история, като я изтеглите.

Примерът с Airbus

ind. fluids 640x360.jpg

AlfaPure намалява разходите за охлаждаща течност и удължава живота на инструмента във Ford, Бордо.

Инсталирана е високоскоростна центробежна система за сепариране на Alfa Laval, за да се отстранят изплувалото маслото и малки частици от охлаждащите течности с цел ефективно повторно използване на охлаждащата течност, осигурявайки удължен живот на инструменталната екипировка и здравословни условия на труд в завода.

Примерът с Ford

 

Wash 640x360.jpg

Почистващият модул за промивна течност на Alfa Laval се изплаща за една година.

Renault Cléon, Франция, инсталира система на сепариране на Alfa Laval за почистване на промивни течности на компонентите на двигателя, като отстранява 70 литра изплувало масло на ден. Това им осигурява годишни икономии на разходи, свързани с подмяна и изхвърляне на промивни течности, и гарантира ефективно измиване на компоненти.

Примерът с Renault

cutting 640x360.jpg

Високоскоростните сепаратори намаляват оперативните разходи на френския производител на двигатели Française de Mécanique.

Благодарение на новата система за пречистване, включваща центробежни сепаратори на Alfa Laval, промивните течности, използвани в производствения процес, издържат седем месеца, в сравнение с 2-10 дни, когато се е използвала старата система за почистване.

Примерът на Française de Mécanique

.
Take care of your separator correctly

Гаранция за дълъг експлоатационен живот

Може да се радвате на десетилетия ефективно пречистване на индустриални флуиди, ако полагате необходимите грижи за сепаратора. Накратко това, което трябва да направите, е да прочетете внимателно ръководството, да използвате оригинални части и подходяща инструментална екипировка. Предлагаме цялостен пакет с подробни указания за обслужване и специфични сервизни комплекти с оригинални резервни части.

 • Увеличаване на периода на безотказна работа
 • Поддържане на дълъг експлоатационен живот
 • Готовите за ползване комплекти улесняват поддръжката и пестят време
 • Съкращаване на времето за обработване на поръчките
 • Глобални дистрибуторски центрове за бърза доставка

Пакет за превантивна поддръжка

Превантивната поддръжка на Alfa Laval включва междинно обслужване (МО) или основно обслужване (ОО) в пакет с необходимите части. Интервалът на обслужване зависи от работните часове или от фиксиран период от време.

Препоръчваме ви:

 • винаги да следвате указанията за обслужване, поместени в ръководството на сепаратора
 • да извършвате междинно обслужване на всеки 3 – 6 месеца (2000 – 4000 часа)*
 • да извършвате основно обслужване на всеки 12 – 18 месеца (8 000 – 12 000 часа), в зависимост от типа на машината и условията на производствения процес*

* В ръководството са посочени максималните изисквания. Почистването на индустриални течности като цяло не е строго регламентирано и интервалите са донякъде гъвкави.

Сервизни комплекти и резервни части

Центробежният сепаратор Alfa Laval ще работи в продължение на десетилетия, ако се грижите правилно за него. За целта трябва да се запознаете с ръководството и да се уверите, че използвате оригинални резервни части и правилните инструменти. Предлагаме специфични сервизни комплекти с оригинални резервни части и цялостен пакет с подробни указания за обслужване. Освен това имаме видеоклипове за обслужване, които показват как да поддържате правилно вашия сепаратор. Посетете продуктовия каталог, за да научите повече! Ако за вашата страна продуктите не се виждат, моля, попълнете формата за контакт.

service kits 640x360

Ръководства за сепаратори за почистване на индустриални флуиди

lube-oil-cleaning-manuals-640.jpg

Най-актуалните версии на ръководствата за вашия модул за пречистване на масло са тук.

Те включват:

 • Инструкции за безопасност
 • Инструкции за работа
 • Инструкции за обслужване
 • Отстраняване на неизправности
 • Технически спецификации

Имайте предвид, че тъй като някои продуктови гами са на пазара от много години, е възможно да има частични изменения в дизайна.

Ръководствата обхващат всички аспекти на експлоатацията и добрата грижа за вашата инвестиция.

Разполагаме с ръководства за:

 • Alfie 200
 • Alfie 500
 • Emmie 2
 • WSPX 403 (AlfaPure S2) 
 • WSPX 604 (AlfaPure S3) 
 • WSPX 407 (AlfaPure S7) 

Ако ръководството за вашия сепаратор за индустриален флуид не отговаря на модела на продукта ви, моля, свържете се с нас.

Да, искам ръководството


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.


Лесен монтаж, експлоатация и поддръжка

Проверете конкретно за себе си, като видите филмите ни относно сервизирането, които да ви помагат да извлечете максимални ползи от вашия модул за пречистване.

Alfie 500 – разопаковане

Това видео показва как ще пристигне поръчаният от вас Alfie. Всички пакети се отварят и съдържанието се показва и обяснява.

 

Alfie 500 – как се работи с него

Това видео обяснява как да работите с Alfie 500. Ще видите как да го настроите и да започнете да пречиствате промишлените си флуиди.  

 

Alfie 500 – как да работите (байпас)

Това видео обяснява как да работите с Alfie 500. Ще видите как да го настроите и да започнете да пречиствате в байпасна схема.  

 

Alfie 500 – как да работите (резервоар)

Това видео обяснява как да работите с Alfie 500. Ще видите как да го настроите и да започнете да пречиствате в схема резервоар-в резервоар.  

 

Alfie 500 – почистване на цилиндъра

Това видео показва как да почистите Alfie 500, за да отстраните натрупаните твърди частици от замърсяване от цилиндъра.

 

Emmie 2 – почистване на цилиндъра

Това видео показва как да почистите Emmie 2, за да извадите натрупаните твърди частици от замърсяване от цилиндъра.

 

Alfie 500 – смяна на уплътнение на помпата

Това видео показва как да смените механичното уплътнение на захранващата помпа, за да предотвратите изтичане и загуба на производителност.

 

Alfie 500 – смяна на О-пръстени

Това видео показва как да смените O-пръстените, което трябва да се извършва поне веднъж годишно по време на междинно обслужване. 

 

Emmie 2 – смяна на О-пръстени

Това видео показва как да смените O-пръстените, което трябва да се извършва поне веднъж годишно по време на междинно обслужване. 

 

Alfie 500 – смяна на амортисьори

Това видео показва как да смените вибрационните амортисьори, ако вибрират по време на работа или поне веднъж годишно.

 

Ръководство за добри практики за безопасно боравене и обезвреждане на флуиди при металообработката

Ръководството се занимава с подготовката, поддръжката и евентуалното обезвреждане на флуиди при металообработката и допринася за безопасни условия на труд. То е изготвено от група от експерти от Асоциацията за смазочните материали на Обединеното кралство (UKLA) Група за управление на индустриалните флуиди за металообработването (MWFPSG) и от Изпълнителната агенция по безопасност и здраве (HSE) с допълнителни съвети от опитни мениджъри на цехове и медицински експерти.

Several yellow helmets hanging on a wall
.

.

.
Drops of water

Пречистване на охлаждащи течности

ice cubes

Охлаждане на охлаждащи течности

.