Политика на Alfa Laval за личните данни

Alfa Laval вярва, че Вашите лични данни принадлежат на Вас. Ние винаги се стремим да уважаваме Вашите лични данни и да ги обработваме с необходимата грижа. Посещавайки нашите уебсайтове, Вие ще се чувствате уверени, че зачитаме Вашата поверителност.

Целта на тази политика е да Ви информира за видовете лични данни, които събираме, когато използвате уебсайтовете на Alfa Laval, и за действията, които предприемаме, за да защитим и опазим Вашата лична информация.

Тази политика и нейните принципи се прилагат за личната информация, която искаме и която Вие предоставяте. Под това имаме предвид информация, която пряко или непряко ви идентифицира, като Вашето име, физически адрес, имейл адрес, IP адрес или други данни за контакт.

Ние се стремим да обработваме лични данни, които са адекватни, подходящи и не са прекомерни по отношение на целта, за която са събрани. Ние вярваме, че сме прозрачни по отношение на видовете лична информация и на това защо събираме Ваша информация. Ние събираме и обработваме лична информация само когато имаме законни основания за това и в съответствие със законите за защита на личните данните.

При поискване Alfa Laval ще ви предостави допълнителна информация за това как обработваме и защитаваме Вашите лични данни, когато посещавате нашите уебсайтове или при комуникация с нас по други канали. Моля, вижте раздела за контакти по-долу.

Събиране на лични данни

Надяваме се, че следната информация ще ви помогне да вземете информирано решение за споделяне на Ваша лична информация с нас. Свободни сте да решите дали искате да предоставите Ваша лична информация или не.

Посещаване на нашия уебсайт

За достъп и сърфиране в нашите уебсайтове и повечето други услуги ние не изискваме лична информация, която да Ви идентифицира. Може да събираме ограничена информация, която не е лична и която Вашият браузър предоставя, когато посещавате уебсайт. Например, адреса на Вашия интернет протокол, език на браузъра, данни за географско местоположение, дата и час, и бисквитки. Ние използваме нелична информация, за да разберем по-добре потребителския опит и взаимодействието със сайтовете и да подобрим допълнително нашите предложения и услуги. Политиката ни за използване на бисквитки е достъпна тук: www.alfalaval.com/legal/cookies-policy

Създаване на акаунт

Също така предоставяме услуги, които изискват да регистрирате личен акаунт. За да регистрирате акаунт, се нуждаем от определена лична информация, която да използваме, за да създадем акаунта и да предоставим услугите, които сте поискали. Тази лична информация може да се използва само за конкретната цел, за която е събрана.

Кандидатстване за работа онлайн

Винаги, когато поискаме лична информация, ние ще Ви информираме за това какви типове данни събираме и как ги използваме. Като цяло, ако кандидатствате за работа онлайн, ние ще използваме Вашата информация, за да обработим кандидатурата Ви.

Свържете се за бизнес

Когато поискате да получавате бюлетини, маркетингови и промоционални материали, обща информация или да се свържете с нас онлайн, ние може (в зависимост от типа контакт, който сте поискали) да съберем например следната лична информация:

 • Данни за контакт (имейл, адрес, телефон, професионално звание или роля), име на фирма, пол и езикови предпочитания;
 • Събитие, среща (включително обратна връзка за съдържание и услуги за събития, в които участвате чрез проучвания), информация за пътуване;
 • Когато се свързвате чрез социални платформи, ние също може да събираме информация, която изпращате или публикувате в нашите Услуги и от тях.
 • Може също да получим Вашето точно местоположение в реално време, използвайки технология Beacon, GPS, кули за мобилни телефони, Wi-Fi сигнали и/или бъдещи технологии.
 • Може да разглеждаме колко често използвате приложение и откъде сте го изтеглили.

Може също да събираме информация от бизнес партньори, от трети страни, действащи от Ваше име, и от други платформи, които помагат за предоставянето на услуги. Може например да получим данни за срещи от доставчик на услуга за регистрация на събития.

Ние използваме Вашата лична информация, за да ви предоставим заявените услуги, и може да Ви изпратим маркетингови и промоционални материали, свързани с Вас, включително покани за събития и семинари, предложения за продукти и услуги, за да поддържаме връзка и да Ви предоставяме новини, актуализации и друга свързана с бизнеса информация, която може да Ви интересува.

По всяко време можете да поискате от нас да изтрием Вашата лична информация. Моля, свържете се с dataprivacy@alfalaval.com

Alfa Laval е отговорен като администратор

Alfa Laval Corporate AB, със седалище в Лунд, Швеция, е администраторът на данни за личната информация, събрана чрез нашия уебсайт, която Вие ни поверявате. Ние винаги се стремим да спазваме Общия регламент за защита на данните и други приложими закони за защита на данните. Ако имате оплаквания, свързани с нашето боравене с Вашата лична информация, които не могат да бъдат разрешени директно с нас, моля, свържете се с шведския орган за защита на данните на imy@imy.se

Правно основание за събиране и обработване на лични данни.

В зависимост от това какви услуги сте поискали от нас, ние обработваме Вашата лична информация само когато имаме правно основание да го направим. Когато искаме Вашето съгласие за събиране и обработка на личните Ви данни, формулярът за искането ще бъде предоставен по ясен, конкретен и изричен начин.

Ако сме поискали Вашето съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, като се свържете с нас, след което ние повече няма да използваме или обработваме Вашата лична информация.

Споделяне на информация

По правило Alfa Laval никога не отдава под наем и не продава Ваша лична информация на други компании или лица, освен ако няма Вашето съгласие. Можем да споделяме такава информация при всяко от следните ограничени обстоятелства:

 • С Вашето съгласие.
 • На доверени фирми или лица с единствената цел да обработят Вашето искане от наше име. Когато това се случва, такива страни са обект на споразумения, които изискват от тях да обработват такава информация само съгласно нашите инструкции и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и подходящи мерки за поверителност и сигурност.
 • Когато законът ни задължава или добросъвестно вярваме, че достъпът до такава информация и нейното съхраняване или разкриване са основателно необходими за защита на правата, собствеността или безопасността на Alfa Laval, нейните потребители или обществеността.

Можем да съхраняваме и обработваме лична информация, събрана на нашия сайт, във всяка държава, в която Alfa Laval или нашите хостинг доставчици поддържат съоръжения. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с прехвърлянето на Вашата информация между тези съоръжения, включително между намиращи се извън Вашата страна.

Споделяне на информация за конкретен акаунт

Когато сте създали акаунт при нас, ние може да споделяме информация от него между всички наши услуги, както и с дистрибутори и търговски партньори, за да Ви осигурим удобство и да подобрим качеството на нашите услуги. Ние не разкриваме информация от Вашия акаунт на други хора или несвързани компании, освен при ограничените обстоятелства, описани в тази Политика, или с Ваше съгласие.
Ние споделяме Вашата информация само с платформи за данни и с доставчици на облачни услуги, които извършват услуги от наше име. Споделяме информация с компании, които ни помагат да работим и поддържаме своите услуги. Някои доставчици може да се намират в държава, различна от тази, в която живеете. Можем също да споделяме информация с доставчици на анализи и търсачки, които действат от наше име.

Мерки за сигурност

Ние се стремим да приложим подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба или изменение, неразрешено разкриване или достъп и всякакви други незаконни форми на обработка. Ние се стремим да гарантираме, че нивото на сигурност и мерките, приети за защита на Вашите лични данни, са подходящи за рисковете, свързани с естеството и използването на Вашите лични данни.

Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до нашите служители и доставчици, които трябва да използват информацията, за да я обработят от наше име, и които по договор са длъжни да пазят Вашите лични данни в безопасност и поверителност.

Актуализиране на Вашата информация

Когато обработваме Вашите лични данни, ние се стремим да гарантираме, че те са точни и актуални. Ще се стремим да изтрием или коригираме неточни или непълни лични данни. Ако трябва да актуализирате или коригирате личната си информация, моля, изпратете заявката си чрез формуляра за заявка и ние ще Ви предоставим механизма за актуализиране и коригиране на Вашата лична информация

Съхранение

Ние ще пазим Вашите лични данни само толкова, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени в тази политика, или целите, за които сте били информирани по друг начин. Ние ще пазим Вашите данни толкова дълго, колкото е разрешено съгласно приложимите правни основания, след което те ще бъдат изтрити.

Ако нашите правни основания се позовават на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Когато сте упражнили правото си да оттеглите своето съгласие, може да се наложи да съхраним Вашата лична информация за определен период, за да изпълним законовите си задължения и да се защитим при правни спорове при определени обстоятелства.

Връзки със сайтове на трети страни

Услугите могат да включват връзки към други уебсайтове, чиито практики за поверителност се различават от нашите. Тези външни сайтове могат да поставят собствени бисквитки на Вашия компютър, да събират данни или да изискват лична информация. Ако давате лична информация на някой от тези сайтове, Вашата информация се регулира от техните политики за поверителност. Alfa Laval не упражнява никакъв контрол и не поема никаква отговорност за тези сайтове и Ви препоръчваме да прочетете внимателно политиката за защита на данните на всеки уебсайт, който посещавате.

Вашите права като физическо лице съгласно настоящата политика

Тъй като обработваме Ваши лични данни, можете да упражнявате определени права при определени обстоятелства.

Във връзка с Вашите лични данни можете да поискате:

 • Достъп до Вашите лични данни (заявка за достъп на субекта на данни)
 • Коригиране на Вашите лични данни
 • Изтриване на Вашите лични данни
 • Ограничаване на обработката на Вашите лични данни
 • Възразяване срещу обработването на Вашите лични данни
 • Оттеглете съгласието си

Всички заявки трябва да бъдат направени по електронен път, като се използва определеният формуляр за заявка, включително информация като име, имейл адрес и др., необходими за удостоверяване на самоличността Ви. Когато приложимото законодателство предвижда административна такса за изпълнението на такова искане (включително несериозни или прекомерни искания), такава такса може да бъде начислена от Alfa Laval.

Всички валидни заявки ще бъдат разгледани навреме и правомерно и ние ще отговорим на английски в рамките на не по-малко от 30 дни след получаване на Вашата заявка.

Ако молбата ви е била отхвърлена поради посочените причини, можете да подадете жалба до местните органи за защита на данните в компетентната служба, в която се предоставят услугите.

Промени в настоящото уведомление

Alfa Laval си запазва правото да променя периодично настоящата политика. Очакваме повечето такива промени да са незначителни, но може да има и по-значими промени. Датата на последното изменение е посочена в края на този документ.

Ще публикуваме промените на тази страница и ще отбележим по забележим начин, ако те са значителни. Всяка версия ще бъде отбелязана в горната част на страницата. Предварителните версии на тази Политика за защита на данните ще се съхраняват в архив за преглед.

Свържете се с нас

Ако имате някакви допълнителни въпроси или желаете да упражните правата си, моля не се колебайте да се свържете с нас по всяко време на dataprivacy@alfalaval.com

Версия

Тази политика е публикувана на 7 май 2018 г.