Конвенционални минерали и минен добив

Alfa Laval разполага с набор от оборудване и ноу-хау, за да ви помогне да оптимизирате ключови процеси в приложенията за обогатяване и извличане на конвенционални минерали. Нашата цел е да ви помогнем да увеличите капацитета, да спестите място, да увеличите производствените резултати и да осигурите безопасност при работа. Обхванатите приложения включват отопление, охлаждане, топлинна регенерация и кондензация, както и обезводняване на концентрат и хвост и третиране.

mining explosion

Изключително издръжливо оборудване с минимална намеса на оператора

  • Доказано кратко време за изплащане
  • Осигуряване на големи вместимости и оборудване с конструкции, спестяващи място
  • Увеличете максимално оползотворяването на ценни продукти и сведете до минимум отпадъците
  • Обработка в затворен обем, което спомага за добри и безопасни условия на труд
  • Повторната употреба на водата дава мощен тласък на устойчивост на експлоатация

Alfa Laval разполага с широка гама от енергийно ефективни, компактни, лесни за поддръжка топлообменници за отопление и охлаждане в различни приложения за преработката на минерали. Има широка гама от опции по отношение на размер, материал на пластината и на уплътнението. Нашите декантерни центрофуги с безситов барабан могат да заменят или допълнят съществуващи инсталации като сгъстители, филтри и утаителни басейни. Те помагат за намаляване на експлоатационните разходи и същевременно, чрез елиминирането на хвостохранилищата, свеждат до минимум въздействието върху околната среда и повишават присъщата безопасност на вашата работа.

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.
.

Безопасно и устойчиво справяне с хвоста

Декантерните центрофуги на Alfa Laval са доказано, ефикасно решение за широкомащабно обезводняване на хвост и отстраняване на най-фините частици, с които конвенционалното оборудване за контрол на твърди вещества не може да се справи. Те предлагат рентабилно, устойчиво и най-вече безопасно решение за управление на хвоста, остатъците от обогатяване, действайки като допълнение към традиционните сепариращи системи като сгъстители, утаителни басейни и филтри или чрез цялостна замяна на старите системи.

spadeable cake

Изисквайте нови стандарти

Представяме ви най-съвременните уплътнени пластинчати топлообменници в света. Открийте как нашето следващо поколение от уплътнени пластинчати топлообменници ще ви донесе по-висока ефективност, по-добра надеждност и по-голяма експлоатационна годност.

Demand new standards Webbanner EN

Възможности в хода на целия технологичен процес

Разгледайте технологичната схема на минодобива и открийте как декантерната центрофуга на Alfa Laval може да помогне за рационализиране на вашите операции в различни области на технологичния процес.

.
process chart

Какво е вашето съкровище?

Alfa Laval предлага декантерни центрофуги със здрава конструкция, както и уплътнени, заварени и спирални топлообменници, всеки от които е оптимизиран за специфични задачи и работни условия при обработката на минерали. Научете повече, като изтеглите брошурата.

.

Алуминиев оксид

Извличането на алуминиев оксид включва енергоемки процеси като смилане, изпаряване и нагряване на лугата. Предизвикателството? Как най-добре да се регенерира и използва повторно отпадъчната топлина от процеса, за да се намалят разходите и да се увеличат производствените резултати. За да успеят, производителите на алуминий се нуждаят от технологично ноу-хау, както и от високонадеждно оборудване и интелигентни услуги, които оптимизират производствените резултати, осигуряват оперативна разполагаемост и увеличават рентабилността.

Alumina
.

Мед

За да извлекат максимума от енергоемката преработка на мед – от излужване до електролиза, производителите на мед използват повторно излишната топлина в същата технологична линия и подобряват сепарирането на твърда от течна фаза с по-ефективни декантерни центрофуги, спестяващи място. Ноу-хауто, оборудването и услугите на Alfa Laval спомагат за оползотворяването на отработените вода, енергия, химикали и минерали, като по този начин увеличават производителността.

Copper
.

Цинк

Ограниченото предлагане, колебаещите се цени и растящите разходи поставят предизвикателства пред световните производители на цинк. И все пак търсенето на цинк остава стабилно за нуждите на поцинковане на стомана, производство на месинг, покрития за други метали, бои и грундове, както и за различни нови приложения. Успешното производство изисква надеждно оборудване с ниски изисквания за поддръжка, ресурсно ефективно оборудване, което свежда до минимум разходите и увеличава максимално производствените показатели.

Zinc
.

Никел

Производителите на никел са изправени пред много предизвикателства, свързани с намаляване на разходите за енергия, химикали и околната среда. Извличането на максимума от латеритните или сулфидните руди изисква надежден партньор. Огромният опит на Alfa Laval с процесите на рафиниране на никел и широкото портфолио от оборудване и услуги помага за намаляване на разходите и въздействието върху околната среда, оползотворяване на ценни минерали и странични продукти и увеличаване на производствените резултати.

Nickel
.

Уран

Производството на уран изисква задълбочено разбиране за това как най-добре да се обработват различни рудни състави и авангардни технологии, които намаляват използването на енергия, вода и химикали. От нагряване и охлаждане, излужване и сгъстяване до екстракция с разтворител, утаяване и обогатяване, производителите на уран разчитат на Alfa Laval за топлообмен, разделяне и оборудване за третиране на течности, което оптимизира процесите и повишава производствените резултати.

Uranium

В крак с последните новости при преработката на минерали

Alfa Laval помага на производителите на алуминиев оксид, мед, цинк и никел да извлекат максимума от рудната суровина – рентабилно, енергийно ефективно и по екологосъобразен начин. От интелигентно повторно използване на технологични води и рециркулация на охлаждащи води до третиране на течовете и интелигентно намаляване на твърдите отпадъци – разчитайте на Alfa Laval.

Интелигентното повторно използване на огромните количества топлина, участващи в тези процеси, може да допринесе директно за крайния резултат. В същото време технологиите за обезводняване и разделяне помагат за извличането на ценни странични продукти, намаляват потока на отпадъците и свеждат до минимум въздействието върху околната среда. Alfa Laval разполага с технологично ноу-хау, както и с широко портфолио от оборудване и услуги, за да помогне на производителите на метали да намалят разходите, да постигнат значителни икономии на енергия и да увеличат производствените резултати.

Големи икономии на енергия чрез топлообмен

Обогатяването, разграждането, изпичането, излужването, топенето и електролизата са енергоемки процеси. Чрез акумулирането на топлината, генерирана по време на процесите на извличане, както и нейното повторно използване в други процеси, производителите на метали не само правят икономии от големите разходи за енергия, но и повишават производителността си.

Нашите топлообменници (уплътнени, заварени или спирални) са доказана и високоефективна технология за топлообмен и включване на топлината обратно в процеса с несравним производствен резултат. Съчетанието на малката температурна разлика между входящ и изходящ поток на топлообменниците, силната вътрешна турбулентност и големи участъци на топлообмен осигурява изтласкването на до 30% повече енергия от всеки топлинен поток в сравнение с конвенционалните кожухотръбни модули. Като заменят скъпите и обемисти модули с топлообменници на Alfa Laval, преработвателните предприятия могат да спестят разходи и много мегавати скрита енергия всяка година.

Оптимизиране на ефективността на сепариране

Независимо дали се използват за екстракция с разтворител, електролиза, обезводняване, възстановяване на междинни продукти или процеси на сепариране, центробежните сепаратори на Alfa Laval са надеждни, устойчиви и оборудвани да се справят със сложното сепариране на твърда и течна фракция или на твърда-течна-течна фракция, което се извършва при обработката на минерали.

Благодарение на високоефективната работа, здравата конструкция и получената продукция с висока чистота, решенията за сепариране на Alfa Laval са неразделна част от почти всички процеси на оползотворяването на минерални суровини. Ето защо производителите на метали по целия свят разчитат на Alfa Laval за помощ за максимално нарастване на производителността и увеличаване на производствените резултати.

Декантерите на Alfa Laval революционизират стратегията за управление на хвоста от въглищни мини

Въгледобивната експлоатационна компания Rix’s Creek, част от Bloomfield Group, се зае да подобри управлението на въглищния хвост на място, като част от своята стратегия за устойчивост за намаляване на потреблението на вода и енергия и свеждане до минимум на габарита на технологичното оборудване за преработка на отпадъците.

Rix's creek Coal Preparation Plant in Australia
.

Научете повече

Прочетете повече за ефективността, практическите аспекти и техническите подробности на нашата гама от оборудване за сепарирането на твърда от течна фракция от руди на конвенционални минерали и минен добив, като изтеглите брошурата.

base preview 640x360
.

Начини за повишаване на рентабилността на фабриката

Ако търсите начини да повишите рентабилността на вашите приложения за преработка на минерали и минен добив, свържете се с Alfa Laval днес, за да научите повече за нашата доказана технология и рентабилни решения.

Man wearing a jacket with Alfa Laval logotype
.