Ценни минерални руди и минен добив

Alfa Laval разполага с набор от оборудване за оптимизиране на ключови процеси като сепариране, нагряване и охлаждане при обогатяването, излужването и извличането на ценни минерални руди, включително на злато, платина и сребро. Нашето сепариране на твърдата и течната фракции може да се използва в различни етапи на процеса, включително обезводняване на рудни концентрати.

gold nugget on the ground

Стабилна технология, разработена за трудни минни приложения

  • Оптимални оперативни показатели с минимална намеса
  • Осигуряване на големи вместимости на малка площ, спестяващи място
  • Обработка в затворен обем, което предполага чисти и безопасни условия на работа
  • Увеличете максимално оползотворяването на ценни продукти, вода и отработена топлина
  • Повторната употреба на водата дава мощен тласък на устойчивост на експлоатация

Нашите декантерни центрофуги с безситов барабан повишават ефективността на сепариране, като намаляват разходите за експлоатационния цикъл и помагат за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда. Те могат да се използват за замяна или допълване на съществуващи решения (като сгъстители, утаителни басейни, филтри и т.н.) и ще помогнат за увеличаване на капацитета и спестяване на място. В допълнение, нашите топлообменници са с доказан дизайн за задачи за отопление и охлаждане в редица приложения за обработка на ценни минерални руди.

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.
.

Безопасно и устойчиво справяне с хвоста

Декантерните центрофуги на Alfa Laval са доказано, ефикасно решение за широкомащабно обезводняване на хвост и отстраняване на най-фините частици, с които конвенционалното оборудване за контрол на твърди вещества не може да се справи. Те предлагат рентабилно, устойчиво и най-вече безопасно решение за управление на хвоста, остатъците от обогатяване, действайки като допълнение към традиционните сепариращи системи като сгъстители, утаителни басейни и филтри или чрез цялостна замяна на старите системи.

spadeable cake

Изисквайте нови стандарти

Представяме ви най-съвременните уплътнени пластинчати топлообменници в света. Открийте как нашето следващо поколение от уплътнени пластинчати топлообменници ще ви осигури по-висока ефективност, по-добра надеждност и по-голяма експлоатационна годност.

Demand new standards mobile Webbanner EN

Възможности в хода на целия технологичен процес

Разгледайте технологичната схема на минодобива и открийте как декантерната центрофуга на Alfa Laval може да помогне за рационализиране на вашите операции в различни области на технологичния процес.

.
process chart

В крак с последните новости при ценните минерални руди и разработката на полезните изкопаеми

Alfa Laval помага на производителите на злато, сребро и платина да извлекат максимума от рудната суровина – рентабилно, енергийно ефективно и по екологосъобразен начин. От интелигентно повторно използване на технологични води и рециркулация на охлаждащи води до третиране на течовете и интелигентно намаляване на твърдите отпадъци – разчитайте на Alfa Laval. Интелигентното повторно използване на огромните количества топлина, участващи в тези процеси, може да допринесе директно за крайния резултат. В същото време технологиите за обезводняване и разделяне помагат за извличането на ценни странични продукти, намаляват потока на отпадъците и свеждат до минимум въздействието върху околната среда. Alfa Laval разполага с технологично ноу-хау, както и с широко портфолио от оборудване и услуги, за да помогне на участниците в производството на ценни минерални руди и минен добив да намалят разходите, да постигнат значителни икономии на енергия и да увеличат производствените резултати.

Gold

Големи икономии на енергия чрез топлообмен

Обогатяването, разграждането, изпичането, излужването, топенето и електролизата са енергоемки процеси. Чрез акумулирането на топлината, генерирана по време на процесите на извличане, както и нейното повторно използване в други процеси, производителите на метали не само правят икономии от големите разходи за енергия, но и повишават производителността си.

Нашите топлообменници (уплътнени, заварени или спирални) са доказана и високоефективна технология за топлообмен и включване на топлината обратно в процеса с несравним производствен резултат. Съчетанието на малката температурна разлика между входящ и изходящ поток на топлообменниците, силната вътрешна турбулентност и големи участъци на топлообмен осигурява изтласкването на до 30% повече енергия от всеки топлинен поток в сравнение с конвенционалните кожухотръбни модули. Като заменят скъпите и обемисти модули с топлообменници на Alfa Laval, преработвателните предприятия могат да спестят разходи и много мегавати скрита енергия всяка година.

Оптимизиране на ефективността на сепариране

Независимо дали се използват за екстракция с разтворител, електролиза, обезводняване, възстановяване на междинни продукти или процеси на сепариране, декантерите и сепараторите на Alfa Laval са надеждни, устойчиви и оборудвани да се справят със сложните процеси на сепариране на твърда и течна фракция или на твърда-течна-течна фракция, което се извършва при минното дело.

Благодарение на високоефективната работа, здравата конструкция и получената продукция с висока чистота, решенията за сепариране на Alfa Laval са неразделна част от почти всички процеси на оползотворяването на минерални суровини. Ето защо производителите на метали по целия свят разчитат на Alfa Laval за помощ за максимално нарастване на производителността и увеличаване на производствените резултати.

.

Истории на наши клиенти

Декантерите на Alfa Laval революционизират стратегията за управление на хвоста от въглищни мини

Въгледобивната експлоатационна компания Rix’s Creek, част от Bloomfield Group, се зае да подобри управлението на въглищния хвост на място, като част от своята стратегия за устойчивост за намаляване на потреблението на вода и енергия и свеждане до минимум на габарита на технологичното оборудване за преработка на отпадъците.

Rix's creek Coal Preparation Plant in Australia

Кондензаторът на Alfa Laval Compabloc реши проблема със замърсяването

Queensland Alumina замени черупковотръбния агрегат с напълно заварен кондензатор Alfa Laval Compabloc, за да намали разходите за поддръжка. Използвайки само една четвърт от пространството на старата инсталация от черупка и тръба, Compabloc реши тежки проблеми с корозията и замърсяването, което доведе до значително намаляване на разходите за обслужване.

alumina processing plant australia

Производство на каолин в джунглата на Амазонка

Изключително отдалеченото местоположение на източника на суровини не пречи на Cadam в Бразилия да развие производството си на каолин във все по-успешен бизнес.

Kaolin 640x360

Икономия на енергия за охлаждане на медни топилни пещи

Заводът за топене на мед Rönnskär подписа тригодишно споразумение за изпълнение с Alfa Laval, което доведе до икономии на разходи за енергия на пластинчатия топлообменник, намалена консумация на вода и увеличена оперативна разполагаемост.

Cooling copper smelters case story 640x360
.

Управление на хвоста

Посрещнете предизвикателството за обезводняване на хвоста с декантерните центрофуги на Alfa Laval. Те предлагат рентабилно, устойчиво и преди всичко безопасно решение за управление на хвоста. Изтеглете брошурата, за да прочетете повече за нашите по-чисти, по-ефективни и по-безопасни системи за сепариране на твърда от течна фракция.

tailing ponds
.

Научете повече

Прочетете повече за ефективността, практическите аспекти и техническите подробности на нашата гама от оборудване за сепарирането на твърда от течна фракция в руди на конвенционални минерали и минен добив, като изтеглите брошурата

base preview 640x360
.

Издръжливи и ефективни, изпитани и тествани

Ако търсите безопасни, устойчиви и рентабилни технологии в преработката на ценни минерални руди, свържете се с Alfa Laval днес, за да научите повече за нашите стабилни и добри проектни решения.

Man wearing a jacket with Alfa Laval logotype