Пречистване на промишлени и отпадни води

Преходът към по-кръгови бизнес модели е от съществено значение за възможността да се работи по по-устойчив начин. Тъй като промишлените процеси използват значителни количества вода, преминаването към кръгов модел означава първо да се разбере как тази вода може да бъде спестена и използвана повторно, а след това да се инвестира в методи, които ви позволяват да използвате повторно, да рециклирате или да извличате вторични продукти.

Waste water treatment plant

Защо да се извършва обработка на води и отпадъци?

  • Възстановяват се ценни ресурси от основния процес
  • Потреблението на вода се свежда до минимум чрез повторна употреба на обработените отпадъчни води
  • Отпадъкът за изхвърляне се свежда до минимум
  • Рентабилно производство
  • Намаляване на отпечатъка върху околната среда

Alfa Laval помага за намаляване на екологичния ви отпечатък от отпадните води, като увеличава максимално повторната употреба на водата, превръща отпадъците в стойност и съкращава консумацията на енергия и генерирането на отпадъци – отново и отново!

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.
.

.

.

Подобрете ефективността и устойчивостта с водещи в цял свят решения от Alfa Laval

Прочетете брошурата, за да откриете как можете да възстановите ценен материал в отпадъка, който иначе би бил изгубен, чрез прилагане на цялостен процес на разделяне и чрез повторната употреба на водата. Alfa Laval притежава диапазона, знанието и опита да може да предостави правилното решение за специфичните ви изисквания.

industry 640x360
.

Намаляване на отпечатъка ви върху околната среда

Всички човешки, търговски и индустриални дейности произвеждат отпадъчни продукти, които са вредни за нашата среда, ако не бъдат обработени. Поради това светът непрекъснато търси начини за намаляване на замърсяването, осигуряване на чиста вода, използване на по-малко енергия и рециклиране на вече използвана енергия. С увеличаването на населението, повишаването на стандартите на живот и намаляването на водните запаси в много региони, се наблюдава все по-нарастваща потребността от повторна употреба на водата.

По пътя към нулеви отпадъци

Alfa Laval помага да се намали екологичния отпечатък от отпадните води, като увеличава максимално повторната употреба на водата, превръща отпадъците в стойност и съкращава консумацията на енергия и генерирането на отпадъци. Нашата широка гама от оборудване помага на дружествата

  • Отговорете успешно на критериите за отпадни води, компактни системи за обработка на отпадъчни води
  • Използвайте повторно водата с нашите третични решения за филтрация
  • Намалете количеството отпадъци за изхвърляне, възстановете топлината и произвеждайте биогаз с ефективна обработка на утайките
  • Възстановете ценни продукти от процеса на повторна употреба или продажба.  

Области, в които Alfa Laval може да подпомогне бизнеса ви

При Alfa Laval можете да получите оборудване както за основните ви промишлени процеси, така и за обработка на вода и отпадъци на място плюс възстановяване на ресурси. Получавате високо качество, енергийно ефективни процеси с гарантирани резултати въз основа на задълбочено разбиране на вашите промишлени процеси, както и на обработката на отпадъци

Обработка при водохващането за вашите процеси

За обезопасяване не водохващането от сладководни източници за вашите процеси може да са необходими различни видове обработка. Някои от тях генерират и отпаден поток. Alfa Laval предлага редица решения, за да ви помогне да се справите с това по ефикасен и устойчив начин. Примерите включват охлаждащи кули, подготовка на технологична вода и обработка на отпадъци от обратна осмоза.

Прочетете повече за нашите решения за обработка при водохващането 

Пречистване на отпадни води

Индустриалните отпадни води варират значително по спецификация, в зависимост от типа на отрасъла и местните навици. В много случаи не се приемат от общинските заводи за обработка на отпадни води, затова се налага предварителна обработка или пълна обработка на обекта. Alfa Laval предлага няколко компактни, лесни за експлоатация технологии за обработка на отпадни води, които произвеждат чисти отпадъчни води или за изхвърляне, или за допълнителна обработка за повторна употреба на водата.

Прочетете повече за нашите решения за обработка на отпадни води 

Възстановяване на продукти и обработка на отпадни води

Обикновено се губят ценни продукти в потоците отпадъци от промишлени процеси, което също така прави обработката или изхвърлянето на отпадъци скъпи. Но много отпадни продукти могат ефективно да се възстановят. Alfa Laval ви помага да превърнете разходите в печалба. Предлагаме разнообразие от общи и специфични за различни отрасли решения, които ще ви помогнат да възстановите стойностни продукти, които или да използвате повторно, или да продадете.

Прочетете повече за нашите решения за възстановяване на продукти 

Минимизирайте оперативните разходи с IoT услугите на Alfa Laval

IoT услугите на Alfa Laval представляват набор от цифрови услуги, чиято цел е да се намалят експлоатационните разходи и да се увеличи оперативната надеждност в инсталациите за отпадни води.

IoT Services

Решения за кръговата икономика

Все повече и повече станции за пречистване на води откриват предимствата на кръговия, цялостен подход към пречистването на отпадни води. Икономиите, намаленото въздействие върху околната среда и новите потоци на приходи от възстановени ресурси са само някои от тях. Всяка станция за пречистване на води е уникална и има свои собствени предизвикателства и възможности. Благодарение на нашия експертен опит в технологичната обработка и широката ни гама от продукти, можем да подкрепим вашето преминаване към кръгов поток на ресурсите. Независимо дали сте изпълнител, проектант, или оператор на инсталация, ние можем да ви помогнем да намерите оптималното решение за вашия конкретен проект.

circular economy