2021-06-24 Новини за продукти

Пет причини да се сдобиете с центрофуга за вашата пивоварна

Центрофугите, наричани още високоскоростни сепаратори, са привилегия на големите промишлени пивоварни от много десетилетия, докато голяма част от по-малките пивоварни трябва да разчитат изцяло на времето за естествено утаяване и различни филтри, които могат да си позволят. Но сега нещата се променят, тъй като все повече пивовари обръщат поглед към технологията за сепариране. Попитахме нашите експерти защо се случва това.

Увеличена производителност

man_with beer_bottles_640x360.jpg

Филтрите за бира притежават няколко предимства за пивоварите, освен че са на сравнително достъпна цена. Те обаче са бавни и причиняват значителни загуби на продукт, тъй като не могат да филтрират това, което е на дъното на ферментатора, без да се запушат. С центрофугата получавате повече бира от всеки един резервоар.

„Сепараторът представлява най-добрият инструмент за увеличаване на производителността, създаван някога – споделя Фернандо Хименес, мениджър „Глобални продажби за пазара за пивоварни в Alfa Laval“. – При същия брой резервоари увеличавате производствения капацитет с 15 – 20%. В крайна сметка, всяка продадена халба носи приходи. Това помага за възвръщане на вложените инвестиции в машината.“

„Ако сте малка пивоварна, всяка спестена стотинка е от полза, бирата ви е течно злато за вас. Всеки допълнителен галон или буре, които спестявате, ще ви помогнат да предоставите повече бира на клиентите си“ – добавя Фернандо.

По-кратки обороти на резервоарите

Благодарение на центрофугата желаната консистенция на продукта може да бъде достигната само за няколко часа, докато стандартното утаяване и филтриране изисква няколко дни за същия работен цикъл. Как функционира? Процесът в сепаратора изглежда така: прясно ферментиралата бира постъпва в центрофугата, където е посрещната от няколко пластини за бързо въртене (хиляда об./мин). Твърдите частици (напр. мая, частици от хмел и протеин за малцоване) се центрофугират към краищата и се изхвърлят; пречистената бира остава в центъра и излиза отгоре, като цялата процедура се извършва без излагане на кислород. Освен това не се налага да чакате твърдите частици напълно да се утаят, преди да въведете неизбистрената бира в центрофугата.

„Това означава, че обръщането в резервоара е много по-бързо със сепаратор, тъй като бирата няма да престои в съдовете за ферментация, както обикновено я оставяте – казва Йоаким Густафсон, мениджър „Глобални продажби за пазара за пивоварни на Alfa Laval“.“ 

По-дълго съхранение на готовия продукт

Навлизането на кислород представлява едно от най-големите притеснения за всеки пивовар, най-вече за произвеждащите хмелен, чувствителен на кислород IPA (Индийски светъл ейл), тъй като засяга негативно стабилността на времето за съхранение на готовия продукт. Пивоварят, който произвежда бира чрез херметична, недопускаща кислород, центрофуга, дори най-малката центрофуга за бира на Alfa Laval за малки пивоварни – Brew 20, няма подобни притеснения.

„Всеки път, когато добавите ново оборудване към процеса, разтвореният навлязъл кислород е повод за притеснение. Alfa Laval е известна с нашата иновативна технология, защото добре разбираме колко важни са ниските нива на разтворен кислород – казва Винс Полино, мениджър „Продажби на пазара в Alfa Laval“, САЩ. – Alfa Laval е пионер в аксиалното херметично уплътняване, което е подобрение на хидрохерметичните уплътнения. Предлагани в нашите модели Brew 20 и Brew 80, те не изискват CO2 или деаерирана вода за постигане на нулеви нива ppb на навлязъл разтворен кислород – добавя той.

Alfa Laval отива дори по-далече в своите иновации с напълно херметични, от център до център, с подавана отдолу центрофуга, примери са модел Brew 250 и по-големи модели за пивоварни. Те предлагат най-внимателната обработка, нулеви нива на постъпил разтворен кислород, по-нисък срезов стрес и по-ниска температура на постъпване от другите центрофуги с горно подаване. Всичко това е много важно за производството на крафт бира и помага за значително удължаване на съхранението на готовия продукт.“

По-добри аромати и вкусове

beer-glasses_craftbrewing_640x360_.jpg

Създаването на страхотна бира зависи до голяма степен от съставките. За съжаление, много от алтернативните процеси за филтриране и утаяване ще унищожат аромата на летливите вещества и вкусовете, които трябва да отличават вашата бира. Сепараторите са най-интелигентният начин за отстраняване на твърдите частици без унищожаване на ползите от уникалните съставки.

„В сравнение с други технологии на филтриране, сепаратори, или т. нар. центрофуги, задържат по-добре летливите аромати и вкусовия характер на вашата бира. Така се извличат само най-големите частици, докато различни видове филтриращи технологии извличат и по-фините материали – твърди Винс Полино.“  

„Дори да произвеждате мътна бира или стаут, сепараторът ви гарантира, че можете да се освободите от твърдите частици и да запазите летливите масла и аромати. За стаут, която вече е тъмна, ще получите по-добро качество на бирата и ще подобрите стабилността й като готов продукт – пояснява Йоаким Густафсон.“

Повече печеливши партиди

Инвестирането в сепаратор е най-разумният начин да извлечете максимална полза от процеса на ферментация, без да купувате допълнителни резервоари. Може да увеличите максимално производствените обеми, да съхраните по-голяма част от вече произведената бира, както и да увеличите капацитета си с по-бързия оборот на цистерните. В крайна сметка това означава повече халби за клиентите – и по-висока степен на печалба за вас.

„Когато става въпрос за финансови ползи от това да имаш сепаратор, в зависимост от текущите технологични процеси и видовете бира, която се произвежда, много от нашите клиенти отбелязват възвращаемост на инвестициите в рамките на две или три години, при някои дори за по-малко от година. Наистина зависи от индивидуалната ситуация и това е нещо, за което можем да ви помогнем като част от процеса – предлага Винс Полино.“

Монтирането на центрофуга в пивоварната е инвестиция, която носи дългосрочни печалби. Освен увеличаване на производствените обеми и предлагане на първокласна бира с отлично качество, в която клиентите ви ще се влюбят, притежавайки сепаратор, вие си гарантирате бърза възвръщаемост на инвестицията и дългогодишни дивиденти от нея.

man with beer bottles 640x360

Мнението на нашите експерти

Fernando Jimenez_640x360.png

„Сепараторът представлява най-добрият инструмент за увеличаване на производителността, създаван някога – споделя Фернандо Хименес, мениджър „Глобални продажби за пазара за пивоварни в Alfa Laval“. – При същия брой резервоари увеличавате производствения капацитет с 15 – 20%. В крайна сметка, всяка продадена халба носи приходи. Това помага за възвръщане на вложените инвестиции в машината.“

Joakim Gustavsson quotation 640x360_.png

„Дори да произвеждате мътна бира или стаут, сепараторът ви гарантира, че можете да се освободите от твърдите частици и да запазите летливите масла и аромати. За стаут, която вече е тъмна, ще получите по-добро качество на бирата и ще подобрите стабилността й като готов продукт – пояснява Йоаким Густафсон, мениджър „Глобални продажби за пазара на крафт бира в Alfa Laval.“

Vince Polino comments_640x360.png

„Много от нашите клиенти отбелязват възвращаемост на инвестициите си в рамките на две или три години, някои дори за по-малко от година – казва Винс Полино, мениджър „Пазарни продажби в Alfa Laval“, САЩ.“

Свързано съдържание: