2021-04-11 Новини за продукти

Защо да бъдем устойчиви е добре за бизнеса

Потенциална възможност за 12 трилиона долара очаква компании, които приемат и приспособяват своите бизнес дейности към целите на ООН за устойчиво развитие.

НЕ ТОЛКОВА отдавна „екологичният бизнес“ беше по-скоро добре изглеждащ, отколкото добре работещ. Но обществената загриженост относно изменението на климата и други екологични и социални предизвикателства принуди устойчивите практики да намерят място в корпоративната програма. Движещата сила на тази промяна са инициативи като Целите на ООН за устойчиво развитие – 17 цели, договорени през 2015 г. от 193 държави за справяне с бедността, неравенството и изменението на климата до 2030 г.

„Бизнесът е изключително важен за постигането на целите за устойчиво развитие“, казва Астрид фон Шмелинг, старши консултант при специалистите по устойчиво развитие Purple Ivy в Стокхолм. „Успехът зависи от компаниите, които разработват продукти и решения, чийто мащаб да може да се променя съобразно потребностите и които включват целите за устойчиво развитие в своите бизнес стратегии.“

Експертите предполагат, че корпорациите могат да печелят огромни суми от възприемането на целите за устойчиво развитие и преминаването към наистина устойчиви бизнес модели.

Комисията за бизнес и устойчиво развитие с нестопанска цел, чиито членове включват топ мениджъри в световен мащаб, вижда възможност за 12 трилиона долара за компании, които приемат и приспособяват своите бизнес дейности към целите за устойчиво развитие.

ПИТЪР БЕЙКЪР, президент и главен изпълнителен директор на базирания в Женева Световен бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD), подчертава мащабите на възможността: „Компаниите, които са в състояние да интегрират целите за устойчиво развитие в своята бизнес стратегия, ще могат да изпреварят регулаторните изменения, да предвиждат бъдещи тенденции и да се възползват от исторически нови пазари на растеж.“

И така, бързат ли световните корпорации да включат целите за устойчиво развитие в своите бизнес стратегии и да се впуснат в тази нова златна треска? Не точно. Към днешна дата големият бизнес е бавен.

В доклад на компанията PwC за професионални услуги от януари 2018 г. обаче се предполага, че възприемането на целите набира скорост. Три от всеки пет предприятия сега смятат, че целите за устойчиво развитие са достатъчно важни, за да бъдат включени в тяхното корпоративно отчитане, докато повече от една четвърт от компаниите определят количествени измерения за целите за устойчиво развитие през 2017 г. и ги свързват с общественото въздействие.

И така, как бизнесът трябва най-добре да подходи към предизвикателството? Джон Елкингтън, световен гуру по устойчивост и ръководител на консултантската компания Volans във Великобритания, казва, че предприятията трябва да променят стратегическото си мислене.

„Целите за устойчиво развитие са радикална програма в много по-голяма степен, отколкото повечето бизнес лидери осъзнават“, казва той. „Те предполагат преминаване от постепенно към експоненциално мислене и амбиции - от сегашния ни фокус върху отрицателните въздействия на икономическата дейност към умишленото създаване на положителни въздействия.“

ЕЛКИНГТОН КАЗВА, че тази промяна означава възприемане на кръговата икономика и оптимизирани практики, както и разбиране на бизнеса като част от по-широки социални и природни системи. Изглежда, че както компаниите, така и инвеститорите ще спечелят много от възприемането на такъв подход. Проучване от 2014 г. на Harvard Business School показва, че компаниите с „висока устойчивост“ значително надминават своите конкуренти в дългосрочен план, както по отношение на фондовия пазар, така и по отношение на финансовите резултати.

Не е случайно, че инвеститорите все повече търсят възможности за инвестиране в компании, които следват екологични и социално отговорни практики. „Виждаме нарастващ фокус върху целите за устойчиво развитие сред инвестиционната общност, предложеното разработване на критерии на цели за устойчиво развитие за водещи компании с оглед насърчаване на конкуренцията и появата на подробни насоки за корпоративно отчитане на целите за устойчиво развитие“, казва Бейкър от WBCSD.

ВИЖДА СЕ, че бизнесите, ориентирани към целите за устойчиво развитие, биха могли да спечелят конкурентно предимство пред конкурентите, които не разбират техния принос, което им позволява да изпреварят новите политически интервенции и бързо да преработят своите стратегии.

Тези, които го правят, може да се разглеждат като пионери на качественото изменение в глобалната икономическа структура. „Намираме се в някаква форма на исторически обрат, в който старият икономически ред претърпява крах и се формира нов“, твърди Джон Елкингтън. „Тези преходи се случват може би веднъж в човешкия живот – и предлагат потенциална възможност за коренна промяна на начина, по който функционират капитализмът, пазарите и бизнесът.

 

Източник: World Economic Forum, PwC SDG Reporting Challenge 2017

how going green story 640x360

        

„Целите за устойчиво развитие са радикална програма в много по-голяма степен, отколкото повечето бизнес лидери осъзнават“

ДЖОН ЕЛКИНГТОН, глобален експерт по устойчивост

john elkington global sustainability expert 640x360

        

Ангажира ли се бизнесът с целите за устойчиво развитие?

  • 71% от бизнеса казват, че вече планират как ще се ангажират с целите за устойчиво развитие
  • 62% от компаниите посочват цели за устойчиво развитие в отчетите си
  • 37% от компаниите са избрали приоритетни цели за устойчиво развитие
  • 79% от компаниите, които дават приоритет на целите за устойчиво развитие, са избрали Цел 13 Действия за климата
  • 28% от компаниите определят количествени цели и ги свързват със социалното въздействие
  • 13% от бизнеса са идентифицирали инструментите, от които се нуждаят, за да оценят въздействието си спрямо целите за устойчиво развитие
  • 41% от бизнеса казват, че ще включат цели за устойчиво развитие в стратегията си в рамките на пет години
  • 90% от гражданите казват, че е важно бизнесът да включи цели за устойчиво развитие.

Свързано съдържание: