2021-07-15 Новини за продукти

Топлообменниците на Alfa Laval спомагат за увеличаване на капацитета в биорафинерията

#SunPine AB увеличи капацитета и намали нуждите от поддръжка в своята биорафинерия в Piteå, Швеция, като монтира Alfa Laval Compabloc и спирални топлообменници. Тясното сътрудничество между екипите на SunPine и Alfa Laval беше важна част от успешното изпълнение на проекта.

Силно търсене на биогорива и химикали

SunPine е един от водещите световни производители на биогорива на дървесна основа.
Компанията рафинира сурово талово масло, страничен продукт от производството на целулоза и хартия, до получаване на горива и основни химикали в своята биорафинерия в Piteå, Швеция.
Основният продукт на SunPine е таловият дизел.

Това е ключова съставка в производството на Evolution Diesel, екомаркиран дизел, продаван в Швеция и Норвегия. Годишно се произвеждат 100 милиона литра талов дизел, което помага за намаляване на емисиите на CO2 с 250 000 тона годишно. За да отговори на нарастващото търсене, SunPine инвестира в разширяване на капацитета и в момента изгражда втори завод, който ще увеличи общото производство на компанията с 50%.

Разширяване на производството на дизел

През 2018 г. SunPine реши да увеличи производството си на дизел, за да отговори на нарастващото търсене на пазара.

Обновлението изискваше увеличено отопление на определени места. Трябваше да се преодолеят множество предизвикателства. Флуидът е много лепкаво и вискозно вещество, което бързо запушва топлообменници, които не са предназначени за работа с трудни флуиди. Имаше и изисквания за нисък спад на налягането, а топлообменниците трябваше да могат да се поберат в ограниченото пространство, налично в завода. Това означаваше, че високата ефективност на топлообмена е от решаващо значение за изпълнение на повишените изисквания за отопление.

Висока производителност и малко по обем техническо обслужване

Решението включва Alfa Laval Compabloc и спирални топлообменници. Спиралните топлообменници са проектирани за работа с вискозни, замърсени флуиди, а едноканалната конструкция води до ефект на самопочистване.

Устройствата бяха монтирани и въведени в експлоатация през 2019 г. и екипът на SunPine е много доволен от резултата, и не на последно място от дългите цикли на почистване, обхващащи няколко месеца.

 

Много сме доволни от сътрудничеството ни с Alfa Laval.
След този проект продължихме да работим с Alfa Laval върху решения за новия ни завод за талов дизел. Виждаме, че диалогът в тясно сътрудничество, който имаме, води до много добри резултати, както по отношение на ефективността на технологичния процес, така и по изпълнението на проекта.

Андреас Бакстрьом, производствен техник в SunPine AB

SHE Type1 640x360

Alfa Laval spiral heat exchangers

 

 

 

 

 


Спиралните топлообменници Alfa Laval са проектирани да се справят с най-трудните предизвикателства при топлообмен, като често замърсяване от мръсни флуиди или ограничения от спада на налягането и подовото пространството.

Повече за спиралните топлообменници

Предимства

  • Висока ефективност на топлообмена, което води до компактни инсталации, побиращи се в съществуващите пространства.
  • Дълги цикли на почистване, въпреки трудните флуиди.
  • Нисък спад на налягането.

        

Alfa Laval Compabloc heat exchangerКомпактният, напълно заварен топлообменник Compabloc е проектиран да работи с широка гама агресивни флуиди при високи температури и налягания.

Повече за Compabloc

Свързано съдържание: