2021-06-14 Новини за продукти

Как да съхраняваме възобновяема енергия

Alfa Laval предлага технологии и действа като инвеститор в революционно ново решение за съхранение на енергия, което може да реши едно от най-големите предизвикателства пред възобновяемата енергия.

E_SDG goals_icons-individual09_75x75.png  E_SDG goals_icons-individual13_75x75.png  E_SDG goals_icons-individual17_75x75.png

Обявяването в края на миналата година на цикъл за финансиране от група А в размер на 26 млн. долара за новосъздаденото дружество Malta Inc. привлече много внимание по ред причини.
Първата причина беше началният опит на дружеството – двугодишна инкубация в X (по-рано Google X), загадъчната Moonshot Factory на Alphabet, от която се отделя като независимо акционерно дружество.

Adrienne Little, Heat Exchangers Technical Lead 350x347.jpg

Втората причина, привличаща вниманието, беше профилът на инвеститорите: цикълът на финансиране беше воден от Breakthrough Energy Ventures, фонд от 1 милиард долара, управляван от Бил Гейтс и подкрепен от хора като Джеф Безос, Майкъл Блумбърг, Джак Ма и Ричард Брансън.

„Аналогията, която обичам да използвам, е, че системата на Malta е като гигантски хладилник“

Адриен Литъл, технически ръководител на топлообменници в Malta

 

Решението

Системата може да черпи електроенергия от мрежата при излишък и да я съхранява в продължение на часове или дни, изчаквайки моменти на високо потребление, преди да подаде енергия обратно в мрежата. Това може да реши многобройни предизвикателства пред масовото прилагане на възобновяема енергия.

Енергоснабдяването е един от най-належащите проблеми на 21-ви век, а производството на енергия от изкопаеми горива няма да може да удовлетворява енергийните нужди, нито тези методи са устойчиви.
Независимо от политическата или екологичната идеология, възобновяемата енергия ще играе основна роля в бъдещия енергиен микс.

Решението на проблема с ритмичността на възобновяемата енергия е съхраняването на енергия, и то в голямо количество.
За да заменим изцяло въглеродните горива, ни е необходим капацитет за съхраняване на големи количества енергия, за да покрием периодите, в които вятърната или слънчевата енергия не са налични.

Най-добрият отговор досега са литиево-йонните батерии.
Те обаче са направени от материали, които са в недостиг и които с времето ще станат толкова трудни за намиране, колкото изкопаемите горива, за чиято замяна помагат батериите.
Редкостта на тези материали оскъпява батериите, ограничавайки тяхната приложимост като глобално решение.
Освен това литиево-йонните батерии трябва да се изхвърлят внимателно и към настоящия момент предизвикателството относно рециклирането на батерии в голям мащаб остава нерешено.

Друг проблем се открива в структурата на настоящата мрежа.
Обикновено производството на енергия от полезни изкопаеми се намира в близост до големи потребители, докато опитът от използване на енергия от възобновяеми източници показва, че тази енергия се доставя неритмично и освен това производството ѝ е отдалечено от потребителите.

Това оскъпява и затруднява преноса и разпределението на енергия до обекти с голямо потребление.
Системата на Malta използва електричество от мрежата за производство на топлина и студ.
Термопомпа извлича топлина от разтвор, подобен на антифриз, понижавайки температурата му до -65ºC. Същевременно се подава топлина към солна стопилка, нагрявайки я до 565ºC.
Топлината и студът се съхраняват при тези температури, докато на мрежата отново ѝ потрябва електричество.

През това време температурната разлика се преобразува обратно в електрическа енергия с топлинен двигател, подобен по функция на централа с парна турбина.
Тъй като системата на Malta принципно използва евтини материали като сол, стомана и въздух, цената на физическата система е достатъчно ниска, за да я превърне в убедително решение за най-критичните мащабни нужди за съхранение на енергия.

Партньорството

Важна част от новото решение за съхранение на енергия в Malta е технологията за топлообмен, предоставена от Alfa Laval. Като инвеститор и партньор в проекта, Alfa Laval предоставя много повече от експертни познания и финансова подкрепа. „За нас наистина беше важно – казва главният изпълнителен директор на Malta Inc., Рамя Суминатан – да открием партньора, инвеститора, страната, която притежава доверието на пазара, така че хората вън, клиентите, да погледнат продукта и да кажат: О, вашият топлообменник ще бъде Alfa Laval? Вече се чувстваме по-спокойни.“

От решаващо значение за успеха на технологичната възможност по отношение на електроенергията в Malta е ефективният топлообмен, за който Alfa Laval е явният лидер в индустрията. Alfa Laval започна преговорите с екипа на Malta, докато проектът все още беше в X. Това, което започна като предварителен проект за топлообменници, които отговаряха на уникалните нужди на Malta, се превърна в дългосрочен интерес към разработването на специфичната система на Malta. Задълбочените експертни познания и уважаваната марка на Alfa Laval веднага се разпознават, когато Malta споменава компанията на срещи с клиенти.

„Посланието, което името изпраща, говори за сериозността и практичността на решението“, добавя Суминатан. „От самото начало за нас беше изключително важно да разчитаме на хора, които са работили с топлообменници в продължение на десетилетия. Защото е важна не само основната технология, важни са знанията и уменията, поддръжката и производството. Това е цялата система от взаимосвързани проекти и технологии , която трябва да обедините, за да превърнете тези сложни, големи, високоефективни съоръжения в реална система.“

Malta Emma Karlsson 640x360
.

Как работи решението

 

.

Рамя Суминатан

Ramya Swaminathan, CEO_2 250x333.jpg

Рамя Суминатан, главен изпълнителен директор на Malta, притежава силен стремеж да насочва света към по-добро. 

Наистина просто не можете да намерите по-добър участник от Alfa Laval

Астро Телър, „Captain of Moonshots“ във фабриката за идеи X на Alphabet

Astro Teller Malta 700x455.jpg

Нашата сила изгражда моста от идея към доказана концепция. Успяваме да постигаме неща, които хората смятат за откачени, до степен на възможен прототип на продукта Астро Телър описва X през 2016 г.

Промяна на „правилата на играта“

Това може да реши многобройни предизвикателства пред масовото прилагане на ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, включително неритмичността и разходите за инвестиции в инфраструктура за пренос и разпределение. „В известен смисъл това е парче от пъзел, което може да се побере навсякъде“, казва Адриен Литъл, специалист по термодинамика и технически ръководител на топлообменници в Malta.

Renewable energy 400x48.png

Alfa Laval допринася за глобалните цели

Организацията на обединените нации прие 17 цели за устойчиво развитие за 2030 г., известни като глобални цели, които световните лидери обещаха да постигнат. Сега вече зависи от компании като нашата да постигнем тези цели.

Вижте как Alfa Laval допринася

Свързано съдържание: