2022-03-10 Новини за продукти

Компетентността по процеса увеличава гъвкавостта и производителността при смесването на сиропа в напитката

Опитвате ли се да сте в крак с тенденциите сред напитките, като при това останете с уместно и печелившо производство? Постоянната иновация е задължително условие за производителите на напитки. За да отговаря на променящите се вкусове на клиентите, даден производител на безалкохолни напитки трябва да се справи с увеличеното търсене на по-широка гама от продукти с по-широко разнообразие от съставки. Благодарение на всеобхватното разбиране на Alfa Laval за проектирането на помещения за сироп за напитки и иновативните решения за смесване, дружеството скоро може да се наслади на по-голяма гъвкавост на процеса и 50% по-бързо производство на партиди.

Компетентността по технологичните процеси и пробното оборудване за доказване на концепцията печелят доверието на клиента

Обработката на течностите и сухите съставки в сложните формули на сироп за напитки изискват гъвкавост и скорост. Alfa Laval демонстрира задълбочено разбиране на предизвикателствата, пред които е изправен глобалният производител на напитки, печели доверието на ключовите фигури, вземащи решения и централните отдели за разработки и развитие и за инженеринг. Пробите убедиха производителя, че промяната на съществуващия дизайн на помещението за сироп с иновативни решения за смесване от Alfa Laval ще подобрят гъвкавостта и производителността на процеса и ще добавят стойност за клиента.

50% по-бързо време за производство на партида

Познанията на Alfa Laval за процеса и обвързаността с подобряване на производителността намаляват времето за обработка на сиропа от два часа на един час за партида. Смяната на съществуващите технологии за смесване с миксера за хибридни прахообразни смеси на Alfa Laval с ротационния струен миксер на Alfa Laval осигурява допълнително време за производство всеки ден. По-бързата скорост на производство на сироп също така намалява разходите за енергия.

beverage-process-chart_from-dosing-station_fs-2110-.jpeg

По-малко време за поддръжка

Намаляването на времето за поддръжка е още един пример за технологичната находчивост на Alfa Laval при работа. Поддръжката за ротационния струен миксер изисква един сервизен инженер да работи на нивото на пода за един до два часа; в сравнение, съществуващата голяма бъркалка изисква работа от няколко сервизни инженери през целия ден на платформа с няколко нива на обслужване. По-малко време за спиране на производството означава повече време на непрекъснато производство.

Увеличена безопасност на работниците

Същото важи за смесването на течност с прах. Боравенето с и дозирането на съставките с хибридния миксер за прахообразни продукти на Alfa Laval се случва на нивото на пода, което води до по-лесни операции и увеличена безопасността на работниците. Това елиминира необходимостта работниците да носят 25-килограмови торби и да изсипват съставките в резервоара през отвора за достъп.

Целенасочено производство с иновации при смесване

Уникалният дизайн на хибридния миксер за прахообразни продукти на Alfa Laval, заедно с ротационния струен миксер надминават предишната установка в помещението за производство на сироп, отнемат по-малко подово пространство и изискват по-малка инвестиция за обслужващи платформи в сградите. Екипът на Alfa Laval се събра и работи неуморно със системните интегратори, за да проектира решение за смесване, което произвежда повече партиди сироп със сложна формула – безопасно, бързо и ефективно.

Устойчива оптимизация

Каква е следващата стъпка? Дружеството поиска от Alfa Laval чрез глобалния си мениджър за устойчивост да намали емисиите и да въведе по-голяма енергийна и водна ефективност в цялото предприятие. Това е свидетелство за компетентността на Alfa Laval по отношение на процесите и възможността за оптимизирането им и добавя стойност, както и увеличава конкурентното предимство.

Свързано съдържание: