Намалете разходите и въглеродния отпечатък на вашата мрежа за дистрибуция на бира

Потреблението на бира в света се повишава. Прогнозира се, че производството на бира ще се увеличава с кумулативен годишен темп на растеж (CAGR) от 3,7% до 2025 г. Но разходите за производство на бира растат, като същевременно глобалните добиви на култури като жито и ечемик се очаква да намалеят. Това отчете Световният икономически форум в статия от юни 2021 г. Всичко това се дължи на изключително горещото време, сушата и повишаващите се разходи за енергия в бъдеще.

ДАТА 2021-12-21

Потреблението на бира в света се повишава. Прогнозира се, че производството на бира ще се увеличава с кумулативен годишен темп на растеж (CAGR) от 3,7% до 2025 г. Но разходите за производство на бира растат, като същевременно глобалните добиви на култури като жито и ечемик се очаква да намалеят. Това отчете Световният икономически форум в статия от юни 2021 г. Всичко това се дължи на изключително горещото време, сушата и повишаващите се разходи за енергия в бъдеще.

 

На този фон пивопроизводителите се борят с това как да преминат към климатично неутрални операции и да подсилят предимствата си по отношение на устойчивостта. В резултат на това пивопроизводителите, както големите, така и малките крафт пивовари, предприемат стъпки за намаляване на въглеродния отпечатък от техните операции, което прави производството на концентрирана бира атрактивна алтернатива на днешните традиционни производствени методи.

Намалете въглеродния отпечатък на вашата мрежа за дистрибуция на бира

Какво ще кажете, ако можете да свиете въглеродния си отпечатък, да намалите разходите и да сведете до минимум притесненията с веригата за доставки, като при това гарантирате качеството на бирата си? Сега можете, с концентриращата система RevosTM на Alfa Laval. Revos е концентрираща система с обратна осмоза, високо налягане и ниска температура, която отстранява водата от бирата и напитките, като при това запазва оригиналния вкус при повторна хидратация. С помощта на патентована и енергоефективна технология Revos буквално пресича разходите за веригата на доставките.

Намалете разходите за транспортиране в насипно състояние

Revos осигурява значителни спестявания за транспортиране в насипно състояние и приложения за дозиране на наливна бира. Например, когато става въпрос за транспортиране в насипно състояние, транспортирането на бирен концентрат вместо стандартното транспортиране на висококачествена бира намалява броя на курсовете на цистерните с около 65% (между 5–15 $ на hl). Също така се намаляват свързаните въглеродни емисии, както и разходите за труд и гориво. Спестяванията може да варират в зависимост от различни фактори като разходи за даден маршрут. Предлага се и допълнителна опция за деалкохолизация и газирана напитка.

Намалете разходите за дозиране на наливна бира

Когато става въпрос за дозиране на наливна бира, баровете могат да спестят над 20$ на hl от транспортиране на кег, да увеличат предимствата си по отношение на устойчивостта чак до точката на консумиране. Системата за дозиране на наливна бира Alfa Laval Revos™ със своята система за автоматизиран мониторинг позволява контрол на качеството на дозираната бира или напитка.

Бирата се разпределя като концентрат в кегове и се смесва с филтрирана газирана вода в питейното заведение, което предлага ползи за всеки:

  • Пивоварната и дистрибуторът намаляват разходите си за транспортиране до шест пъти, което спестяване на разходи и/или увеличаване на ценовия пункт по веригата на доставка
  • Пивоварната също така получава данни в реално време за лошо качество (температура, газиране, ABV, дебит) от системата за дозиране на наливна бира
  • Баровете се възползват от намалена честота на доставки и минимални изисквания за пространство за съхранение
  • Клиентите се наслаждават на наливна бира със страхотен вкус без промяна в качеството на продукта и с по-малък въглероден отпечатък

Страхотен вкус от концентрат

Бирените, винените и сайдер концентратите Revos са преминали най-строги изпитания чрез неофициални сетивни сравнения, широкомащабни официални вкусови панели и парофазен анализ, прилагащи вкус, аромат и усещане в устата като критерий. Панелът за сетивни изпитвания показва от минимални до липса на измерими разлики между контролираната напитка (прясна бира) и изпитваната напитка (повторни хидратирана бира).

Решения Revos на Alfa Laval от край до край

Alfa Laval може да подпомогне клиентите си при преминаването към бирен концентрат със системите Revos в цялата верига на доставка. От гледна точка на транспортирането в насипно състояние и на съхранението Alfa Laval предлага решения за обработка на течности, от гледна точка на дозирането на крафт бира Alfa Laval предлага решение за пастьоризация, както и за дозиране на наливна бира Revos.

Изпробвайте преди за закупите

Не се доверявайте сляпо на нашите думи. Подложете концентриращата система Revos на Alfa Laval на изпитание. Изпратете осем кега бира или друга напитка до един от двата изпитателни обекта на Alfa Laval (в САЩ или в Дания) и участвайте в изпитването на място и прегледа на ефективността. Или наемете и изпитайте модул от търговски мащаб за определяне на производителността на концентрата и качеството на вашия обект.

 

 

Кратко ръководство за производство на бира

Бирата се счита за една от най-сложните ферментирали напитки поради нейния вкус, цвят, разнообразие и усещане в устата. Освен това в бирата се използва голямо разнообразие от съставки, поради което тя е толкова сложна.

Beer 640x360