Млекопреработвателно предприятие постигна по-добро охлаждане чрез естествени хладилни агенти

Проектиране на енергийно ефективен логистичен център за млекопреработвателно предприятие в Гърция с използване на амонячна изпарителна система на Alfa Laval.

ДАТА 2024-06-11

За да сведат до минимум потенциала за глобално затопляне (ПГЗ) на приложенията за нагряване и охлаждане, много предприятия днес се ориентират към използването на естествени хладилни агенти. Това се случи и когато малка семейна фирма в Гърция разшири дейността си в областта на бързо развиващата се екологична и социално отговорна млекопреработвателна промишленост с нов логистичен център, използвайки продукти на Alfa Laval с естествени хладилни агенти.

Естествено вкусни с устойчив подход

L.A. Farm S.A. започва дейността си като малка семейна фирма. Известна е с вкусното си, истинско сирене „Фета“, което се произвежда от млякото на овцете и козите на семейството и на техните съселяни. Днес това е бързо развиващо се млекопреработвателно предприятие, базирано в Тесалия, в северната част на Гърция. От създаването си досега тя постоянно произвежда млечни продукти с отлично качество, като използва най-добрите и чисти съставки и допринася за напредъка и благосъстоянието на местната общност, като същевременно се съобразява с безопасността и екологията.

Когато настъпва моментът да се инвестира в нов хладилен логистичен център с площ 14 000 м2 , енергийната ефективност и ниското въздействие върху околната среда са ключови съображения. Как една система може да стане безопасна, енергийно ефективна и да е съобразена както с местната, така и с глобалната околна среда?

За да се постигнат възможно най-големи икономии на енергия и устойчивост, консултантската фирма EcoRef Engineering Consultants, специализирана в проучвания за икономия на енергия за охлаждащи инсталации, подкрепена от AT&C Agencies, местния представител на Alfa Laval, както и изпълнителя на хладилни инсталации Cool Dynamic, проектираха и монтираха амонячна охлаждаща система, зареждана с малко количество агент, която отговаря на всички изисквания.

Потенциалът за глобално затопляне (ПГЗ) на амоняка е нула. Той също така е един от най-ефективните налични хладилни агенти. Освен че е естествен хладилен агент, използването на амоняк създава възможности за намаляване на потреблението на енергия и за осигуряване на дългосрочна ефективност на разходите и устойчивост.

Устойчива система за вторично охлаждане за по-голяма безопасност

С цел да се повиши безопасността се наблюдава все по-силна тенденция за проектиране на системи, които намаляват зарежданото количество амоняк чрез прилагане на вторично охлаждане. Това означава свързване на системата чрез течни изпарители към вторичен кръг за топлообмен от студената страна. В случая на L.A. Farm S.A. като вторичен флуид се използва Temper -15, охлаждан от възвратна температура от -3 °C до захранваща температура от -7 °C, вместо в охлаждащата инсталация да циркулира амоняк.

Gasketed plate heat exchanger

Висока ефективност и зареждане с още по-малко количество амоняк

В съответствие с нуждите на млекопреработвателното предприятие за охлаждане, включително 100% резервиране и висока ефективност, Alfa Laval предложи два компактни, наводнени изпарителя с амоняк, всеки от които се състои от полузаварен пластинчат топлообменник Alfa Laval TK20, оборудван със сепаратор за течности U-Turn с технология „Plug & Play“. Всеки от тях може да осигури необходимия капацитет на системата от 1400 kW за охлаждане при зареждане с много малко количество амоняк.

По-малкото количество на зареждане се дължи на монтирания модул за гравитационно сепариране U-Turn, който в допълнение към традиционното гравитационно сепариране използва агломерация, повърхностно напрежение и центробежни сили, за да подобри функцията на сепариране. В комбинация с ниския пад на налягането – до четири пъти по-нисък, отколкото при традиционна система за сепариране – се повишава енергийната ефективност и допълнително се намалява необходимото количество хладилен агент за зареждане.

По-високата енергийна ефективност в сравнение с традиционната система спестява общо около 340 MWh/година и намалява косвените емисии на CO2 с около 300 тона/годишно.

Решението, възприето в съоръжението за охлаждане, е отличен пример за разработки, които ще бъдат за пример в близко бъдеще. Изключително ефективна амонячна система с малко количество на зареждане (компактен и наводнен модул), която следва натоварването на инсталацията по пропорционален начин. „Системата осигурява много високи стойности на COP, както и ниско потребление на енергия, което надхвърля очакванията, особено при частични натоварвания и средни температури на околната среда.“ – Даниел Папас, управляващ съдружник в ECOREF (консултанти и проектанти в областта на охлаждащите приложения)

Големи икономии на енергия и намалено количество на зареждане с амоняк

Джон Грегориадис, управляващ директор на AT&C Agencies, заяви, че „окончателният проект на инсталацията е довел до общо количество на зареждане с амоняк от само 680 кг, включвайки външно разположените изпарителни кондензатори, всеки от които съдържа по 200 кг. В допълнение към компактния дизайн и ниското количество на зареждане с амоняк от по-малко от 0,3 кг на kW, полузавареният пластинчат топлообменник на Alfa Laval дава възможност за подход с близко разполагане на хладилния агент, което дава възможност за пестене на енергия. Това може да бъде постигнато с много задоволителен общ охлаждащ COP от 3,9 за инсталацията.“

Цялостно подобрената ефективност на охлаждащата система доведе до значително намаляване на потреблението на енергия от страна на клиента. Конструкцията на U-Turn и пластинчатите топлообменници с изключително малко количество на зареждане с хладилния агент също така доведе до много надеждна система дори при частично натоварване, при минимално въздействие върху околната среда.

 

 

TK20 320

Основно оборудване в предприятието

  • 2 полузаварени пластинчати топлообменника Alfa Laval TK20-BW с мощност 1400 kW, оборудвани с модул за гравитационно изпарение на амоняк U-turn
  • Функция за размразяване с дифузно споен топлообменник AlfaNova на Alfa Laval, използващ енергия от изпускането на амоняк
  • 4 компресора Sabroe с инверторен мотор, всеки с мощност 390 kW при 1800 об/мин
  • 2 аксиални изпарителни кондензатора Mita
  • Течност за топлообмен Temper-15 на Temper Technology