A common cause at a petrochemical company in Saudi Arabia

When the customer began to experience problems with their semi-welded plate heat exchangers, Alfa Laval feared that they'd lose a valued customer. Instead, the two companies decided to work together to find a solution, and now they've never been closer.

DATE 2022-02-03

„Първоначално бяхме много обезпокоени и аз реших, че клиентът ще преразгледа отношенията ни“, спомня си Юрген Колер, мениджър обслужване на Alfa Laval в Саудитска Арабия. „Въпреки това, след като реагирахме на техните проблеми и те видяха нашата готовност да се справим с това, решиха, че искат да работят съвместно с нас, за да се намери решение.“

 

 

Гласът на нашия клиент

От самото начало се радвахме на добро разбирателство и добро сътрудничество на всички нива. След много срещи и проверки от страна и на двете компании всъщност открихме, че няма само една първопричина, а много причини.

Юрген Колер, мениджър обслужване, Alfa Laval, Саудитска Арабия 

Продукти

Пластинчатите топлообменници на Alfa Laval използват пластини за топлообмен, снабдени с уплътнения, които изолират всеки канал от следващия и насочват флуидите към алтернативни канали. Те се използват в цялата промишленост като оборудване за ефективно отопление, охлаждане, регенериране на топлината, кондензация и изпаряване.

 Пластинчати топлообменници 

Клиентът

Нефтохимическата компания е базирана в Jubail, Саудитска Арабия, и произвежда етилен, етиленгликол и линейни алфа олефини.

Решението

Клиентът е закупил полузаварен пластинчат топлообменник модел Alfa Laval MA30W.

След задълбочени проучвания на възможни неизправности, Alfa Laval модернизира материала на уплътнението и направи модификации в конструкцията и производството на пръстеновидните уплътнения.

Изтегли