Модернизации на оборудването — интелигентен начин за увеличаване на капацитета в пивоварството

След оценка на различни решения за увеличаване на производствения капацитет, пивоварната Dalian Daxue Brewery реши да премине към модернизиране на оборудването Alfa Laval, за да оптимизира технологичния модул Alfa Laval ALDOX™ High Gravity Beer.

ДАТА 2023-11-28

Dalian Daxue Brewery трябваше да разшири капацитета на пивоварната си и обмисляше две възможности: допълване на настоящия ALDOX™ със система за обезвъздушаване от местен доставчик (която не успя да изпълни изискванията за максимално производство) или замяна на ALDOX™ с по-голям агрегат, но това би довело до скъпа инвестиция. 

Специалисти от Alfa Laval бяха на посещение в пивоварната с цел рутинно сервизно обслужване и научиха за предизвикателствата, ограничаващи производствения капацитет на Dalian. Alfa Laval предложи модернизация на оборудването за оптимизиране на съществуващата система ALDOX™. Избирайки тази опция, Dailan не трябваше да инвестира в нов и по-голям агрегат.

Подобренията на Alfa Laval осигуриха увеличаване на капацитета

Модернизациите на оборудването Alfa Laval осигуриха увеличаване на капацитета в съответствие с изискванията на най-натоварения месец, а пивоварната Daxue Brewery беше много доволна от експертния опит и подкрепата, предоставени от Alfa Laval.

Предимства

  • По-голям капацитет без ново оборудване
  • Пълно съдействие с персонализирани решения
  • Съвместимост и безопасност
  • Сигурност в работните процеси

Изтеглете цялата история

Увеличаване на производителността с портфолиото от услуги Alfa Laval 360°

Нашето обширно портфолио предлага всички услуги, от които се нуждаете, за да осигурите върхова производителност, максимален период на безотказна работа и оперативна ефективност на вашето оборудване Alfa Laval през целия му жизнен цикъл. Опитът на нашия екип от експерти и наличността на части ви гарантират сигурност.

Портфолио от услуги Alfa Laval 360°

Клиентът

Пивоварната Daxue, основана през 2001 г., се намира в град Dalian в провинция Liaoning в североизточен Китай, където е третата по големина пивоварна. Dauxe има годишен капацитет за пивоварство 280 000 хектолитра и е с висока репутация в провинция Liaoning, четвъртият по големина пазар на бира в Китай.