Ремонт от Alfa Laval, рентабилна инвестиция

Стоманодобивната компания Ilva Steelworks използва 20 спирални топлообменника на Alfa Laval за охлаждане на газ при производството на кокс за производство на стомана. След повече от 20 години задоволителна работа, Ilva Steelworks се обърна към Alfa Laval за ремонт на топлообменниците.

ДАТА 2023-11-28

20-те спирални топлообменника на Alfa Laval, оборудвани с титанови пластини, изискваха техническо обслужване, което отдавна беше просрочено. Тъй като морската вода се използва като охлаждащ флуид, много от външните части на модулите, изработени от въглеродна стомана, показваха признаци на силна корозия. 

Ремонт от Alfa Laval, рентабилна инвестиция

В сервизните центрове на Alfa Laval топлообменниците преминаха обща визуална проверка на частите от въглеродна стомана, изпитване на структурна якост с цел определяне на наличието на течове, почистване под високо налягане и химическо почистване на титановите пластини, както и последващ ремонт и отстраняване на вътрешни течове. 

С минимална инвестиция ремонтираните спирални топлообменници вече работят като чисто нови. Разходите за ремонт бяха с около 30% по-малко от закупуването на нови спирални топлообменници.   

Изтеглете цялата история

Увеличаване на производителността с портфолиото от услуги Alfa Laval 360°

Нашето обширно портфолио предлага всички услуги, от които се нуждаете, за да осигурите върхова производителност, максимален период на безотказна работа и оперативна ефективност на вашето оборудване Alfa Laval през целия му жизнен цикъл. Опитът на нашия екип от експерти и наличността на части ви гарантират сигурност.

Портфолио от услуги Alfa Laval 360°

Клиентът

Ilva Steelworks е част от италианската стоманодобивна корпорация Riva Group, един от най-големите производители на стомана в света с нетни продажби от 9,5 милиарда евро. В стоманодобивния комбинат в Таранто Ilva произвежда горещо- и студеновалцовани рулони, валцовани върху четирите си страни ламарини, тръби и тръбни покрития за опаковъчния сектор и други отрасли.