Надеждността е ключът към дългосрочната експлоатация

Alfa Laval се е доказала като надежден партньор за германската химическа компания BSL Schkopau, където навременната доставка и поддръжка на резервни части спестяват милиони евро разходи за престой.

ДАТА 2023-11-28

Бърза подмяна и ремонт, извършени от Alfa Laval 

Аксел Гайслер от компанията BSL Schkopau отговаря за профилактичния ремонт в завода. Той има 24-годишен опит в работата с пластинчатите топлообменници на Alfa Laval.

Скоростта е от съществено значение. По време на двудневно спиране Alfa Laval инспектира пластинчатите топлообменници и установява, че редица уплътнения се нуждаят от подмяна, а освен това извършва някои ремонтни дейности. Всичко това се извършва в рамките на двудневното спиране. 

Когато са необходими ремонтни дейности, основният интерес на Гайслер е да се избегне престой. „Ако нашият завод за хлор бъде спрян, ние не можем да пуснем и инсталацията MC-3, която е свързана последователно“, обяснява той. „Говорим за милиони евро, изгубени за един ден прекъснати производствени процеси.“ 

Най-добрият продукт е този, който причинява най-малко проблеми. Топлообменниците на Alfa Laval, които използваме, се оказаха много надеждни през годините.“ АКСЕЛ ГАЙСЛЕР, BSL SCHKOPAU

Изтеглете цялата история

Топлообменниците на Alfa Laval, които използваме, се оказаха много надеждни през годините.“
AXEL GEISSLER, BSL SCHKOPAU

Увеличаване на производителността с портфолиото от услуги Alfa Laval 360°

Нашето обширно портфолио предлага всички услуги, от които се нуждаете, за да осигурите върхова производителност, максимален период на безотказна работа и оперативна ефективност на вашето оборудване Alfa Laval през целия му жизнен цикъл. Опитът на нашия екип от експерти и наличността на части ви гарантират сигурност.

Портфолио от услуги Alfa Laval 360°

Клиентът

BSL Schkopau е химическо предприятие в Германия, принадлежащо на американската компания Dow Chemicals Group. Производствените процеси в предприятието включват 35 пластинчати топлообменника от различни видове.