Възможности за кариера – без значение от пола

Дискриминацията срещу жените обхваща всички сфери на живота – от здравето и храненето до обучението, трудовата заетост и политиката. Но въпреки това има много добри примери, че промяната е възможна.

ДАТА 2023-11-28 АВТОР Cari Simmons & Ulf Wiman СНИМКА Marcos Romano & Maurizio Camagna

ЖЕНИТЕ РЕДОВНО са обект на дискриминация във всички браншове в световен мащаб. Равното заплащане за еднакъв вид работа и равните възможности за кариера все още изглеждат далеч. Но въпреки че напредъкът е мъчително бавен и е налице съпротива, също така има и лъч надежда.

Все по-голям брой компании на корпоративната сцена забелязват, че многообразието и равните възможности – не само по отношение на пола – са правилни от социална и етична гледна точка, но че те също така създават динамична работна среда, която насърчава креативността и иновативното мислене. А крайният резултат е бизнес растеж.

Визията на Alfa Laval е да създаде приобщаващо работно място, където многообразието е от съществено значение за постигане на целите на компанията. Една проактивна инициатива на компанията се занимава с привличането, развиването и подготвянето на жени мениджъри.

Старши и младши мениджъри

Пени Пенг – старши мениджър в отдел „Части и услуги“, Китай, и Сара Било – мениджър „Качество и безопасност“ на продуктова група, Италия, са двама от успешните мениджъри на Alfa Laval, които са осъществили това пътуване. Те са вдъхновяващи модели за поведение, които демонстрират, че е възможно да бъдеш жена и същевременно мениджър на най-високо ниво в производствената индустрия.

Когато Пени завършва университет с инженерна специалност през 1992 г., Китай е в процес на отваряне към света. Много международни компании идват в Китай и създават клонове. „Младите китайци, като мен,“ споделя Пени, „бяха нетърпеливи да изучат съвременните управленски умения и технологии от тези международни компании. Скоро след дипломирането си се присъединих към морския отдел на Alfa Laval.“

Сара решава да работи за Alfa Laval, защото това е добре позната и стабилна международна компания с добра репутация. Тя иска да продължи да развива своите знания и компетенции в областта на здравето, безопасността и околната среда (HSE), както и да бъде позиционирана на важен производствен обект. „Имам бакалавърска степен по химично инженерство и магистърска степен по системи за управление на „Здравето, безопасността и околната среда“, и когато започнах работа в Alfa Laval през 2004 г., се почувствах толкова щастлива, че имах възможността да работя в област, която наистина ми харесва.“

Ключ към успеха

ПОГЛЕЖДАЙКИ НАЗАД към кариерите си, Пени и Сара са съгласни, че откритата и основана на обратна връзка култура на компанията е била от основно значение за техния успех. Подкрепата, напътствията и обучението от страна на мениджърите, както и наставничеството са от съществено значение за повишаване на самочувствието и показване на посоката. Запитана за лични фактори за успех, Пени казва, че: „За мен е важно да бъдеш спокоен, последователен, никога да не се отказваш и да използваш възможности за обучение.“

Сара споделя: „Моите конкретни и задълбочени познания в областта на качеството, здравето, безопасността и околната среда, подпомагани от енергия, страст и силна воля за подобряване на процесите и предизвикване на културни промени.“

Не си правете илюзии, изисква се много упорита работа, като винаги ще има трудности по пътя към успеха. Сара споделя, че особено трудно преживяване за нея е било преминаването от мащаба на работен обект до цяла продуктова група, както и отговорността, която идва от работата с мултикултурни екипи и организации с различна зрялост и структура. В същото време в Alfa Laval се е провеждала пълна реорганизация.

„Моят мениджър ми помогна да разбера основните причини и да се съсредоточа върху целите със същата енергия и отдаденост,“ споделя тя. „Показах, че мога да приема и да ръководя промяната, което беше оценено. В резултат на това видях, че моята роля беше потвърдена и ми бяха предоставени повече възможности.“

ПЕНИ: ГОЛЯМО предизвикателство беше кризата с титан в Китай, което означаваше, че всички договорни цени с корабостроителници трябва да бъдат предоговорени. „След това настъпи финансовата криза от 2008 г. и бяха отменени поръчки,“ споделя тя. „В тези ситуации всичко зависи от екипа, който работи заедно, както и в  намирането на решения за постигане на взаимно печеливши ситуация с нашите клиенти.“

Кариера в Alfa Laval

Една от стратегическите цели за равни възможности на Alfa Laval е да се намали разликата между дела на жени мениджъри и  жени служители. Но какво е необходимо, за да се превърнеш в лидер в Alfa Laval?

„Трябва да задаваш посока, да поемаш отговорност и да си готов да правиш жертви, така че членовете на екипа ти да ти вярват и да бъдат готови да те последват,“ отговаря Пени.
Сара подчертава: „способността да повлияваш и предизвикваш промяна, със силен фокус върху постигането на цели и винаги отчитайки клиентското удовлетворение и ангажираността на служителите.“

Тъй като те самите са извървели дълъг път, Сара и Пени имат добри съвети за жени, които тепърва стартират своята кариера, или които искат да направят крачката към мениджърски позиции. Препоръката на Сара е винаги да работите в съответствие с високи стандарти, да се фокусирате върху вашите силни страни и да създадете стабилна мрежа в рамките на организацията.

„Изключително важно е да получите енергия и подкрепа от семейството, за да бъдете устойчиви и фокусирани върху целите,“ споделя тя.

Пени се съгласява: „Подкрепата от членовете на семейството е много важна. Бъдете смели и настойчиви и не се страхувайте за бъдещето.“

НАКРАТКО: САРА БИЛО

Мениджър „Качество и безопасност“ на продуктова група, Алонте, Италия. Също така отговаря за координиране и стандартизиране на процесите за качество, здраве, безопасност и околна среда (QHSE) за обекти в други държави. Започва работа в Alfa Laval през 2004 г., прилагайки уменията си относно здравето, безопасността и околната среда (HSE) по време, когато малко компании инвестират ресурси в системите за управление на HSE.

НАКРАТКО: ПЕНИ ПЕНГ

Старши мениджър, отдел „Обслужване“, Шанхай, Китай. Преди 25 години тя беше първата жена в Alfa Laval – Китай, която продава морско оборудване на китайските корабостроителници. Пени не просто въведе нови продукти и технологии в корабостроителниците, но също така пресече културна и полова бариера.

Любознателни ли сте?

Ние в Alfa Laval винаги изминаваме втората миля, за да преодолеем най-трудните предизвикателства. Нашата движеща сила е да ускоряваме успеха за нашите клиенти, служители и планетата. Можете да направите това единствено чрез посветени хора с любознателен ум. Любознателността е искрата зад големите идеи. А големите идеи движат прогреса.

В нашия раздел „Кариера“ ще откриете възможности как любознателните умове да имат дълготраен ефект върху някои от най-належащите проблеми на планетата.

За по-добър напредък. С Alfa Laval.

Информация за кариера в Alfa Laval

Следвай ни в  Follow Alfa Laval on Facebook  Follow Alfa Laval on LinkedIn

Alfa Laval допринася за глобалните цели

Организацията на обединените нации прие 17 цели за устойчиво развитие за 2030 г., известни като глобални цели, които световните лидери обещаха да постигнат. Сега вече зависи от компании като нашата да постигнем тези цели.

Вижте как Alfa Laval допринася

„Показах, че мога да приема и да ръководя промяната, което беше оценено. В резултат на това видях, че моята роля беше потвърдена и ми бяха предоставени повече възможности.“

Сара Брило, мениджър „Качество и безопасност“ на Групата, Alfa Laval – Италия

sara billo 640x360

„Трябва да задаваш посока, да поемаш отговорност и да си готов да правиш жертви, така че членовете на екипа ти да ти вярват и да бъдат готови да те последват.“

Пени Пенг, старши мениджър „Обслужване“, Alfa Laval – Китай

penny peng 640x360

Етикети

Всички