Многообразието насърчава растеж

Alfa Laval е международна компания с глобално присъствие. Многообразието и приобщаването са ключови приоритети, като целта е съставът на служителите да отразява географските пазари, където работим.

ДАТА 2023-11-28

Една международна компания

Визията на Alfa Laval е да създаде приобщаващо работно място, където многообразието е жизненоважно за постигане на целите на компанията, както и за извличане на максималния потенциал от служителите и организацията като цяло.

Alfa Laval присъства в над 100 държави, като във висшето ръководство са представени 17 националности, а в рамките на Групата – над 100 националности. Имаме постоянни инициативи, които се фокусират върху многообразието, като една от тях е проектът „Предизвикателство на многообразието“, при който кандидати с различен произход имат възможност да получат ценен опит един от друг.

Равенство между половете

Стратегията на Alfa Laval „Многообразие с цел растеж“ включва равни възможности за кариера, за да подкрепи жените в тяхното кариерно развитие в компанията, както и за да създаде динамична и многообразна работна среда за поддържане на успешен бизнес. Една от инициативите в рамките на тази стратегия е програмата за развитие и наставничество, наречена „Impact“.

Целта на програмата е да се идентифицират, задържат и развиват открояващи се жени лидери в рамките на Alfa Laval, с цел да се увеличи броят на управленските позиции, заемани от жени. „Impact“ предлага смесица от обучителни и наставнически сесии, изградени върху области за развитие, идентифицирани от участниците. Общо 43 жени са участвали в програмата, като резултатите показват, че 70% от участниците заемат нови позиции една година след края на програмата.

Alfa Laval намали разликата между дела на мениджърите и служителите от женски пол. През 2009 г. делът на жените лидери в Групата беше 15 процента, като целта беше да се достигнат 20 процента. Днес Alfa Laval е постигнала целта от 20 процента жени мениджъри, което също така отразява дела на жените в цялата Група.

Участници в програмата „Impact“ за 2018 г.

Elna Persson; Програмен мениджър, Christina Lisbona, Joakim Thölin, Malgorzata Moczynska, Joakim Vilson, Hemlata Joglekar, Susanne Phalen Åklundh, Sara Billo, Ekaterina Akulina, Evgenia Kuchuk, Tracey Putnam, Stefan Hansson, Linda Karlsson, Casper Andersen, Belinda Lau, Juanita Ramírez, Alex Syed, Anna Wenemark, Lina Florwald, Sammy Hulpiau, Mikael Tydén, Anita Byskov, Julien Gennetier, Minna Westerlund; Външен консултант и фасилитатор/обучител (Generact), Thomas Möller, Lars Dithmer.

Прочетете интервюто с един от участниците тук

„Многообразието насърчава креативността и иновативното мислене и е от съществено значение за постигане на целите на нашата компания“

Паскале Хименес, старши вицепрезидент „Човешки ресурси“

Запознайте се със служителите в „Предизвикателство на многообразието“

Етикети

Всички