Жени лидери в нашия отрасъл

Стратегията „Многообразие за растеж“ на Alfa Laval включва равни кариерни възможности. Една от инициативите за подкрепа на жените в тяхното кариерно развитие е „Impact“ – нашата менторска програма за жени лидери.

ДАТА 2023-11-28

Програма за развитие и наставничество

Целта на програмата е да се идентифицират, задържат и развиват открояващи се жени лидери в рамките на Alfa Laval, с цел да се увеличи броят на управленските позиции, заемани от жени. Програмата беше стартирана поради разликата в дела между жени служители и тези на ръководни позиции. През 2009 г., когато програмата беше въведена, делът на жените на ръководни позиции в Групата беше 15 процента, като целта беше да се достигнат 20 процента. Днес Alfa Laval е постигнала целта от 20 процента жени мениджъри, което също така отразява дела на жените в цялата Група.

Elna Persson, Linda Karlsson, Lina Florwald, Sara Billo, Evgenia Kuchuk, Juanita Ramirez, Anita Byskov, Minna Westerlund (външен консултант), Hemlata Joglekar, Anna Wenemark, Tracey Putnam, Cristina Lisbona, Ekaterina Akulina and Belinda Lau.

Една от дванадесетте жени, участващи в програмата, е Белинда Лау, която работи като мениджър за бизнес звено „Уплътнени пластинчати топлообменници (обработващи отрасли) и бизнес звено „Заварени топлообменници“ в Китай. По време на програмата участниците бяха предизвикани и подкрепени в собственото си кариерно развитие, като Белинда Лау е силно впечатлена от програмата до момента.

Преподавателите в курса, моят наставник и съученици ме вдъхновяват постоянно да се усъвършенствам, като всички ние си помагаме, за да се превърнем в по-добри лидери. Това се вписва добре в ДНК-то на стратегията на Alfa Laval. Все пак, като мениджър на бизнес звено, аз съм отговорна както за постигане на резултати с моя екип, така и за това как се държим,“ споделя Белинда.

Програмата подпомага кариерното развитие в рамките на компанията и включва както обучителни сесии, така и десет месеца наставничество, където открояващите се лидери биват свързани с опитни мениджъри от ръководството на Групата или висшите управленски кадри. Участниците идват от различни части на организацията, като програмата предоставя платформа, за да разширят връзките си. Обучителните сесии се фокусират върху личностно развитие, кариерни пътища, ефективна комуникация, изграждане на лична марка, стратегия и тактики, както и задаване и постигане на цели. В най-последната сесия групата работи върху даването и получаването на обратна връзка, както и важността да работим проактивно с обратната връзка. „Работя върху това както в професионалния, така и в личния си живот. Беше удовлетворяващо да видя разликата, която дори малки промени могат да направят,“ споделя Белинда.

Програмата предоставя на участниците платформа за определяне на приоритетите. „Участниците сами избират областите, върху които искат да се фокусират,“ казва Белинда. „В курса ми харесва това, че части от програмата са съобразени с индивидуалните нужди. Има система за наставничество, както и за приятели за взаимно обучение, така че да имаме непрекъсната подкрепа и обратна връзка за нашия напредък. Това гарантира, че избраните области на фокусиране присъстват на челно място в нашите мисли и че внимаваме за нашите действия и поведение,“ заключава тя.

Did you know?

  • Програмата е една от инициативите в стратегията „Многообразие с цел растеж“, включваща равни възможности за кариера, за да подкрепи жените в тяхното кариерно развитие в компанията, както и за да създаде динамична и многообразна работна среда за поддържане на успешен бизнес.
  • Програмата предлага смесица от обучителни и наставнически сесии, изградени върху области за развитие, идентифицирани от участниците. Общи 43 жени са взели участие в програмата.
  • Можете да прочетете повече за програмата за наставничество и многообразие вдоклада за устойчивост на Alfa Laval за 2017 г.

Alfa Laval допринася за глобалните цели

Организацията на обединените нации прие 17 цели за устойчиво развитие за 2030 г., известни като глобални цели, които световните лидери обещаха да постигнат. Сега вече зависи от компании като нашата да постигнем тези цели.

Вижте как Alfa Laval допринася

Глобална цел 5

Глобалната цел 5 е постигане на равенство между половете и осигуряване на възможности за всички жени и момичета. Многообразието и приобщаването са ключови приоритети за Alfa Laval, като целта е съставът на служителите да отразява географските пазари, където Alfa Laval работи.

SDG 5 Vignette 2

Етикети

Всички