Глобален договор на ООН – платформа за партньорство

Alfa Laval активно подкрепя Глобалния договор на ООН – доброволна инициатива, базирана на ангажиментите на компаниите да внедрят универсални принципи за устойчивост.

ДАТА 2023-11-28

Глобален договор

Alfa Laval подписа Глобалния договор на ООН през 2011 г. и спазва неговите десет принципа за отговорна бизнес дейност. Глобалният договор е инициатива за стратегическа политика за дружества, които са ангажирани да приведат своите операции и стратегии в съответствие с десет универсално възприети принципа в областите на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията.

Ние подкрепяме Глобалния договор на ООН и ценим това, че сме част от глобалната платформа за устойчивост по отношение на бизнеса, гражданското общество и агенциите на ООН. Активно си взаимодействаме със заинтересовани страни по цялата ни верига за създаване на стойност и на всички нива, с цел да разработваме общи решения и да създаваме споделена стойност. Вярваме, че колкото по-добре си партнираме с нашите заинтересовани страни, толкова по-успешна може да бъде нашата компания,“ споделя Катарина Полсън, ръководител на отдел „Устойчивост“.

 


Катарина Полсън

Ръководител на отдел „Устойчивост“

Бизнес принципите на Alfa Laval въплъщават десетте принципа. В ролята си на участник Alfa Laval разкрива напредъка по прилагането на десетте принципа в годишния си доклад за устойчивост. Като се стремим към постигането на нашите бизнес принципи, ние откриваме много възможности, чрез които да допринесем за по-устойчиво бъдеще и да осигуряваме по-добри ежедневни условия за хората.

Относно Глобалния договор на ООН

  • Глобалният договор на ООН е призив към компании по целия свят да приведат своите стратегии и операции в съответствие с десет универсални принципа в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията, както и да предприемат действия в подкрепа на по-всеобхватни цели на ООН.
  • Глобалният договор е доброволна платформа за лидерство с цел диалог и обучение. С повече от 12 000 подписали членове в 170 държави, това е най-голямата инициатива за корпоративна отговорност в света.

Alfa Laval допринася за глобалните цели

Организацията на обединените нации прие 17 цели за устойчиво развитие за 2030 г., известни като глобални цели, които световните лидери обещаха да постигнат. Сега вече зависи от компании като нашата да постигнем тези цели.

Вижте как Alfa Laval допринася

Глобална цел 17

Глобалната цел 17 е да подкрепи средствата за внедряване и да възобнови глобалното партньорство за устойчиво развитие. Alfa Laval подписа Глобалния договор на ООН през 2011 г. Активно си взаимодействаме със заинтересовани страни по цялата ни верига за създаване на стойност и на всички нива, с цел да разработваме общи решения и да създаваме споделена стойност.

SDG 17 Vignette

Етикети

Всички