Alfa Laval увеличава дела на възобновяемата енергия

Наскоро предприятията на Alfa Laval в Цзянин, Куншан и Циндао превключиха към закупуване на 100% възобновяемо електричество. Това означава, че Alfa Laval вече използва възобновяемо електричество за повече от една трета от общото си годишно енергопотребление в целия свят.

ДАТА 2023-11-28
renewable energy 1920x480

Възобновяема енергия

Повече от една трета от енергопотреблението на Alfa Laval е под формата на възобновяема енергия

Alfa Laval е задала екологични цели за 2020 г., включително намаляване на енергопотреблението си с 10% и въглеродните емисии с 15% спрямо 2015 г. За да гарантира, че Alfa Laval ще постигне целите си за въглеродни емисии до 2020 г., компанията има стратегически план да увеличи дела на своята употреба на възобновяемо електричество.

За да достигнем целите си за 2020 г., увеличихме фокуса върху електроенергия и въглеродни емисии в нашите производствени съоръжения. „Миналата година решихме да увеличим инвестициите във възобновяеми енергийни източници,“ споделя Микаел Тиден, ръководител на отдел „Операции“.

Въглеродните емисии са по-високи при обекти, където потреблението на електроенергия се генерира от въглища или други изкопаеми горива. Тъй като сега електричеството, закупувано от трите големи производствени обекта в Китай е 100% възобновяемо, въглеродните емисии на Alfa Laval ще бъдат намалени с 19 000 тона годишно. Това означава намаление на емисиите в сфера 1 и 2 на Alfa Laval с повече от 20%.

В Alfa Laval непрекъснато се извършват дейности с цел намаляване на въглеродните емисии и енергийното потребление. Тези дейности включват поставянето на електроенергията като ключов показател за изпълнение във всички производствени обекти, новосъздадена междуфирмена енергийна група, която ще се фокусира върху споделяне на най-добри практики и всеобхватен фирмен проект за превключване към LED осветление, които ще бъде внедрен през тази година.

Mikael Tyden, Head of Operations

Микаел Тиден, ръководител на отдел „Операции“

Устойчиви операции

Alfa Laval работи за оптимизиране на използването на природни ресурси както в нашите собствени дейности, така и в тези на нашите клиенти. Като част от този ангажимент ние непрекъснато полагаме усилия да намалим нашето енергопотребление и въглеродни емисии. Искате да научите повече за това какво предприема Alfa Laval по отношение на устойчивостта в собствените ни дейности?

sustainability 640x360

Устойчиви решения за един по-добър свят

Производството на възобновяема енергия допринася за дългосрочната устойчивост на планетата и предоставя значителни ползи за нашия климат, здраве и икономика. Alfa Laval разполага с широка гама от оборудване и услуги в подкрепа на растежа на възобновяемите енергийни източници.

concentrated solar power 640x360