Уплътнени пластинчати топлообменници

Изтегляния за GPHE

По продукт

Пластинчата технология

Пояснение на пластинчатите топлообменници и техните уникални дизайн и технология на пластините.

Изтеглете брошурата

Топлообмен

Теория на топлообмена, изчисляване и конструиране на топлообменник.

Изтеглете брошурата

Сертифицирани от AHRI топлообменници GPHE

Сертифицираните топлообменници GPHE по програмата за сертифициране AHRI Liquid to Liquid Heat Exchangers.

Изтеглете брошурата

Топлообменници Diabon PHE

Използват се за висококорозивна преносна среда, комбинират високоефективен топлообмен с устойчивост на корозия на графитния материал. 

Изтеглете брошурата

Изпарители и кондензатори

Спестяващи пространство решения AlfaCond и AlfaVap за кондензация и изпаряване.

Изтеглете брошурата

Пластинчати топлообменници WideGap

Проектирани за дисперсни флуиди и за флуиди, съдържащи груби частици.

Изтеглете брошурата

По сектор

Биотехнология

Топлообменници, изпарителни системи, високоскоростни сепаратори и декантер-центрофуги за биотехнологията.

Изтеглете брошурата

 

Двигатели и транспорт

Уверете се, че двигателите и превозните ви средства работят ефективно с най-ниските експлоатационни разходи и минимално въздействие върху околната среда.

Изтеглете брошурата

 

Мощност на двигателя

Системи, оборудване и услуги за нефтопреработка, отоплени и охлаждане, възстановяване на отпадна топлина и обезсоляване.

Изтеглете брошурата

 

Тор

Как пластинчатите топлообменници могат да увеличат ефективността в торопреработвателния отрасъл.

Изтеглете брошурата

 

Хидравлична мощност

Енергоспестяващи, компактни топлообменници за охлаждане и нагряване на компоненти на хидравлична мощност.

Отворен наръчник

 

Етанолово гориво

Решения за топлообмен и сепариране при производство на етанол.

Изтеглете брошурата

 

ОВК (Отопление, вентилация и кондициониране на въздуха)

Решения за отоплени и охлаждане за отоплителния, охлаждащия и климатизиращия отрасли.

Отворен наръчник

 

Морски транспорт

Широка гама решения, покриващи критични операции на борда.

Изтеглете брошурата

 

Ядрена енергия

Ефективно и надеждно отопление, охлаждане, почистване и сепариране на течности и газове.

Изтеглете брошурата

Нефт и газ

Широк спектър решения за експлоатация на брега и в открито море, които могат да повлияят на голяма част от процесите за добив на нефт и газ.

Изтеглете брошурата

 

Петролно-химически отрасъл

Пет начина да останете пред конкуренцията в петролно-химическия отрасъл.

Изтеглете брошурата

 

Целулозна маса и хартия

Решения за възстановяване и управление на енергия в отрасъла за целулозна маса и хартия.

Изтеглете брошурата

 

Стомана

Увеличете експлоатационните разходи и намалете разходите с технология за оптимизиран топлообмен и сепарация.

Изтеглете брошурата

 

по услуга

360° портфолио на обслужване

Глобалната сервизна мрежа на Alfa Laval и пълна гама от услуги.

Изтеглете брошурата

Одит на производителността

Проверете текущото състояние на топлообменниците си и увеличете максимално производителността.

Изтеглете брошурата