Видове уплътнени пластинчати топлообменници

Индустриални GPHE топлообменници

За стандартни режими – отопление, охлаждане, възстановяване на топлина, изпаряване и кондензация

Многообразието на индустриалните уплътнени пластинчати топлообменници позволява да се проектират и конфигурират за приложения, обхващащи от относително прости режими с ниски изисквания до високовзискателни режими с най-високите изисквания както по отношение на ефективността, така и към документацията. Моделите се използват за отопление, охлаждане, възстановяване на топлина, кондензация и изпаряване. 

Типични приложения:

 • ОВК (Отопление, вентилация и кондициониране на въздуха)
 • Охлаждане
 • Охлаждане на двигатели
 • Млекопреработвателна и хранително-вкусова промишленост
 • Химична обработка
 • Добив на нефт
 • Производство на електроенергия
 • ...и още

Научете повече за индустриалните уплътнени пластинчати топлообменници

 

AlfaQ GPHE топлообменници

Сертифицирани от AHRI за приложения за климатизация

Гамата AlfaQ е сертифицирана съгласно програмата за сертифициране AHRI Liquid to Liquid Heat Exchangers (LLHE) (за топлообменници течност-към-течност), която осигурява топлопроизводителност съгласно публикуваните спецификации на производителя на пазара за климатизация.  

Типични приложения за климатизация:

 • Подстанции за централно охлаждане
 • Системи за съхраняване на лед
 • Центрове за данни
 • Системи за свободно охлаждане

Научете повече за сертифицираните от AHRI уплътнени пластинчати топлообменници AlfaQ

Промишлена серия полузаварени GPHE топлообменници

За изстудяване с агресивна среда

Използвайте полузаварени уплътнени пластинчати топлообменн ици като изпарители и кондензатори за системи за изстудяване, когато уплътненията не са подходящи за една от технологичните преносни среди. Полузаварените топлообменници редуват заварени канали и традиционни уплътнени канали и могат също да поемат по-високо проектно налягане в сравнение с напълно уплътнените пластинчати топлообменници. 

Типични приложения:

 • Млекопреработвателно, пивоварно и винарско производство
 • Морски транспорт
 • Рибарски лодки и рибна преработвателна промишленост
 • Кланици
 • Химически и фармацевтичен отрасъл
 • Производство на лед, ледени пързалки
 • Съхранение при изстудяване и замразяване
 • Хранителни магазини

Научете повече относно полузаварените уплътнени пластинчати топлообменници

 

WideGap GPHE топлообменници

Когато имате флуиди с твърди частици

Уплътнените пластинчати топлообменници WideGap са проектирани за дисперсни флуиди и за флуиди, съдържащи груби частици. Широките междини между пластините позволяват влакната и частиците лесно да преминават през топлообменника с минимално запушване.

Типични приложения:

 • Захар
 • Биоетанол
 • Целулозна маса и хартия
 • Нефтопродукти
 • Кондензатори за възстановяване на топлина

Научете повече за уплътнените пластинчати топлообменници WideGap

 

AlfaVap полузаварени GPHE топлообменници

Изпарители – когато концентрацията и вискозитета на преносната среда са високи

Полузаварените топлообменници AlfaVap са изпарители с пластини с повдигащо се фолио и са подходящи когато концентрацията и вискозитета на преносната среда са високи.

Предимството на AlfaVap е, че работят и когато разликата в температурата между подходите на горещия и студения флуид е едва 4,5°F, което означава, че може да се използват по-нисък клас поток и повече ефекти последователно в изпаряващата система в сравнение с тръбно-корпусните системи.

Типични приложения:

 • Изпарителни системи в захарна рафинерия
 • Изпарителни системи за подсладители
 • Изпарител за биоетанол и сода каустик
 • Ребойлер с термосифон

Научете повече за пластинчатите изпарители AlfaVap

 

AlfaCond GPHE топлообменници

Кондензиране на изпарения под вакуум

Пластинчатите кондензатори AlfaCond са специално проектирани за кондензиране на изпарения под вакуум. Те са алтернатива на директните кондензатори когато целта е възстановяване на конденз и когато има ограничения за пространството. Некондензиращите вещества се отстраняват от изходящата тръба на кондензата и се отвеждат към вакуумната система. 

Типични приложения:

 • Системи за изпаряване
 • Кондензатори за етанол в биоетанолови инсталации
 • Резервоарно-изпарителни кондензатори в захарни рафинерии
 • Турбинни кондензатори в малки електроцентрали

Научете повече за пластинчатите кондензатори AlfaCond

Diabon GPHE топлообменници

Diabon GPHE топлообменници

Пластинчато-рамковите топлообменници Diabon се използват за висококорозивна преносна среда като комбинира ползите от високоефективен топлообмен с изключителна устойчивост на корозия на графитния материал.

Diabon е плътен, синтетичен, импрегниран със смола, висококачествен графит с фина и равномерно разпределена пореста структура и може да се използва с корозивна среда до 390 °F (прибл. 199 °C).

Идеален за боравене с висококорозивни флуиди като:

 • Хидрохлорна киселина и газ във всички концентрации
 • Сярна киселина до 90%
 • Флуороводородна киселина до 60%
 • Всички концентрации на фосфорна киселина
 • Разяждащи киселини в инсталации за обработка на повърхности
 • Електролити, използвани в минната индустрия
 • Смесени киселини
 • хлорирани въглеводороди
 • катализатори като алуминиев хлорид

Научете повече за пластинчатите топлообменници Diabon

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас