CM Connect

Alfa Laval CM Connect представлява средство за наблюдение на състоянието и гейтуей към облак за дистанционно наблюдение в реално време на въртящо се хигиенно оборудване. Компактен и лесен за използване, той може също да свърже до 10 безжични Alfa Laval CM устройства за следене на вибрации, като изпраща критични данни към облака. Интуитивното табло за управление позволява на потребителите достъп до данни на свързани компютри или мобилни устройства – по всяко време и навсякъде.

阿法拉伐CM Connect监视器

Оптимизирате решенията за поддръжка, като използвате мониторинг на състоянието в реално време

  • Достигате максимална непрекъснатост на процеса и ефективността на оборудването чрез решения, базирани на данни
  • Увеличавате стойността на активите, елиминирате скъпите непланирани престои и подобрявате производителността на активите
  • Намалявате общите експлоатационни разходи чрез идентифициране, приоритизиране и планиране на задачи за поддръжка
  • Защитавате и анализирате данните за активите в реално време от отдалечено място с помощта на интуитивно табло за управление
  • Намирате оторизирани сервизни центрове и резервни части с помощта на таблото за наблюдение на състоянието

Намалявате непланирания престой чрез засичане на критичните данни, необходими за интелигентни решения за поддръжка, базирани на състоянието. Alfa Laval CM Connect осигурява пълна видимост на вибрациите, температурата и времето на работа на вашите свързани помпи и друго въртящо се оборудване. Използването на приложими данни за управление на вашите решения за поддръжка в реално време повишава непрекъснатостта на процесите и подобрява управлението на активите.

Увеличавате максимално ефективността на инсталацията и защитавате активите си

Използвате анализ на тенденциите и диагностика, за да предприемете подходящи действия за поддръжка, да увеличите периода на безотказна работа, да удължите експлоатационния живот на вашето въртящо се оборудване и да подобрите управлението и използването на активите.

По-ниски общи експлоатационни разходи, по-високо ниво на безопасност на работниците

Отдалеченото наблюдение на състоянието на активите дава възможност за вземане на проактивни решения за поддръжка, като се използва машинно обучение за прогнозиране на потенциални проблеми, преди да повлияят на вашите операции и работници. С цялостно наблюдение на състоянието можете да намалите риска от злополуки и наранявания на вашия персонал, както и потенциална загуба и повреда на активи. Това повишава безопасността на работниците, като същевременно намалява общите експлоатационни разходи.

Лесна за инсталиране и работа система за наблюдение на състоянието

Със стенен монтаж Alfa Laval CM Connect служи като гейтуей. Свързва до 10 безжични CM устройства за наблюдение на вибрациите в обхвата чрез Bluetooth и изпраща данни до облака чрез 4G LTE свързаност. При монтаж към помпи Alfa Laval LKH, SRU, SX и DuraCirc и друго въртящо се оборудване, може да действа и като самостоятелно устройство за наблюдение на състоянието, докато събира и изпраща данни от CM устройства за наблюдение на вибрациите към облака. Лесният достъп до данни и анализ на тенденциите от свързани персонални компютри или мобилни устройства позволява интелигентни решения за поддръжка, базирани на състоянието.

CM Connect система контроля технического состояния для дистанционного мониторинга вращающегося гоборудования

Как работи

.

Използвайки технологията Bluetooth Low Energy (BLE), системата за наблюдение на състоянието Alfa Laval CM Connect свързва до 10 безжични устройства за следене на вибрации Alfa Laval CM в гамата, като събира данни от въртящо се оборудване за вибрации по три оси, за вътрешна температура и време на работа. След това предава данните в облака чрез 4G LTE (long-term evolution) свързаност.

За пълна видимост на активите на определено място, потребителите разполагат с достъп до данните и анализа на тенденциите, използвайки интуитивно табло за управление от свързани компютри и/или мобилни устройства – по всяко време и навсякъде. Таблото показва състоянието на оборудването, състоянието на батерията на свързаните устройства за следене на вибрации, исторически данни за вибрациите на машината и анализ на честотата, текущите и общите часове на работа, броя на спиранията/стартиранията и информация, като сериен номер, на наблюдаваното устройство.

 

Изборът на всеки отделен актив позволява на потребителите да преглеждат данните за вибрациите, събрани с помощта на триосен акселерометър, състоянието на нивото на вибрации спрямо отправната граница и текущото състояние на актива в сравнение с първоначалната му референтна стойност. Използването на приложими данни позволява поддръжка, базирана на състоянието, за предотвратяване на повреда на оборудването.

Ако възникнат отклонения от предварително зададените прагови стойности, потребителите получават известия по имейл или текстово съобщение в реално време. Това позволява подходящи действия, идентифициране и отстраняване на основната причина за потенциални проблеми, които могат да доведат до повреда на оборудването.

 

Потребителите могат също да намерят и да се свържат с оторизирани сервизни партньори на Alfa Laval в близост, което им осигурява бърз и лесен достъп до обучени и професионални сервизни центрове, които използват оригинални резервни части на Alfa Laval, поддържат надеждността на оборудването и извършват поддръжка в рамките на гаранцията. 

 

.

За да изтеглите приложението на системата за наблюдение Alfa Laval CM Connect, сканирайте QR кода или щракнете върху бутона за изтегляне.

 

Cm_connect_app_QR.png

 

Изтегляне на приложението CM Connect

 

 

 

CM Connect screens device (4)

Абонамент за свързани услуги

За да увеличите надеждността на активите и периода на функциониране, е от съществено значение да определите отправна граница за статуса или състоянието на вашите активи чрез наблюдение на специфични работни параметри на въртящото оборудване. За тази цел покупката на Alfa Laval CM Connect включва 12-месечен абонамент за свързани услуги с преглед на данни за текущото състояние на активите и определяне на отправна граница за измерване на ефективността. 

 

Инсталирането и пускането в експлоатация на CM Connect за първи път автоматично активира вашите свързани услуги. Свързаните услуги включват 4G LTE достъп, където е наличен, персонализиран интерфейс на таблото за неограничен брой потребители. Услугата също така включва екип от специалисти на Alfa Laval, които могат да ви консултират и да наблюдават дистанционно вашето оборудване, за да предотвратят непланирани престои и да намалят разходите за поддръжка. Те също могат да съветват и помагат на местните сервизни екипи за това как най-добре да приоритизират задължителните задачи за поддръжка.

 

След първоначалния период на абонамент абонаментът за свързани услуги за CM Connect автоматично ще се подновява всяка година въз основа на броя на наблюдаваните активи и изискванията на клиентите, докато не бъде анулиран.

Може би се интересувате също от...

SCPP

Помпата SCPP е идеална за транспортиране на продукти с много малък вискозитет при по-високи изходни налягания, за приложения в хранително-вкусовата промишленост, при производството на напитки и при други хигиенни приложения.

DuraCirc® circumferential piston pump

SRU

С плавното си действие и изпомпване с малко срязване SRU е основната роторна лобна помпа на Alfa Laval за щадящо манипулиране на чувствителни технологични флуиди в млекопреработвателната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, производството на напитки, биотехнологиите и фармацевтичните отрасли.

Alfa Laval 优质转子泵-Alfa Laval high-quality rotary lobe pump

LKH

Проектирани да отговарят на хигиенните изисквания на млечната промишленост, хранително-вкусовата промишленост и производството на продукти за личната хигиена, центробежните помпи LKH повишават производителността на процеса, като същевременно осигуряват висока ефективност и щадящо боравене с продукта.

LKH Centrifugal Pump left side row 640x360

За хранително-вкусовата промишленост

Хигиенното оборудване на Alfa Laval комбинира висока производителност и внимателна обработка, за да запази деликатните хранителни съставки. Поддържа синхрон с тенденциите в хранително-вкусовата промишленост и решава четири основни задачи: доставяне на хранителни продукти на потребителите на конкурентна цена, извличане на максимума от суровините, намаляване на отпадъците и емисиите и доставяне на безопасни и хигиенични хранителни продукти.

food logic 640x360

Продуктов каталог

Най-новата онлайн версия „Под ръка“

Close at hand 2019 - Cover image 640x360
.

Помпи

Технически статии