Свободно въртящ се ретрактор

Запазете качеството на продукта, предотвратете замърсяването и спазвайте хигиенните стандарти за обработка със свободно въртящия се ретрактор на Alfa Laval. Това високоефективно, прибиращо се устройство за почистване на място подготвя съдовете за производство по бърз и икономичен начин. То премахва остатъци от вътрешните повърхности на канали, резервоари и други трудни за почистване затворени пространства.

Retractable cip nozzle

Пълно покритие на почистването, като се използват по-малко вода, почистващи средства и времеви ресурс

  • Осигуряване на качество на продукта със 100% покритие на почистването на каналите, резервоарите и другите хигиенни съдове за обработка
  • До 35% икономии на време, вода и почистващ разтвор в сравнение със системи със статични пръскащи сферични глави
  • Намаляване на общите експлоатационни разходи поради минимални разходи и усилия за монтиране, експлоатация и поддръжка на ретракторa
  • Увеличете периода на безотказна работа и производителността с по-бързи и ресурсно ефективни цикли на почистване на място (CIP)
  • Получете напълно автоматизирана работа при съчетаване с устройства за отчитане и управление Alfa Laval ThinkTop

Динамичен и ресурсно ефективен, свободно въртящият се ретрактор на Alfa Laval отстранява остатъци от вътрешните повърхности на трудни за почистване съдове. Той поддържа хигиенните канали и резервоари безупречно чисти, като увеличава периода на безотказна работа и производителността. Лесен за монтиране, експлоатация и поддръжка, той намалява експлоатационните разходи.

По време на производството устройството за почистване на място (CIP) е в една равнина със стената на съда и е изолирано от зоната на продукта. Пръскащата глава се плъзга навън за 100% покритие на почистването и след това се прибира, оставяйки съда готов за производство.

Това прибиращо се пръскащо устройство е предназначено за множество индустрии – млекопреработвателна, хранително-вкусова, производство на напитки, домашна и лична грижа, фармацевтична промишленост и други, в които хигиената е от критично важно значение.

Материалите в контакт с продукта са съвместими с изискванията за храните (разпоредби на Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ, ЕС и Китай). Предлага се опционална версия с пакета за документация Alfa Laval Q-doc и сертификат за продукта 3.1 за метални части.

.
Système NEP 100% de couverture
.

Как функционира

Свободно въртящият се ретрактор на Alfa Laval функционира като пневматично отварящ се и пружинно затварящ се едноседлов клапан за почистване на вътрешните повърхности на съдове, използвани за производство на хигиенни продукти. В затворено положение инсталацията е в една равнина със стената на съда, а пръскащата глава не е изложена на въздействието на продуктовата зона. Пръскащата глава се върти между двата хидролагера благодарение на силите на реакция на почистващата среда, изхвърляна от отворите. Пръскащата глава разпръсква почистващата среда във вихрова струя на 310° нагоре из цялото отделение, като създава пълно покритие чрез вибриращо въздействие и каскаден поток.

Изпълнителният механизъм може да остане разгънат по време на фазата на източване или изчистване. Устройството е напълно самопочистващо се, с изключение на частта на пробката, която е обърната към продукта. Тази повърхност обикновено се почиства, като се свърже с друго почистващо устройство за резервоари. Когато е правилно монтирано, устройството се самоизточва.

NEP conduits hygiéniques alimentaires
.

Колко чисти са вашите канали?

 

Искате ли да разберете как свободно въртящият се ретрактор на Alfa Laval може да подобри почистването във вашите хигиенни технологични линии?

Научете защо това е едно наистина ресурсно ефективно решение.

 

 

Изтеглете брошурата

Free rotating retractor brochure retractable spray nozzle

Може би се интересувате също от...

TJ40G/TJ20G

Гамата TJ от въртящи се струйни глави е проектирана за хигиенни приложения като хранителни продукти, млечни продукти и продукти за лична хигиена. Предлага се в различни размери и различни конфигурации, покриващи всеки размер резервоар.

TJ series rotary jet head

SaniMagnum SB

Sani SB са проектирани и сертифицирани съгласно EHEDG и са упълномощени да използват символа 3A.

SaniMagnum SB 640x360

Agitator ALT

Горно монтираната бъркалка Alfa Laval ALT е подходяща за резервоари с атмосферно и високо налягане и отговаря на изискванията за приложения с хранително-вкусовата, млекопреработвателната промишленост, производството на напитки, фармацевтично производство, биотехнологии и козметично производство.

ALT 顶入式搅拌器-ALT top-in agitator

Посетете приложния и иновационен център

Искате ли да определите оптималното оборудване за дейността, преди да решите да инвестирате? Както и да се убедите в реалните икономии, преди да вземете решение за модернизация? Приложният и иновационен център на Alfa Laval е място, където можете да направите точно това. Ние имитираме вашата производствена конфигурация и провеждаме реални изпитания, за да демонстрираме възможностите и да документираме икономиите. Оптимизираме например смесването и диспергирането, почистването на резервоари и клапани, преноса на течности и топлообмена.

Application and Innovation Centre Kolding Customer test centre 640x340x2

Продуктов каталог

Най-новата онлайн версия „Под ръка“

Close at hand 2019 - Cover image 640x360
.

Портал за компютърно проектиране (CAD)

Изтеглете продуктовите модели в неутрален или директен CAD файлов формат. Също така е възможно да изтеглите 3D PDF файлове.

 Вижте портала за компютърно проектиране (CAD)  

Технически статии