Монтирана на стената почистваща дюза

Получете 100% покритие на почистването на труднодостъпните места на резервоара с монтираните на стената на резервоара дюзи Alfa Laval. В комплект с горно монтирана машина за почистване на резервоара, тази дюза за почистване, инсталирана на стената или на нивото на дъното на резервоара, почиства лопатките на бъркалката, намотките и други, трудни за достигане зони. Регулируемата дюза с оптимизиран ударен модел на пръскане елиминира рисковете, асоциирани с неадекватно почистване на резервоара, осиг

PlusClean and Free Rotating Retractor with ThinkTop

По-ефикасното почистване на резервоара и безопасност, както и качество и доходност на продукта

  • 100% покритие на почистването на резервоара прави по-бързи, по-безопасни и без замърсяване смяната на партида и непрекъснатия процес
  • Без риск от замърсяване на продукта поради оптимизиран, ударен модел на пръскане
  • Високо ефективно, прецизно почистване на резервоара дори при ниски налягания, с до 80% намаляване на използването на енергия, вода и почистваща среда
  • Лесна за инсталиране, експлоатация и почистване
  • Бърза възвращаемост на инвестицията

Повишете производителността, безопасността и доходността чрез елиминиране на риска и замърсяването в резервоара с монтирана на стената почистваща дюза Alfa Laval в комбинация с горно монтирана машина за почистване на резервоара. Изберете или стандартна версия със задвижване от преносната среда, или версия UltraPure и модел на пръскане, който най-добре отговаря на вашия размер, геометричен модел или режим на почистване на резервоара. Опциите включват пневматичен модел и контролер за мониторинг на процеса и обратна връзка. Тази рентабилна дюза за почистване на резервоара се цели в недостъпните места с преносна среда под налягане. Идеална за употреба в млекопреработвателната промишленост, производството на продукти за лична хигиена, фармацевтични и други отрасли, намалява разходите за енергия, вода и почистващ препарат, свежда до минимум екологичното въздействие и осигурява ниски експлоатационни разходи.

.

Как работи монтирана на стената дюза за почистване?

Монтирана наравно с повърхността на стената или дъното на резервоара, стенно монтираната дюза за резервоар включва пружинно активирано бутало, което отваря и затваря дюзата в зависимост от налягането на почистващия препарат. Предлага се в две версии: задвижвана от препарата или пневматично задействана. По време на процеса на почистване на място, налягането, създадено от почистващия препарат, задейства задвижваната от препарата версия, докато при пневматичната версия има изпълнителен механизъм, който автоматично отваря дюзата чрез контролирано въздушно налягане. При активиране на стенно монтираната дюза с ударно пръскащ вентилатор насочва почистващия препарат към замърсена област. Чрез контролирано и повтарящо се въртене на оборудването стенно монтираната дюза достига труднодостъпните зони, като например лопатките на бъркалката, което осигурява 100% покритие на почистването и високопрецизно ударно почистване. При завършване на цикъла на почистване интегрираният пружинен механизъм връща буталото в оригиналната му позиция, като затваря и уплътнява сигурно стенно монтираната почистваща дюза. Ако е необходимо прочистване, винаги работете с изпълнителен механизъм.

.

Получете пълния обзор                                                                                                                              

.
.

Удобен за ползване каталог за оборудване на резервоар

На една ръка разстояние: Хигиенно почистващо оборудване за резервоар Alfa Laval, гарантиращо бързи, ефективни почистващи цикли, които спестяват енергия и вода. Нашият удобен за ползване каталог описва подробно всичко, което е необходимо за високоефективно почистване със статични пръскащи сфери, въртящи се пръскащи глави и въртящи се струйни глави. Това, което получавате, е повишена безопасност, по-продължително време на безотказна работа и по-голяма производителност.

Close at Hand front image tank equipment 640x360
.

Развийте бизнеса си. Оптимизирайте системите си за работа с флуиди – устойчиво

Направете своите процеси по-ефективни и по-устойчиви, спазвайки нормативните изисквания и гарантирайки процъфтяването на своя бизнес. С устойчивата оптимизация на Alfa Laval можете да спестите до 80% от икономиите на енергия, както и до 90% от икономиите на вода и почистващи средства, като същевременно намалите отпадъците до минимум. Добро за хората. Добро за планетата. Добро за рентабилността.

Sustainable optimizat640
.

Съживете своята стратегия за устойчивост

Получете повече икономии на енергия и вода и намалете емисиите от вашите хигиенни производствени линии. Нашият месечен бюлетин ви представя отблизо истории за това как Alfa Laval може да ви подкрепи за подобряването на екологичните показатели в млечната, хранителната, питейната и фармацевтичната индустрия, както и за личната хигиена. Което е добро за хората и за планетата, е добро и за вашия бизнес.

near subscribtion