Сферични вентили

Санитарните сферични вентили (SBV) на Alfa Laval са пълнопроходни вентили, които осигуряват контрол на положенията включено/изключено с минимален спад на налягането. Отворът на вентила е с диаметър, който е еднакъв с този на тръбопровода, и това позволява на флуидите да протичат свободно през отворените вентили.

Alfa Laval 球阀-Alfa Laval Ball Valve

Безопасни, икономически изгодни и издръжливи проходни хидравлични сферични клапани

  • Безопасен, хигиеничен дизайн със съвместими с FDA, навлажнени от продукта еластомери и допълнително почистване на камерата
  • Оптимизира възстановяването и пълното почистване на прохода на клапана и тръбопровода поради проходимостта на дизайна
  • Сведени до минимум загуби на налягане особено когато се работи с високовискозни течности
  • Нулевото ограничение на потока улеснява работата с течности, съдържащи големи частици
  • Издръжлив, безопасен по отношение на възникване на хидравличен удар и разнообразен по отношение на експлоатацията

Със сферични клапани на Alfa Laval се гарантира подобрена производителност на инсталацията и пълен технологичен поток в производствените линии. Опростената експлоатация, дължаща се на проходния дизайн, позволява свободно протичане на вискозни течности и течности, съдържащи частици през технологичните линии.

Сферичните клапани се предлагат или с ръчни ръкохватки, или с пневматични изпълнителни механизми, които не изискват поддръжка. Изпълнителните механизми могат да се комбинират с интелигентни контролери за управление на клапана с възможности за автоматична настройка. Или оставете нашите експерти да изберат оптималните сферични клапани за вашите технологични изисквания, за да осигурят лесна употреба, ниски падове на налягане, минимални загуби на продукт и по-високи печалби. 

Как работят сферичните клапани?

Хигиенните сферични клапани на Alfa Laval имат прецизно произведена сфера с проходен отвор, разположена във вътрешността на тялото на клапана между два фланеца и две PTFE легла на клапана. Завъртане на стеблото на клапана на 90° отваря или затваря клапана. Или пневматичен изпълнителен механизъм, или ръчна ръкохватка със заключващи се позиции позволяват експлоатацията на клапана.

Тъй като диаметърът на проходния отвор съответства на диаметъра на тръбопровода, може безпрепятствено да протича вискозна течност или течност, съдържаща частици, с минимален пад на налягането и минимална загуба на продукт. Когато клапанът се затваря, сферата се връща в първоначалната си позиция като здраво уплътнява прохода. Два инспекционни отвора на капака, свързващи тялото на клапана и изпълнителния механизъм, улесняват проверката дали стеблото е плътно.

Заедно с устойчивата сфера специално избран материал от клас PTFE осигурява дълъг експлоатационен живот на клапана. Използването на подпружинените саморегулиращи се уплътняващи пръстени осигурява надеждно уплътнение на стеблата на вентилите. Винтовете на клапана позволяват сглобяване и разглобяване за лесна поддръжка.

.

Получете пълния обзор                                                                                                                              

.
.

Продуктов каталог

Най-нова онлайн версия на „Наблизо“. Новите функции на английски език включват: интегриране по всяко време, превключване между каталози на продукти и резервни части, копиране на артикулни номера, функции за помощ и обратна връзка и опция за изтегляне на pdf за офлайн употреба.

Single seat valve closeup
.

Развийте бизнеса си. Оптимизирайте системите си за работа с флуиди – устойчиво

Направете своите процеси по-ефективни и по-устойчиви, спазвайки нормативните изисквания и гарантирайки процъфтяването на своя бизнес. С устойчивата оптимизация на Alfa Laval можете да спестите до 80% от икономиите на енергия, както и до 90% от икономиите на вода и почистващи средства, като същевременно намалите отпадъците до минимум. Добро за хората. Добро за планетата. Добро за рентабилността.

Sustainable optimizat640
.

Съживете своята стратегия за устойчивост

Получете повече икономии на енергия и вода и намалете емисиите от вашите хигиенни производствени линии. Нашият месечен бюлетин ви представя отблизо истории за това как Alfa Laval може да ви подкрепи за подобряването на екологичните показатели в млечната, хранителната, питейната и фармацевтичната индустрия, както и за личната хигиена. Което е добро за хората и за планетата, е добро и за вашия бизнес.

near subscribtion