Управляващи/контролни вентили

Регулиращите/възвратни клапани Alfa Laval управляват потока на технологичните течности и газове, преминаващи през системи за санитарни процеси. Лесни за инсталиране, експлоатация и поддръжка, тези клапани запазват целостта на технологичния процес и качеството на продукта, като предотвратяват потенциално влошаване на състоянието на тръбопроводите и оборудването или изключване на системата поради обратен поток на флуида, пикове на налягане, „воден чук“ и навлизане на въздух.

阿法拉伐不锈钢单向止回阀

Подобрена ефективност на санитарните процеси с прецизен контрол на дебита на технологичните флуиди и газове

  • Защитете технологичните системи от потенциална повреда, като елиминирате условията за създаване на вакуум за уравновесяване на налягането в системата
  • Осигурете безопасност на инсталацията и защитете оборудването назад по линията, като предотвратите обратен дебит и „воден чук“
  • Безопасно нагнетявайте и освобождавайте въздух от технологичните тръбопроводи и системи
  • Поддържайте стабилно налягане на CO2 в технологичните резервоари или съдове, като подавате газ и/или изпускате излишния газ
  • Осигурете качеството на продукта чрез санитарни, самопочистващи се дизайни, които подобряват почистването

Защитете системите на санитарните си процеси, като управлявате дебита на технологичните флуиди и газове – безопасно, надеждно и рентабилно. Независимо дали предотвратяват замърсяване от обратен поток или осигуряват освобождаване на налягане, клапаните на Alfa Laval увеличават производителността и периода на безотказна експлоатация и намаляват експлоатационните разходи. Тези клапани осигуряват надеждно и ефективно регулиране на потоците от флуид и газ.

.

Как работи регулиращ/възвратен клапан?

Регулиращите/възвратни клапани на Alfa Laval се състоят от няколко различни вида клапани, съответстващи на специфични приложения и нужди на клиента. Клапаните се отварят, когато налягането и дебитът на технологичната течност или газ превишава налягането, упражнявано върху свързващите присъединители на клапана, свободно движещите се полипропиленови сфери, които редуват двете седла на клапана, или пружината от неръждаема стомана за фиксирането му на позиция. За затваряне на клапана по-високото налягане, упражнявано от едната страна, принуждава клапанния механизъм да се затвори, като спира потока на технологичната течност, въздух или газ.

 

.

Получете пълния обзор                                                                                                                              

.
.

Продуктов каталог

Най-нова онлайн версия на „Наблизо“. Новите функции на английски език включват: интегриране по всяко време, превключване между каталози на продукти и резервни части, копиране на артикулни номера, функции за помощ и обратна връзка и опция за изтегляне на pdf за офлайн употреба.

Single seat valve closeup
.

Развийте бизнеса си. Оптимизирайте системите си за работа с флуиди – устойчиво

Направете своите процеси по-ефективни и по-устойчиви, спазвайки нормативните изисквания и гарантирайки процъфтяването на своя бизнес. С устойчивата оптимизация на Alfa Laval можете да спестите до 80% от икономиите на енергия, както и до 90% от икономиите на вода и почистващи средства, като същевременно намалите отпадъците до минимум. Добро за хората. Добро за планетата. Добро за рентабилността.

Sustainable optimizat640
.

Съживете своята стратегия за устойчивост

Получете повече икономии на енергия и вода и намалете емисиите от вашите хигиенни производствени линии. Нашият месечен бюлетин ви представя отблизо истории за това как Alfa Laval може да ви подкрепи за подобряването на екологичните показатели в млечната, хранителната, питейната и фармацевтичната индустрия, както и за личната хигиена. Което е добро за хората и за планетата, е добро и за вашия бизнес.

near subscribtion