Регулиращи вентили

Регулиращите клапани на Alfa Laval осигуряват прецизен контрол на дебита или налягането в санитарните технологични линии. Те са идеални за приложения в системи за измерване, претегляне и пълнене в млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишленост, в производството на напитки и продукти за лична хигиена, в биотехнологичния и фармацевтичния отрасъл. Също така осигуряват безопасна и ефективна експлоатация, лесна поддръжка, високо качество на продукта и подобрена производителност.

阿法拉伐调节阀-Alfa Laval Control Valve

Предпазват хигиенните технологични линии и производителността чрез точен контрол на дебита и налягането

  • Оптимизират процесите на мониторинг и регулиране на дебита или налягането – бързо, безопасно и ефективно
  • Хигиенни и асептични дизайни, които съответстват на международните стандарти за хигиенни процеси
  • Лесно инсталиране, надеждна работа и ниско ниво на поддръжка
  • Широк експлоатационен диапазон, покриващ повечето изисквания за контрол на процеса

Позволете на регулиращите клапани на Alfa Laval да контролират хигиенните и асептичните технологични линии, като поддържат прецизен контрол на дебита или налягането. Проектирани да отговарят на технологичните изисквания за хигиена и безопасност, тези клапани следят и регулират параметрите на процеса, за да увеличат максимално ефективността, като същевременно гарантират качество на продукта и безопасност, както и целостта на процеса.

.

Как работят регулиращите клапани?

Регулиращите клапани се контролират или ръчно на място, или от отдалечено местоположение по един от следните начини:

  • чрез настройване на регулатор от задната страна на мембраната за задаване налягането на въздуха на фиксирана определена стойност
  • чрез пневматични изпълнителни механизми, контролирани от позициониращо устройство
  • чрез използване на цифров електро-пневматичен технологичен контролер
.

Получете пълния обзор                                                                                                                              

.
.

Продуктов каталог

Най-нова онлайн версия на „Наблизо“. Новите функции на английски език включват: интегриране по всяко време, превключване между каталози на продукти и резервни части, копиране на артикулни номера, функции за помощ и обратна връзка и опция за изтегляне на pdf за офлайн употреба.

Single seat valve closeup
.

Развийте бизнеса си. Оптимизирайте системите си за работа с флуиди – устойчиво

Направете своите процеси по-ефективни и по-устойчиви, спазвайки нормативните изисквания и гарантирайки процъфтяването на своя бизнес. С устойчивата оптимизация на Alfa Laval можете да спестите до 80% от икономиите на енергия, както и до 90% от икономиите на вода и почистващи средства, като същевременно намалите отпадъците до минимум. Добро за хората. Добро за планетата. Добро за рентабилността.

Sustainable optimizat640
.

Съживете своята стратегия за устойчивост

Получете повече икономии на енергия и вода и намалете емисиите от вашите хигиенни производствени линии. Нашият месечен бюлетин ви представя отблизо истории за това как Alfa Laval може да ви подкрепи за подобряването на екологичните показатели в млечната, хранителната, питейната и фармацевтичната индустрия, както и за личната хигиена. Което е добро за хората и за планетата, е добро и за вашия бизнес.

near-subscribtion