SB вентил за освобождаване на вакуум

Интегриран в системата за монтаж върху резервоар SCANDI BREW®, противовакуумният вентил SB Anti Vacuum Valve на Alfa Laval е компактен предпазен вентил, който намалява до минимум риска от имплозия в резервоари, в които възникват условията на вакуум. Тези условия възникват при пълнене или изпразване на съда за течност, при студено изплакване след горещо почистване или при почистване със сода каустик в атмосфера на CO2.

sb-anti-vacuum-valve-left-side 640x360

Ниски начални разходи за инвестицията

Със своята издръжлива и здрава конструкция противовакуумният вентил SB Anti Vacuum Valve защитава резервоарите от разрушение поради създалите се в тях условия на вътрешен вакуум. Неговите ниски първоначални разходи за инвестиция осигуряват възвръщаемост в дългосрочен план поради експлоатационната надеждност и подобрения експлоатационен живот, съчетани с намалена загуба на продукти, повишена безопасност на процеса и подобрена хигиена.

Компактна конструкция на вентила

Компактен и здрав, противовакуумният вентил SB Anti Vacuum Valve се монтира лесно върху всеки затворен резервоар. Размерът и настройките на вентила се базират на номиналния вакуум за резервоара, на максимално допустимата скорост на изпразване, на процедурата за почистване и на изискванията на процеса.

Превъзходна хигиена на вентилите

Проектиран, за да осигури отлична хигиена и възможност за лесно почистване, противовакуумният вентил SB Anti Vacuum Valve се отличава с висококачествена неръждаема стомана с повърхностно покритие от Ra ≤ 0.8μm. Технологията за уплътняване на Alfa Laval предлага също и подобрена термична стабилност, по-добра химична устойчивост и подобрена якост на опън. Този изключително надежден вентил отговаря на изискванията на PED 97/23/EC. При поискване се предлага също и сертифицирането за проследяване на Alfa Laval 3.1.

Ползи от продукта

  • Ниски начални разходи за инвестицията
  • Компактна конструкция
  • Превъзходна хигиена
  • Лесен монтаж

Как работи

Конструкция

Противовакуумният вентил SB Anti Vacuum Valve на Alfa Laval SB Anti Vacuum Valve е монтиран на фланец предпазен вентил, който представлява неразделна част от системата за монтаж върху резервоари SCANDI BREW®. Всички омокряни от продукта стоманени части са изработени от неръждаема стомана AISI 316L с грапавост на повърхността от Ra<0.8 μm; всички останали части са изработени от неръждаема стомана AISI 304L. Всички омокряни от продукта уплътнения са изработени от EPDM, а всички омокряни от продукта полимери са изработени от PEEK.

Вентилът се предлага в две версии:

  • Интегриран в системата за монтаж върху резервоари SCANDI BREW®
  • Монтиран върху свой собствен контрафланец

Вентилът трябва да е разположен хоризонтално. Максимално наклоняване от 10° е приемливо, но рамото на лостчето в такъв случай трябва да сочи към центъра на цилиндрично-коничната горна част на резервоара.

Принцип на действие

Противовакуумният вентил SB Anti Vacuum Valve се доставя с комплект противотежест и е блокиран за индивидуален вакуум, за да отговаря на конструктивните данни на резервоара. Когато вакуумът в резервоара е по-нисък от предварително зададената стойност на отваряне, вентилът се отваря и пропуска атмосферен въздух.

Почистване на място (CIP)

Противовакуумният вентил Anti Vacuum Valve се почиства от главата за почистване на резервоара в затворено положение. Това обаче не включва почистване на леглото на вентила. Предлагат се две опции за почистване на място (CIP) на леглото на вентила (виж дадените по-долу опции).

 

 

Много е важно да се отбележи, че ако процедурата по почистване включва горещо почистване, вентилът трябва да е оразмерен така, че да предотвратява имплозия от вакуум, който възниква при промиването със студена вода.

Опции

За почистването на място (CIP) на леглото на вентила се предлагат следните две опции.

CIP Комплект 1: Устройство за принудително почистване и допълнителен предпазител от пръски
При почистване на място (CIP) вентилът се отваря принудително. Почистването на леглото на вентила зависи от почистващите струи от главата за почистване на резервоара. Всяка излизаща от резервоара

CIP течност се задържа от предпазителя от пръски и се оттича обратно в резервоара.

CIP Комплект 2: Устройство за принудително почистване, допълнителен предпазител от пръски, CIP

дюза и вентил за затваряне на CIP

При почистване на място (CIP) вентилът се отваря принудително. Почистването на леглото на вентила се извършва с помощта на CIP дюзата. Цялата CIP течност от CIP дюзата се задържа от предпазителя от пръски и се оттича обратно в резервоара.

single seat valves 640x360
.

Десет топ съвета – вентили

Тук ще намерите съвети и видеоматериали с процедури за обслужване, за да видите как да поддържате хигиенните вентили в оптимално състояние

За хранително-вкусовата промишленост

Хигиенното оборудване на Alfa Laval комбинира висока производителност и внимателна обработка, за да запази деликатните хранителни съставки. Поддържа синхрон с тенденциите в хранително-вкусовата промишленост и решава четири основни задачи: доставяне на хранителни продукти на потребителите на конкурентна цена, извличане на максимума от суровините, намаляване на отпадъците и емисиите и доставяне на безопасни и хигиенични хранителни продукти.

food logic 640x360

Продуктов каталог

Най-нова онлайн версия на „Наблизо“. Новите функции на английски език включват: интегриране по всяко време, превключване между каталози на продукти и резервни части, копиране на артикулни номера, функции за помощ и обратна връзка и опция за изтегляне на pdf за офлайн употреба.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

Портал за компютърно проектиране (CAD)

Изтеглете продуктовите модели в неутрален или директен CAD файлов формат. Също така е възможно да изтеглите 3D PDF файлове.

 Вижте портала за компютърно проектиране (CAD)  

Анимации

Посетете сайта за анимации и разгледайте отвътре даден продукт, за да видите и разберете как функционира.

Вижте анимациите 

Вентили и Автоматизация

Технически статии

.