SB вентил за освобождаване на налягане

За да предотврати повреди на резервоара и да помогне за осигуряване на безопасна работа, вентилът за понижаване на налягане SB Pressure Relief Valve на Alfa Laval защитава намиращия се под налягане резервоар в случай на свръхналягане. Той е предназначен за санитарни цели в пивоварната, млечната и хранително-вкусовата промишленост, както и за производството на напитки. Вентилът може да бъде интегриран със системата за монтаж върху резервоар SCANDI BREW®.

sb pressure relief valve right side 640x360

Ефективно понижаване на налягането

Този вентил за понижаване на налягането отстранява излишната течност, която създава свръхналягане в резервоара по причина на препълването му. Когато налягането в резервоара надвиши предварително зададената стойност, вентилът за понижаване на налягането се отваря, за да изпусне флуид, в случай на препълване с течност, а когато налягането в резервоара се върне до нормалното си ниво, вентилът се затваря.

Лесна за почистване санитарна конструкция

Малкото движещи се части и гладките повърхности от неръждаема стомана без пукнатини правят този вентил лесен за почистване. Когато вентилът е в затворено положение, той се почиства като част от процедурата на цикъла „Почистване на място“ (CIP). За щателното почистване на леглото на вентила се предлагат допълнително пневматично устройство за принудително отваряне и предпазител от пръски.

Ползи от продукта

  • Икономична и санитарна конструкция
  • Превъзходна хигиена
  • Персонализиран, за да отговори на изискванията на процеса
  • Лесен за почистване

Как работи

Конструкция

Вентилът за понижаване на налягането SB Pressure Relief Valve на Alfa Laval е предпазен вентил с пълна товароносимост. Той отговаря на изискванията на PED 97/23/EC, EN 4126-1 и EN 764-7 и се предлага в две версии:

  • Интегриран със системата за монтаж върху резервоар SCANDI BREW®

  • Монтиран върху свой собствен контрафланец

Принцип на действие

Предпазният вентил за понижаване на налягането се доставя с комплект на противотежест и се блокира на предварително зададено налягане, което отговаря на изискванията на клиента за налягане на отваряне на вентила. Когато налягането в резервоара превиши стойността на предварително зададеното налягане на отваряне на вентила, той освобождава излишното налягане.

Предварително зададеното налягане на отваряне на вентила трябва да се зададе на стойност, която е над работното налягане на резервоара: 0.1 bar над работното налягане <1 bar, и 10% bar над работните налягания ≥ 1 bar. Вентилът трябва да е разположен хоризонтално. Максимално наклоняване от 10° е приемливо, но рамото на лостчето в такъв случай трябва да сочи навътре, към центъра на цилиндрично-коничната горна част на резервоара.

Почистване на място (CIP)

Вентилът се почиства в затворено положение от главата за почистване на резервоара. Това обаче не включва почистване на леглото на вентила. За да се включи леглото на вентила като неразделна част от цикъла на почистване, се предлагат допълнително пневматично устройство за принудително почистване и допълнителен предпазител от пръски.

single seat valves 640x360
.

Десет топ съвета – вентили

Тук ще намерите съвети и видеоматериали с процедури за обслужване, за да видите как да поддържате хигиенните вентили в оптимално състояние

За хранително-вкусовата промишленост

Хигиенното оборудване на Alfa Laval комбинира висока производителност и внимателна обработка, за да запази деликатните хранителни съставки. Поддържа синхрон с тенденциите в хранително-вкусовата промишленост и решава четири основни задачи: доставяне на хранителни продукти на потребителите на конкурентна цена, извличане на максимума от суровините, намаляване на отпадъците и емисиите и доставяне на безопасни и хигиенични хранителни продукти.

food logic 640x360

Продуктов каталог

Най-нова онлайн версия на „Наблизо“. Новите функции на английски език включват: интегриране по всяко време, превключване между каталози на продукти и резервни части, копиране на артикулни номера, функции за помощ и обратна връзка и опция за изтегляне на pdf за офлайн употреба.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

Портал за компютърно проектиране (CAD)

Изтеглете продуктовите модели в неутрален или директен CAD файлов формат. Също така е възможно да изтеглите 3D PDF файлове.

 Вижте портала за компютърно проектиране (CAD)  

Анимации

Посетете сайта за анимации и разгледайте отвътре даден продукт, за да видите и разберете как функционира.

Вижте анимациите 

Вентили и Автоматизация

Технически статии

.