Изграждане на устойчиво бъдеще

В тази панелна дискусия специалистите на Alfa Laval Томи Ангбек и Матео Мунари ще дискутират с Майкъл Гари – главен редактор, работещ за Shecco. Заедно те ще разгледат по-всеобхватно цялостните тенденции при естествените хладилни агенти. Ще направят обзор на някои от технологиите, разгледани в предишни семинари, за да обрисуват по-всеобхватна картина на това накъде сме се запътили и какво ще е необходимо за изграждане на дългосрочна устойчива рамка за бъдещето.

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за личните данни.

xchanging ideas webinar6