Промишлено замразяване

Присъединете се към Матео Мунари, опитен лидер в Alfa Laval в областта на естествените хладилни агенти, докато той разглежда някои от тенденциите и предизвикателствата в сферата на промишленото замразяване днес. Матео ще обсъди повишената употреба на хладилни агенти с нисък GWP, техническите предизвикателства, които са съпътствали тези промени, и много повече. Този уеб семинар ще се проведе в комбинация с международното виртуално търговско изложение ATMO 2020.

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за личните данни

xchanging ideas webinar1