Възстановяване на топлина от отработени газове

Увеличаващите се цени на електроенергията са голямо предизвикателство за много браншове, като енергийната ефективност се превръща във фактор за успех от критично значение. Добрата новина е, че много заводи разполагат със значителен неизползван потенциал за икономия на енергия чрез възстановяване на отработени газове или преработка на димни газове, допълнителната полза от което е намаляване на CO2 емисиите. Присъединете се към нашия уебинар, за да научите за възстановяването на топлина от отработени газове посредством съвременни компактни топлообменници.


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.