Индустриални амонячни термопомпи

В ролята си на хладилен агент, амонякът предлага нов, икономичен начин за увеличаване на устойчивостта при отопление и охлаждане. Но изискванията за високо налягане на каскадните системи за амоняк/CO2 също създават нови технически предизвикателства. Томи Ангбек от Alfa Laval е един от най-вещите експерти по темата за полузаварени топлообменници. В този уебинар той ще разгледа новите технологии, които са на разположение за проекти с амонячни термопомпи.


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.