Атмосферни модули за деаерация

Модул за пивоварни за осигуряване на деаерация на водата при околна температура. Гамата Aldox™ на Alfa Laval от самостоятелни и предварително сглобени модули за деаерация предлага деаерация на топла или студена вода с нива на разтворения кислород до по-малко от 10 ppb и ефективност на въглеродния диоксид над 95% за всеки капацитет между 10 и 1800 hl/h. Aldox™ се адаптира лесно и ефективно към вашите нужди от капацитет, сложност, ниво на деаерация, автоматизация, избор на компоненти или всякакви други изисквания.

环境脱气模块

Максимална деаерация, минимална поддръжка

  • Автоматично управление и готов за използване за минимална работа на място
  • Хигиенична и компактна конструкция с малка необходимост от поддръжка
  • Стабилна и надеждна работа при атмосферно налягане – не се изискват съдове под налягане или вакуумни помпи
  • Ниво на разтворения кислород до под 10 ppb
  • Загуби на газ за стрипинг по-малко от 5%
Цялостно решение за деаерация и подготовка на пивна мъст: Aldox™ е напълно автоматичен, самостоятелен, фабрично сглобен и тестван модул за подготовка на пивна мъст и деаерация на водата. Функцията „включи и използвай“ гарантира минимална работа на място, а Aldox™ може да се достави с редица допълнителни опции. Постига до 95% възстановяване на енергията, ако е включена пастьоризация на вода. В съответствие с разпоредбите за хранителната и пивоварната промишленост всички компоненти, които са в контакт с продукта, са изработени от неръждаема стомана с топлоустойчиви уплътнения и са проектирани за ефективно почистване на място (CIP) чрез интегрирана програма за CIP.
.