Aldox Mini

Отстранете кислорода от водата ефективно и хигиенично с Aldox™ Mini на Alfa Laval – технологичен системен модул за производство на висококачествена деаерирана вода. Тази фабрично сглобена система, предназначена за отстраняване на кислорода от вода, е разработена в сътрудничество с пивоварната индустрия, проектирана е като модул, монтиран на шаси и е предназначена за инсталации с изисквания за нисък капацитет.

Aldox mini water deaeration module

Решение за деаерация на вода – автоматизирано, компактно и ефективно

  • Хигиенно изпълнение и компактна конструкция, монтирана на шаси
  • Постигнете нива на разтворен във вода кислород (DO) от по-малко от 0,01 ppm за по-малко от 5 минути.
  • Загуби на въглероден диоксид под 5%
  • Не са необходими съдове с нормирано налягане или такива за тежки режими на експлоатация
  • Напълно автоматичен модул, оборудван с PLC и интегрирана CIP програма
Обхват на капацитета 10-40 hl/h (4.4-17.6 gpm)
Деаерация до < 0.02 ppm
Данни за спомагателните инженерни системи  
Температурен обхват 10-30°C (50-86°F)
Инсталирана мощност 2 kW
Въглероден диоксид* 1-5 Kg/h (2.2-11 lbs/h)
Чистота > 99.95%
Загуби на газ < 5%

* В зависимост от капацитета и температурата

 

Как работи

.

Как работи модулът за деаерация на водата

Кислородът се отстранява от водата в колоната Aldox™ Mini чрез процес на газова адсорбция, като ви осигурява безкислородна вода. Вътрешният пълнеж, специално разработен за това приложение, осигурява голяма ефективна контактна площ между водата и десорбционния газ, обикновено въглероден диоксид. Това ви осигурява високоефективно отстраняване на кислород при много ниски скорости на газовия поток, като почти целият въглероден диоксид се разтваря във водата. Резултатът е висококачествена деаерирана вода, подходяща за бира, при значително намаляване на риска от поемане на кислород. Почистването на място е интегрирано в модула за деаерирана вода, така че да се възползвате от лесна, автоматизирана поддръжка.

.

Заявка за оферта

Какви приложения Ви интересуват?
Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност.