Iso-Mix External Drive (IMXD)

Iso-Mix External Drive (IMXD) на Alfa Laval е революционна система, която позволява автоматизиране и разширяване на техниките за сухо охмеляване за по-големи обеми бира (от 100 до над 5000 hl). Простият и компактен IMXD работи с всяка система за въвеждане на хмел. Той противодейства на прекомерното извличане на ароматните съединения, свежда до минимум загубата на продукти и позволява ефективно почистване на място (CIP).

阿法拉伐 Iso-Mix 外置驱动器(IMXD)-Alfa Laval Iso-Mix External Drive (IMXD)

Ефективно сухо охмеляване без прекомерно поглъщане на кислород

  • Дългото време на престой означава много бързо диспергиране и екстракция на ароматите на хмел
  • Малки загуби на бира по време на сухо охмеляване, тъй като хмелът се отстранява чрез центрофугиране
  • Намален потенциал за задръстване на филтри и технологични линии, тъй като хомогенизирането на хмела предотвратява утаяването и запушването
  • Икономия на разходи чрез ефективно използване на хмела благодарение на ефективното диспергиране и екстракция на хмела в целия обем на бирата
  • Предотвратява пренос на хмел от центрофугата

IMXD осигурява процес на сухо охмеляване на бира, който намалява времето на престой, загубата на продукт и решава технологичните проблеми. Допълнителни потенциални ползи от оборудването за сухо охмеляване от IMXD включват свеждане до минимум или елиминиране технологичните проблеми, обичайно свързани със сухо охмеляване, като например запушвания на линии, топлообменници и друго оборудване, което може да доведе до скъпо струващи спирания на работа.

.

Как работи

Системата Iso-Mix External Drive (IMXD) е специална версия на нашата много успешна система с дънно охмеляване Iso-Mix, която намалява времето на престоя на хмел от дни до часове. Тя е особено подходяща за използване в процеса на сухо охмеляване на бира в средни до големи резервоари за ферментация.   

Смесителят IMXD се задвижва от външен мотор, свързан към вътрешен вал. Като такъв, той не е в контакт с циркулиращия флуид и зъбните колела на смесителя, което позволява на системата да се справя с високи концентрации на твърдо вещество, като например частици от хмел, в циркулиращия флуид. 

Смесителят IMXD е разположен сравнително ниско в резервоара, обикновено в коничния участък. Това позволява смесителят да работи докато резервоарът се пълни и изпразва. При сухо охмеляване тази конфигурация позволява на миксера да поддържа хмела в хомогенна суспензия по време на прехвърлянето от резервоара към центрофугата надолу по веригата. Това помага за поддържането на постоянно натоварване на центрофугата, което води до оптимална ефективност и производителност на сепарирането.  

Поради високата си толерантност към циркулиращите частици, включително целите пелети, системата за сухо охмеляване IMXD осигурява гъвкавост при избора на вариант за въвеждане на хмел във ферментатора. Например, пелетите от хмел могат да бъдат предварително превърнати в суспензия в малък резервоар при високи концентрации на неразтворими вещества, които да се дозират в циркулационния контур с помощта на обемна помпа, или неразтрошените пелети от хмел могат да бъдат издухани с газ директно във ферментатора с въглероден диоксид.  

Системата за сухо охмеляване IMXD може също да се използва за оптимизиране на процесите на ферментация и охлаждане, тъй като поддържа дрождите в суспензия по време на процеса на ферментация. Това осигурява оптимален контакт между дрождите и ферментиращите захари и предотвратява утаяването на дрождите в конуса по време на ферментация.

Типичните предимства са намалено време за обработка, по-малко колебания в технологичното време и по-добро и по-последователно използване на екстракта. (Степента на подобрение ще зависи от щамовете дрожди и технологичните условия, използвани за всяка отделна бира или формулация на марката.) 

Системата Iso-Mix/IMXD също помага за поддържане (или дори подобряване) на здрави и жизнеспособни дрожди. Всяко допълнително напрежение на срязване е повече от компенсирано чрез намаляване на напрежението в дрождите, тъй като дрождите остават в суспензия по време на цялата ферментация. По този начин се предотвратява напрежението в дрождите, свързано с утаяването в конуса, което в противен случай може да лиши дрождите от хранителни вещества. Намаляването на напрежението в дрождите може да се види в намаленото производство на SO2 и ацеталдехид (и двата са установени странични продукти, свързани с напрежението в дрождите). 

.

Заявка за оферта

Какви приложения Ви интересуват?
Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност.