Модул за стерилна филтрация

Модулът за стерилна филтрация на бирата (BSF) на Alfa Laval филтрира вашата бира, така че да се постигне 100% задържане на бактериите без термично разграждане – и без да се повлияе на вкуса на вашия продукт. Това става благодарение на нашата уникална мембранна технология за филтриране на бира и филтърните касети на Sartorius.

Sterile beer filtration system

Нашият филтър за бира осигурява деликатно третиране и гарантиран вкус

  • Филтриране с пълно отстраняване на микроорганизми, които могат да повлияят на качеството и вкуса на бирата без термично разрушаване
  • Слабо поглъщане на кислород при пуск и близки до нулеви загуби на продукт
  • Максимална сигурност на процеса
  • Удобен за работа при филтрация за бира
  • Лесен за интегриране в съществуващата продуктова линия

Стерилна филтрация с оптимална безопасност: за максимална безопасност всяка мембранна филтърна касета за стерилна филтрация на бира е сертифицирана и системата за филтриране на бира извършва проверка на целостта, преди да обработи партида. Няма нужда от буферен резервоар, което означава малки габарити, което спестява ценно пространство.

.

Модул за стерилно филтриране на бира (BSF) на Alfa Laval

Добре доказан, цялостен и напълно автоматизиран модул за стерилно филтриране на бира за големи пивоварни за максимална производителност и минимално време за престой.

BSFmodule 640x360
.

Мини модул за стерилно филтриране на бира (BSF Mini)

Компактен модул за ръчно стерилно филтриране на бира, предназначен за крафт пивовари.

BSF Mini 640x360

Как работи

.
Beer filtration process chart

Цялостно стерилно филтриращо решение за бира

Ние предлагаме цялостни системи за стерилна филтрация на бира, включително предварителна и стерилна филтрация на бира, CIP и водна филтрация и стерилна филтрация на газове. Системите за филтриране са специално проектирани да увеличат максимално производителността на стерилните филтърни касети на Sartorius.

Тези системи включват етап на предварително филтриране с касети за дълбоко филтриране на Sartorius, които увеличават максимално количеството бира, което преминава през стерилните филтърни касети, повишавайки производителността.

Избистрената бира първоначално се филтрира от касети за дълбочинно филтриране на Sartorius с номинална степен на задържане от 0,65 μm, последвано от стъпка на стерилно филтриране на бирата, използвайки филтриращи касети Sartocool® с абсолютна степен на задържане от 0,45 μm или 0,65 μm. След отстраняване на микроорганизмите, бирата се насочва директно към пълначното устройство.

Системите за стерилно филтриране на бира на Alfa Laval са оптимизирани за ефективно почистване на място (CIP) на касетите за предварително филтриране и стерилно филтриране на бира. Те се почистват и регенерират редовно със стандартни разяждащи разтвори. Цялата система за филтриране на бира, включително касетите, се стерилизира с гореща вода. Всяка вода и течности за CIP, които влизат в контакт със стерилните филтриращи касети, са предварително филтрирани, за да се елиминира всякакъв риск от зареждане на касетите с частици.

Системата интегрира захранването със стерилни газове за изпитване на структурната цялост и за свеждане до минимум на загубите на бира в началото и в края на производствените цикли. Система за филтриране на бира се управлява изцяло автоматично, за да осигури възможно най-добрите условия на процеса и осигурява максимална надеждност, безопасност и възможно най-ниски разходи за вашето производство на бира.

.

Заявка за оферта

Какви приложения Ви интересуват?
Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност.