Инсталация за размножаване на дрожди

Инсталацията за размножаване на дрожди на Alfa Laval е проектирана за размножаване на дрожди при стерилни условия в пивоварната индустрия с цел подновяване на запасите от дрожди. Гъвкавият дизайн на инсталацията за размножаване на дрожди позволява размножаване на различни щамове дрожди при необходимост. Инсталацията с един или няколко съда изисква първоначално инокулиране с лабораторно размножена култура дрожди (като се използва съд SB Carlsberg на Alfa Laval).

Yeast propagation system

Надежден и безопасен процес с незаразени, прясно размножени дрожди

  • Осигурява максимална жизненост и жизнеспособност на дрождите благодарение на уникалния дизайн на процеса
  • Изпълнени за размножаване на пивни дрожди – всички технологични клапани и фитинги са уникално проектирани за размножаване на дрожди
  • Бъркалките осигуряват деликатно хомогенизиране
  • Удобна и надеждна работа благодарение на стандартния дизайн и утвърдената технология

Системата за размножаване на дрожди е с уникална горна плоча, оборудвана в напълно хигиенно изпълнение, включително автоматизиран контрол на налягането, предпазен клапан, антивакуумна клапа , сензор за ниво и тръба за вкарване на въздух с устройство за разтваряне на въздуха или (за по-големи резервоари) смесител с кух вал. Стандартните мощности са за до 100 hl работен обем. Инсталацията за размножаване на дрожди се доставя като готов модул, предварително сглобен и преминал заводско изпитване на сухо. Може да се достави окомплектован със CIP станция и с различни нива на автоматизация.

.

Процес на размножаване на дрожди

Когато бъдат завършени CIP и парната стерилизация, съдът за размножаване на дрожди се пълни с гореща или студена пивна мъст. След това пивната мъст се стерилизира от нагревателната риза в конуса и после се охлажда от охлаждащата риза в цилиндричната част. Преди инокулацията пивната мъст се аерира със стерилен въздух. След това съдът се инокулира с чиста култура дрожди (от съда Carlsberg Flask) при стерилни и асептични условия.

По време на размножаването на дрождите температурата се поддържа на зададено ниво и размножаващите се дрожди се аерират в зависимост от изискванията на конкретния щам. Когато дрождите достигнат необходимата клетъчна концентрация, те се засяват в междинен ферментатор или директно във ферментационен резервоар.

Почистване

Преди експлоатация или транспортиране всички линии се промиват с вода и стерилизират с пара. Инсталацията за размножаване на дрожди се почиства чрез интегрирана или външна CIP инсталация.

Монтаж

Инсталацията за размножаване е предварително сглобена и преминала заводско изпитване на сухо преди експедиция. В завода тя получава маркировка за лесно повторно сглобяване в пивоварната съгласно приложените ръководства.

Поддръжка

Вентилите трябва да се проверяват и уплътненията да се сменят на редовни интервали. Филтърната вложка трябва да се сменя най-малко на всеки две години.

.

Заявка за оферта

Какви приложения Ви интересуват?
Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност.