Сепаратори

Декантерните центрофуги P3 на Alfa Laval помагат за елиминиране на много проблеми, свързани с хвостохранилища и технологии за филтрация. Те са доказано и ефективно решение за обезводняване на тиня, глини и наноси, както и други видове хвост от фина фракция. Специалната конструкция с дълбок слой за течността, уникалният шнек и оптимизираният ъгъл на конуса ви предоставят възможност за обработване на големи обеми.

阿法拉伐P3卧螺离心机-Alfa Laval P3 decanter centrifuge

Създадена е за дълъг експлоатационен живот при най-високата производителност на пазара

  • Способна е да обезводнява свръхфини материали < 10 микрона в режим на непрекъсната работа
  • Здрава конструкция (пълна защита против износване) за висока надеждност
  • Няма нужда от тъканен филтър, ограничено количество промивна вода при спиране
  • Намалени капитални разходи и разходи за инсталиране
  • Може да бъде изпробвана в пилотен проект за доказване на концепция, и след това надграждана

Създадени за дълъг експлоатационен живот, декантерните центрофуги P3 на Alfa Laval са конструирани с използване на внимателно подбрани компоненти като дуплексна неръждаема стомана (SS316 и SAF2205). Подсилените лагери и здравата рама от заварена гредова конструкция с кухо напречно сечение съответстват на предназначението, а всички открити вътрешни части са защитени чрез заменяеми плочки от волфрамов карбид. Плавното ускоряване на твърдата фракция в зоните на подаване и на изхода помага за свеждане до минимум на износването, както и предоставя ефективен процес на сепариране.

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят. Свят, в който е необходимо по-малко, за да се произведе дори още повече. Свят, в който ефективно посрещаме нашите нарастващи енергийни нужди, като същевременно намаляваме емисиите на CO2. Представете си свят, в който можем да използваме мощта на природните ресурси, като същевременно ги запазваме. В Alfa Laval ние не просто си представяме този свят. Ние го изграждаме заедно с нашите клиенти и нашите партньори.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360

Как работи

.

Декантерните центрофуги P3 на Alfa Laval са специално проектирани да сепарират минни и минерални сондажни промивни течности, хвост и утайки за получаване на твърда фракция и течна фракция. Сепарирането се извършва в хоризонтален цилиндричен барабан, оборудван с транспортиращ шнек. Продуктът се подава в барабана през стационарна входна тръба, след което плавно се ускорява в зона с конструкция за подаване с пълен поток. Центробежните сили, достигащи до 3500 G, предизвикват натрупване на частиците от твърдата фаза по вътрешната повърхност на барабана. Шнекът се върти в същата посока като барабана, но на различни обороти. Това предизвиква преместване на частиците от твърдата фаза към коничния край на барабана. Частиците от твърдата фаза напускат барабана през отворите за изпразване на твърди частици в корпуса. Сепарирането става по дължината на цилиндричния участък на барабана, а избистрената течност напуска барабана, като се стича през регулируемите преливни прегради в корпуса.

.

Научете повече

Прочетете повече за ефективността, практическите аспекти и техническите детайли на декантерната центрофуга P3 с плътен барабан на Alfa Laval, като изтеглите брошурата.

The inside of a decanter
.

.

Истории на наши клиенти

Прочетете как нашите декантери P3 са направили революция в областта на управлението на хвоста в различни видове околна среда

Въглеобогатителна фабрика Rix’s Creek, Австралия

Декантерната центрофуга на Alfa Laval е предоставила алтернативен метод за управление на хвоста от въглища в Rix’s Creek и е довела до значителни икономии на капиталните разходи, консумираната вода и използването на енергия.

Rix's creek Coal Preparation Plant in Australia

Обработка на отлежал хвост от фина фракция, Канада

Повече от 30 декантерни центрофуги от Alfa Laval са инсталирани в три различни обекта за третиране на хвост в Канада. Декантерите са се оказали изключително ефективно решение за мащабно обезводняване на хвост. Благодарение на огромния си капацитет и високата си ефикасност и надеждност, декантерните центрофуги от Alfa Laval са задали нов стандарт за обработката на хвост.

Syncrude in Canada

Компания Eti Maden, Турция

Най-голямата в света компания за добив на борат – Eti Maden в Турция, използва набор от напълно защитени декантерни центрофуги от Alfa Laval за сепариране на хвост от наситен разтвор на борат. Компанията е много доволна и е регистрирала дълъг период на надеждна експлоатация, ниски разходи за поддръжка и надеждно локално обслужване от Alfa Laval.

Eti Maden in Turkey
amol blogs teaser1920x480

Най-добра практика за обработка на хвост

.

Попитайте експертите!

Ако търсите начини да увеличите ефективността на управлението на вашия хвост и да дадете значим принос към глобалните цели за устойчиво развитие, свържете се с Alfa Laval днес, за да научите повече за нашите доказани и рентабилни решения.

Man wearing a jacket with Alfa Laval logotype
.