SG2

Серията декантерни центрофуги SG2 на Alfa Laval предоставя най-икономичното и високопроизводително решение за сепариране, предлагано понастоящем за приложения за обезводняване в индустрията за етанол и биогорива.

阿法拉伐SG2系列沉降离心机-Alfa Laval SG2 series decanter centrifuge

Световният пазар за гориво от етанол се разраства. Декантерните центрофуги SG2 на Alfa Laval играят важна роля, позволявайки както нови, така и установени играчи на пазара да конфигурират надеждни и рентабилни обработващи съоръжения, отличаващи се с ниски разходи в рамките на експлоатационния живот, което спомага за гарантиране на значителен марж на печалбите.

Гамата декантерни центрофуги SG2 на Alfa Laval Alfa са конструирани и създадени, имайки предвид специфичните изисквания при производството на етанол. SG2 означава „отработени частици, поколение 2“.

С повече от 400 инсталирани устройства към момента, първото поколение на тези устройства от десетилетия е предпочитаното оборудване за производство на етанол. Второто поколение се състои от допълнителни модели и предоставя фино настроена, подобрена производителност на всички съществуващи модели.

Устройствата SG2 са най-рентабилните решения за сепариране на големи обеми, налични понастоящем за обработката на сух спиртоварен остатък (DDGS). Благодарение на своята добре балансирана, опростена конструкция, уникални системи за управление и използването на здрави, устойчиви на корозия материали, те работят по-надеждно и по-ефикасно от което и да било сравнимо оборудване – дори при центробежни сили, достигащи 3500 G. Те се използват за обработка на големи обеми дестилат от всякакви видове зърна, за да се постигне ниско ниво на суспендираните твърди частици и висока сухост на продукта, при намалено потребление на енергия и ниски разходи в рамките на експлоатационния живот.

Моделът SG2-700 на Alfa Laval в момента е кулминацията на продължаващата програма на Alfa Laval за фина настройка на конструкцията на SG2 в отговор на нарасналите изисквания от страна на клиентите. Резултатът е декантерна центрофуга, която предоставя най-сухия продукт, най-бистрия филтрат и най-ниското потребление на енергия на пазара. Използването на по-малко енергия за изпаряване и сушене оказва директно въздействие върху крайните резултати. Моделът SG2-700 на Alfa Laval също така се отличава с ниска цена и по-малки габарити от който и да било от предишните модели, отваряйки пътя към иновативни конфигурации.

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят. Свят, в който е необходимо по-малко, за да се произведе дори още повече. Свят, в който ефективно посрещаме нашите нарастващи енергийни нужди, като същевременно намаляваме емисиите на CO2. Представете си свят, в който можем да използваме мощта на природните ресурси, като същевременно ги запазваме. В Alfa Laval ние не просто си представяме този свят. Ние го изграждаме заедно с нашите клиенти и нашите партньори.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360

Как работи

Декантерната центрофуга SG2-700 на Alfa Laval, предназначена за обработване на етанол, предоставя изключителна производителност, отличавайки се с най-сух продукт и най-бистър филтрат при най-ниското потребление на енергия, предлагано понастоящем.

Сред важните технически характеристики, които имат принос за това несравнимо ниво на ефективност, са следните:

  • входна зона, която елиминира влошаването при подаване на твърди частици, което води до максимална ефективност при сепариране
  • винтов шнек, специално конструиран за ефикасно преместване на твърдите частици на дестилат, подобрявайки общата производителност
  • изход в рамките на отвор от 360 градуса, за да се подобри капацитета на обработваните твърди частици и да се сведат до минимум задръствания с продукта
  • специална абразивна защита на склонните към износване компоненти, за да се увеличи периода на безотказна работа и да се увеличат интервалите между сервизните проверки
  • използване на най-подходящия вид неръждаема стомана за всяка част, за да се намали корозията
    центробежно леене на стоманата, за да се гарантира равномерен и свободен от дефекти
  • материал, устойчив на ефекта на умора на материала, което е неизбежно при дейности с високи механични натоварвания. 

Как работи SG2

Получете максимална оперативна надеждност с IoT услугите на Alfa Laval

IoT услугите на Alfa Laval представляват цифрови услуги, които увеличават максимално оперативната надеждност и периода на безотказна работа в инсталациите за преработка на храни и напитки води.

Alfa Laval Iot Services Decanter