Culturefuge

Culturefuge е гама уникални херметични центрофуги за клетки с долно подаване на материала и биофармацевтични сепаратори (или цялостни системи за сепариране), разработени специално за деликатно събиране на клетъчни култури от бозайници, микробни клетки и утаени протеини. Полученото плавно и ефективно ускоряване на подаването помага да се избегне разкъсването на чувствителните мембрани на клетъчната стена,което улеснява пречистването надолу по веригата на целевите протеини и го прави по-рентабилно

Culturefuge cell centrifuge

Сепаратори, изхвърлящи твърди частици и центрофуги за клетки, разработени специално за работа с клетъчни култури

 • Стабилно качество на продукта – напълно херметичните условия ефикасно елиминират интерфейса въздух-течност вътре в барабана на сепаратора
 • Намален риск от разкъсване и замърсяване – уникалният кух шпиндел на подаването осигурява много деликатно сепариране на клетки
 • Лесно увеличаване на възможностите – компактната и гъвкава конструкция може прецизно да се разширява от пилотна инсталация до производство
 • Максимално ниво на хигиена – дюзи за изплакване пръскат отвън барабана на центрофугата и циклона, както и вътрешността на капака на рамата
 • Материалите отговарят на нормативните изисквания за обработка – опция за автоматично почистване и хигиенизиране с използване на системи CIP и/или SIP

Центрофугата може да се доставя вече монтирана върху рама и отговаря на основните спецификации за съдове под налягане. Версиите на системата включват тръбопроводи за течностите за процеса и за обслужване, както и интегрирана електрическа система с програмируем логически контролер (ПЛК) и пневматично устройство. Конструктивните опции включват изключително фини електрополирани повърхности, които влизат в контакт с продукта, както и помпа, която може да се стерилизира с пара, предназначена за транспортиране на фазата на твърди частици.

Плавно ускоряване на продукта

Culturefuge е специално разработена гама сепаратори за деликатно третиране на клетъчни култури и други чувствителни към разкъсване биологични материали. Уникалната концепция за кух шпиндел дава възможност за плавно ускоряване на подаваната течност до оборотите на въртене на центрофугата за клетки, което свежда до минимум клетъчния лизис. Това предотвратява освобождаването на нежелани вътрешноклетъчни протеини или свежда до минимум разрушаването на чупливите преципитати на протеините. Така се повишават производствените резултати и се оптимизират операциите надолу по производствената линия.

Центрофуга за клетъчни култури, позволяваща мащабиране

Идеално решение за ферментация на клетъчни култури и добив в херметични условия, центрофугата за клетъчни култури Culturefuge предоставя стабилно качество на продукта и може прецизно и надеждно да бъде мащабирана, като се започне от пилотни инсталации и се стигне до пълномащабно производство.

Въздухонепроницаема центрофуга за клетъчни култури и сепаратор

Culturefuge е напълно херметичен сепаратор, който ефикасно елиминира интерфейса въздух-течност вътре в барабана на сепаратора. Това предотвратява захващането на въздух, което може да предизвиква проблеми в процеса за филтрация надолу по производствената линия. Освен това, устройствата за управление на потока могат да се разполагат надолу по производствената линия, като по този начин правят възможно реализирането на защитена от увреждания конфигурация на подаването на материала през целия входен отвор. 

Хигиенична конструкция

Центрофугите за клетки Culturefuge и сепараторите са конструирани с използване на материали, които отговарят на строгите нормативни изисквания за обработка. За да се поддържат хигиенични работни условия, тази центрофуга за клетъчни култури може да се почиства и хигиенизира автоматично, без да се изисква основно разглобяване или сглобяване, с използване на системи за стерилизация на място (SIP) и почистване на място (CIP). Освен това, дюзи за изплакване пръскат външната част на барабана на центрофугата, циклона и вътрешността на капака на рамата, за да се постигне максимална хигиена.

Окомплектована система за сепариране

Моделът Culturefuge на Alfa Laval се доставя монтиран върху рама система за сепариране, състояща се от сепаратор с пакет дискове, разположен върху неподвижна основна рама с хоризонтален задвижващ вал, червячна предавка, смазване с маслена баня, и кух вертикален шпиндел на барабана, както и тръбопроводи за течностите за процеса и за обслужване. Включва интегрирана електрическа система със стартер, система с програмируем логически контролер (ПЛК) и пневматично устройство.

Конструкцията на сепаратора за клетъчни култури е в съответствие с повечето от основните спецификации за съдове под налягане, включително ASME и PED.

Конструктивни опции

  • Изключително фини електрополирани повърхности, които влизат в контакт с продукта
  • Помпа, която може да се стерилизира с пара, предназначена за транспортиране на фазата на твърди частици
  • Доставка на монтирано върху рама устройство за открито действие с операции за асептична работа със стерилизиране с пара, или само операция за отстраняване на замърсяванията с пара.

Гамата центрофуги за клетки Culturefuge

 • Culturefuge 100 за пилотни инсталации и малкомащабно производство с капацитет от 200 до 2000 литра/час.
 • Culturefuge 200 за средномащабно производство с капацитет от 1000 до 5000 литра/час.
 • Culturefuge 300 за средно- до широкомащабно производство с капацитет от 2000 до 8000 литра/час.
 • Culturefuge 400 за широкомащабно производство с капацитет от 5000 до 20 000 литра/час.

По заявка, Alfa Laval може да предостави услуги за поддръжка с валидиране, както и строго фабрично изпитване (FAT) в наше вътрешно съоръжениe за тестване.

Центрофуги за клетки Culturefuge – ползи

 • Компактна и гъвкава конструкция
 • Позволяват стерилизиране
 • Почистване на място (CIP)
 • Обработка в затворен обем

Концепцията за Culturefuge

Как работи

Сепараторът Culturefuge е конструиран да предоставя деликатно и напълно херметично третиране на клетъчни култури и други чувствителни към разкъсване биологични материали. Биологичният материал нализа в центрофугата за клетки през отвор за подаване в кухия шпиндел и постепенно се ускорява по време на движението си нагоре към пакета дискове, където се осъществява сепарирането във въртящия се барабан на центрофугата.  Сепарираната течна фаза излиза през отвора за течност в горната част на барабана. Събраните твърди частици в пространството за твърди частици се изпразват периодично от периферията на барабана. По време на редовно производство, водата от работния процес поддържа плъзгащото се дъно на барабана затворено към капака на барабана. По време на изпразването плъзгащото се дъно на барабана пада за кратко време (по-малко от една секунда) и твърдите частици се изхвърлят през портовете за изпразване.

Първото първокласно решение за сепариране при производство на еднократни биофармацевтични продукти

Запознайте се с Alfa Laval CultureOne: ефективно, доказано избистряне с деликатно манипулиране на чувствителен към раздробяване биологичен материал, придружено с увеличен добив и подобрено възстановяване на протеините. Пригответе се да откриете нови възможности за производство на малки партиди с несравнима производителност.

Alfa-Laval-CultureONE-640x360

Separator Innovator

Искате ли да научите повече за нашите иновации в областта на технологиите за сепариране? Щракнете върху връзката по-долу. Alfa Laval е изобретател на първия дисков сепаратор и вече повече от век продължава да бъде лидер в развитието на технологията за центрофугиране. Радостни сме да споделяме с вас опита, който сме натрупали по пътя на нашето развитие. Посетете нашата база данни Separator Innovator, за да научите повече за напредъка в сепарирането и стъпките, които Alfa Laval предприема, за да продължи да революционизира технологията.

hss clara separator innovator640x360