Lowal De-alcoholizer

Деалкохолизирайте всички видове бира и ферментирали нискоалкохолни напитки в едно и също предприятие със самостоятелната, напълно автоматизирана система за деалкохолизация Lowal на Alfa Laval. Обработката при ниска температура запазва естествения вкус на бирата и предотвратява влошаване на вкуса на бирата въпреки процеса на деалкохолизация. Резултатът е по-висококачествена нискоалкохолна или безалкохолна бира и по-енергийно ефективно производство.

阿法拉伐 Lowal 脱醇系统

Практичен и рентабилен начин за деалкохолизация

  • Процес на деалкохолизация с ниско поглъщане на кислород
  • Четири стандартни размера с до 168 спирални мембрани в три контура
  • Една и съща инсталация може да обработва всички видове бира, включително мътна пшенична бира и тъмна бира
  • С капацитети за между 300 и 1000 hl/ден деалкохолизирана бира с крайна алкохолна концентрация <0,5 об.% алкохол
  • Всички тръбопроводи и оборудване в контакт с продукта или почистващите течности са в санитарно изпълнение

Тази стандартизирана спирална мембранна филтрираща система за деалкохолизация представлява плъгин модул за партидна обработка. Разработихме го специално за деалкохолизиране на бира или други нискоалкохолни ферментирали продукти по практичен и рентабилен начин. Той е монтиран на шаси за удобен монтаж и може лесно да се разшири, за да расте с вашето производство. Той е оборудван със система за почистване на място (CIP) и изпълнява автоматизирани процедури за почистване, които гарантират лесна поддръжка и смяна на части на технологичното оборудване за деалкохолизация.

Как работи

.

Приготвяне на светла или безалкохолна бира

Системата използва спирални мембрани с обратна осмоза при високи хигиенни параметри. Включва пет операции:

  • Предварителна концентрация
  • Диафилтрация
  • Настройване на алкохолното съдържание
  • Последваща обработка

Всяка от тези стъпки се извършва при температури от 10-20°C (50-68°F) или по-ниски, което води до получаването на висококачествена безалкохолна бира, чийто вкус не се влияе от нагряване.

Мембраните разделят постъпващата бира на два потока. Потокът на пермеата – състоящ се от вода и алкохол – преминава през мембраните. Потокът на концентрата – състоящ се от концентрирани протеини, съединения на оцветители и аромати – не преминава и може да бъде върнат обратно в резервоара за бира.

Оригиналната бира от резервоара за бира се изпомпва към съоръжението за деалкохолизация. След това две захранващи помпи повишават налягането до 35 bar. В този момент бирата се въвежда в първия контур, където помпа я прекарва през мембраните. Концентратът от първия контур продължава по втория контур и рециркулира през мембраните във втори контур.

Концентратът от втори контур се връща в резервоара за бира през предпазния вентил. Пермеатът от всички контури се събира и или се отвежда към дренажната система, или се съхранява за промиване с вода в следващия CIP цикъл.

Бирата в мембранния модул се направлява да протича успоредно на повърхността на мембраната, което поддържа мембраните чисти (кръстосан поток). Поради статичното налягане от 30-35 bar, малките молекули като вода и алкохол се процеждат, докато по-големите молекули, като например протеини, ароматизатори и оцветители, се спират. Тези съединения остават в концентрата. Това са основните принципи на приготвянето на безалкохолна бира.

Стъпка 1: Предварителна концентрация

При тази стъпка се намалява обема на постъпващата бира. След преминаване през мембранните модули, постъпващата бира рециркулира през партидния резервоар. Пермеатът се отстранява, а концентратът се връща обратно в резервоара за бира, докато се постигне желаното намаляване на обема.

Стъпка 2: Процес на диафилтрация

Тази стъпка включва отмиване на алкохола чрез диафилтрация. По принцип е подобна на етапа на предварителна концентрация, но сега се добавя вода за диафилтрация. Етапът на диафилтрация намалява алкохолното съдържание до желаната стойност за крайната нискоалкохолна бира.

Стъпка 3: Настройване на алкохолното съдържание

След диафилтрация бирата се регулира допълнително чрез добавяне на деаерирана вода в партидния резервоар. Това ви позволява да постигнете желаното крайно съдържание на алкохол и екстракт за нискоалкохолна или безалкохолна бира и да настроите фино вкуса. Количеството добавена деаерирана вода обикновено е същото като количеството пермеат в стъпка едно.

Стъпка 4: Последваща обработка

Деалкохолизираната бира може да получи своите специални характеристики чрез регулиране на нивата на CO2, цвета или вкуса.

Това решение за деалкохолизация е част от широка гама от мембранни технологии

Мембранната филтрация за отстраняване на алкохола от бирата допълва гамата от други технологии за сепариране, предлагани от Alfa Laval. Това гарантира, че винаги сме в състояние да ви предоставим идеалното решение за вашия конкретен процес. Като използвате мембранна филтрация самостоятелно или в комбинация с нашата гама от центрофуги, декантери или изпарители, можете да настроите варенето на бира така, че да отговаря на изискванията на вашите настоящи и бъдещи клиенти.

.

Заявка за оферта

Какви приложения Ви интересуват?
Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност.