Alfa Laval - Информационни листи за безопасност

Информационни листове за безопасност на химически продукти

Alfa Laval предлага широка гама от химически продукти за подобряване и повишаване на ефективността на оборудването ни за следните категории: Смазочни материали, почистващи препарати, отстраняващи натрупвания на котлен камък, препарати против корозия, препарати, балансиращи стойностите на рН, отлагащи агенти за сепариране, адхезивни вещества, повърхностни подобрители – възстановяващи агенти. Тук можете да намерите най-новите актуализирани информационни листове за безопасност.

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0-9

A

B

Battery pack containing Lead Acid Battery

Battery pack containing sealed lead acid batteries

C

D

Duracell Lithium Manganese Dioxide Coin Cells

E

E-Glass Yarns and Chopped Strands

Elastosil E43 Transparent

Safety Data Sheets

Elastosil E43 Transparent (AT)_2020.pdf 2020-08-26 375 kB
Elastosil E43 Transparent (AU)_2019.pdf 2020-08-26 371 kB
Elastosil E43 Transparent (BG)_2020.pdf 2020-08-26 401 kB
Elastosil E43 Transparent (CA)_2019.pdf 2020-08-26 294 kB
Elastosil E43 Transparent (CN)_2019.pdf 2020-08-26 409 kB
Elastosil E43 Transparent (CZ)_2020.pdf 2020-08-26 390 kB
Elastosil E43 Transparent (DE)_2019.pdf 2020-08-26 383 kB
Elastosil E43 Transparent (DK)_2020.pdf 2020-08-26 376 kB
Elastosil E43 Transparent (ES)_2020.pdf 2020-08-26 379 kB
Elastosil E43 Transparent (FI)_2020.pdf 2020-08-26 373 kB
Elastosil E43 Transparent (FR)_2019.pdf 2020-08-26 386 kB
Elastosil E43 Transparent (GB)_2020.pdf 2020-08-26 376 kB
Elastosil E43 Transparent (GR)_2020.pdf 2020-08-26 397 kB
Elastosil E43 Transparent (HU)_2020.pdf 2020-08-26 384 kB
Elastosil E43 Transparent (ID)_2019.pdf 2020-08-26 357 kB
Elastosil E43 Transparent (IN)_2019.pdf 2020-08-26 356 kB
Elastosil E43 Transparent (IT)_2019.pdf 2020-08-26 376 kB
Elastosil E43 Transparent (JP)_2019.pdf 2020-08-26 469 kB
Elastosil E43 Transparent (KR)_2019.pdf 2020-08-26 444 kB
Elastosil E43 Transparent (LT)_2020.pdf 2020-08-26 382 kB
Elastosil E43 Transparent (MY)_2019.pdf 2020-08-26 354 kB
Elastosil E43 Transparent (NL)_2020.pdf 2020-08-26 376 kB
Elastosil E43 Transparent (NO)_2020.pdf 2020-08-26 375 kB
Elastosil E43 Transparent (PL)_2019.pdf 2020-08-26 397 kB
Elastosil E43 Transparent (PT)_2020.pdf 2020-08-26 381 kB
Elastosil E43 Transparent (RO)_2020.pdf 2020-08-26 388 kB
Elastosil E43 Transparent (RU)_2019.pdf 2020-08-26 393 kB
Elastosil E43 Transparent (SE)_2019.pdf 2020-08-26 374 kB
Elastosil E43 Transparent (TH)_2019.pdf 2020-08-26 430 kB
Elastosil E43 Transparent (TR)_2020.pdf 2020-08-26 444 kB
Elastosil E43 Transparent (US)_2019.pdf 2020-08-26 309 kB

F

G

GC11

GC6

Safety Data Sheets: GC6B

GC6B ⁄ GC4_(AT)_vers14.pdf 2020-09-09 149 kB
GC6B ⁄ GC4_(AU)_vers14.pdf 2020-09-09 153 kB
GC6B ⁄ GC4_(BE)_vers14.pdf 2020-09-09 151 kB
GC6B ⁄ GC4_(BG)_vers14.pdf 2020-09-09 173 kB
GC6B ⁄ GC4_(BR)_vers14.pdf 2020-09-09 158 kB
GC6B_GC4_(CN)_vers14.pdf 2020-09-09 323 kB
GC6B ⁄ GC4_(CZ)_vers14.pdf 2020-09-09 155 kB
GC6B ⁄ GC4_(DE)_vers14.pdf 2020-09-09 150 kB
GC6B ⁄ GC4_(DK)_vers14.pdf 2020-09-09 149 kB
GC6B ⁄ GC4_(EE)_vers14.pdf 2020-09-09 152 kB
GC6B ⁄ GC4_(ES)_vers14.pdf 2020-09-09 155 kB
GC6B ⁄ GC4_(FI)_vers14.pdf 2020-09-09 152 kB
GC6B ⁄ GC4_(FR)_vers14.pdf 2020-09-09 151 kB
GC6B ⁄ GC4_(GB)_vers14.pdf 2020-09-09 152 kB
GC6B ⁄ GC4_(GR)_vers14.pdf 2020-09-09 175 kB
GC6B ⁄ GC4_(IT)_vers14.pdf 2020-09-09 149 kB
GC6B ⁄ GC4_(KR)_vers1.pdf 2021-11-15 368 kB
GC6B ⁄ GC4_(LT)_vers14.pdf 2020-09-09 154 kB
GC6B ⁄ GC4_(LV)_vers14.pdf 2020-09-09 151 kB
GC6B ⁄ GC4_(NL)_vers14.pdf 2020-09-09 153 kB
GC6B ⁄ GC4_(NO)_vers14.pdf 2020-09-09 154 kB
GC6B ⁄ GC4_(NZ)_vers14.pdf 2021-09-20 152 kB
GC6B ⁄ GC4_(PL)_vers14.pdf 2020-09-09 159 kB
GC6B ⁄ GC4_(PT)_vers14.pdf 2020-09-09 152 kB
GC6B ⁄ GC4_(RO)_vers14.pdf 2020-09-09 152 kB
GC6B ⁄ GC4_(RU)_vers14.pdf 2020-09-09 182 kB
GC6B ⁄ GC4_(SE)_vers14.pdf 2020-09-09 149 kB
GC6B ⁄ GC4_(SI)_vers14.pdf 2020-09-09 151 kB
GC6B ⁄ GC4_(SK)_vers14.pdf 2020-09-09 158 kB
GC6B ⁄ GC4_(TR)_vers14.pdf 2020-09-09 155 kB
GC6B ⁄ GC4_(TW)_vers14.pdf 2020-09-09 323 kB
GC6B ⁄ GC4_(US)_vers14.pdf 2020-09-09 156 kB

H

Heat Transfer Compound - Zinc Oxide Free

I

J

K

Klüberpaste UH1 96-402

L