Контрол/наблюдение на състоянието

Идеи, базирани на реални данни

Изготвяне на план за оптимизирано техническо обслужване на вашето ротационно оборудване въз основа на действителните данни от датчиците, както и наблюдението на критични компоненти или параметри на процеса. Алгоритмите, разработени от нашите водещи експерти, анализират специфични вибрационни модели, за да предоставят подходящи отчети с ключови препоръки. Това гарантира, че вашето оборудване функционира правилно и ви позволява да планирате своето техническо обслужване.

Обслужване при необходимост

Интервалите между циклите на техническо обслужване могат да бъдат оптимизирани чрез извършване на обслужване в подходящия момент, въз основа на действителното състояние на оборудването, а не въз основа на фиксиран интервал. Това често означава по-продължителни интервали между циклите на техническо обслужване.

Наблюдение на състоянието се препоръчва особено когато интервалите между циклите на техническо обслужване са трудни за предвиждане, когато разходите са високи поради липса на обучен персонал и когато сепарирането е критична част от процеса.

Онлайн обслужване

Когато избирате онлайн обслужване, редовно получавате доклади, базирани на обширен и непрекъснат анализ на данните за вибрациите. И за да бъдете спокойни, алармените доклади гарантират, че сте уведомени незабавно, ако компонентите се повредят или възникнат други проблеми с вашето оборудване.

Офлайн обслужване

Офлайн обслужването използва преносимо устройство за изтегляне на информация в определен момент.

Как се извършва това

Нашите експерти:

  • Събират данни за вибрациите — на място или онлайн
  • Анализират събраните данни локално или централно с цел по-подробен анализ
  • Определят какъв вид техническо обслужване се изисква и кога да бъде извършено въз основа на действителни данни
  • Предоставят план за оптимизирано техническо обслужване за вашето ротационно оборудване

 

Търсите специфична услуга?

阿法拉伐专家进行检测设备-Alfa Laval experts conduct testing equipment

Десетте най-добри съвета, за да поддържате оборудването Alfa Laval в отлично състояние